نخستین همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری، بهار 1394 در تهران برگزار خواهد شد.

دبیرخانه کنفرانس، فراخوان مقاله خود را مبنی بر ارائه مقالات تحقیقی و علمی در موضوعات و محور های زیر اعلام می کند:

 

آرشیو