ثبت نام دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

 دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 6 دیماه 1394 در مرکز همایش های بین المللی المپیک برگزار می شود.

دبیرخانه کنفرانس، عناوین کارگاه های آموزشی دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران را بشرح ذیل اعلام کرد:

 

آرشیو