پاورپوینت های دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

24-23 دی ماه 1392

 

ابزارهای یکپارچه ارتباطی برای مدیریت دانش روابط عمومی ها

آقاي دکتر علي اکبر جلالي

عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران

روابط عمومی یکپارچه: بسط و تفصیل
ديردر كي. بركنريج
مدير ارتباطات پي.اف.اس. ماركت وايز (آمریکا)

ادغام رسانه‌های اجتماعی در راهبردهای روابط عمومی
ک سرینیواسان
بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی روابط عمومی پرایم پوینت

روابط عمومی یکپارچه فراگیرو یکپارچگی همه ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی بازار

پروفسور سعید رضا عاملی
دانشگاه تهران – گروه ارتباطات

روابط عمومي يکپارچه و رويکردهاي همگرايي
دکتر حسن بشير دانشيار دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت یکپارچه اطلاعات با تاکید بر داده کاوی و متن کاوی
و تاثیرات آن بر روابط عمومی
سیروس دهقان

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

برندسازی
ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند

دکتر شهریار شفیعی
سخنران و متخصص بازاريابي