سه لوح فشرده از یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران منتشر شد.

پاورپوینت های برخی سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران منتشر شد.

 

آرشیو