گام هفتم برداشته شد:

گزارش برگزاری هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

9-8 آبان 1390

موسسه کارگزار روابط عمومی

 

 

  گزارش برگزاری

 

  گزارش جشنواره

 

  ساير مطالب

 

 

 
 

 

مدخل

شرکت فعال و حضور چشمگير کارگزاران روابط عمومي در کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، نمايانگر تداوم پويايي و اهميت جايگاه روابط عمومي و گسترش فعاليت هاي اين صنعت و توسعه دامنه بکارگيري امکانات فناوري در عرصه هاي مختلف روابط عمومي است. ارتقاي سطح کيفي مقالات و حضور فعال اساتيد و دانشگاه هاي معتبر کشور در کنار حضور فعال مديران و کارشناسان روابط عمومي از نکات بارز و قابل توجه کنفرانس بين المللي روابط عمومي است. اين ميزان حضور در هفت سال گدشته با وجود تمامي دشواري ها کمتر قابل پيش بيني بود.

نظرات مثبت و منفي اغلب شرکت کنندگان خود بيانگر رشد کيفي برنامه هاي کنفرانس است و در عين حال از کاستي ها و کمبودهاي برنامه و انتقاداتي که مدنظر داشتند با علاقمندي صحبت مي کردند. بارزترين بازخورهاي مثبت به ارتقاي سطح کيفي مقالات، افزايش پانل هاي تخصصي، سطح کيفي سخنرانان مدعو، گسترش فضاي نقادي و پرسش و پاسخ و بهبود کيفي اجرايي آن مربوط است. در کنار بهبود کيفي مقالات ارايه شده، انتقاداتي نيز به محتواي برخي مقالات ارايه شده از سوي حاضرين وارد گرديد که ضرورت اعمال حساسيت بيشتر در کنفرانس هاي آينده را گوشزد مي نمود.

برخي نيز از ضرورت توجه به مواردي که در اين کنفرانس ديده نشده و يا کم توجه شده بود ابراز نارضايتي مي کردند. به عنوان مثال پانل هاي موضوعات کاربردي بيشتري را درخواست مي نمودند و يا علاقمند بودند که موضوعات خاصي که در اين کنفرانس ديده نشده بود مطرح شوند. در کنفرانس هفتم اين موضوع مورد توجه برگزارکنندگان قرار گرفت.

در عين حال به طور طبيعي اختلاف سليقه ها هم جلب نظر مي نمود. به اين ترتيب که برخي سخنرانان که به شدت مورد توجه تشويق قرار مي گرفتند، از نظر گروهي ديگر از شرکت کنندگان در اولويت هاي پايين تري ارزيابي مي گرديد. همين اتفاق در مورد سايرين هم مصداق داشت.

يکي از فرصت هاي ارزنده کنفرانس، بهره گيري از نقطه نظرات و پيشنهادات سازنده اي است که با علاقمندي ازسوي شرکت کنندگان ارايه گرديد. مديران و کارشناسان روابط عمومي سازمان ها و نهادها و به ويژه اساتيد و دانشجويان پرتلاش کشور برگزار کنندگان را با موجي از نقطه نظرات ارزشمند خود مواجه ساختند. هرچند که برخي از آنها در نظر اول و حداقل کوتاه مدت خارج از توان اين کنفرانس به نظر مي رسيد ولي بسياري از آنها براي ارزيابي و استفاده در آينده ثبت گرديد.

 

 

 

مراسم افتتاحيه

مهدي باقريان دبيرکل کنفرانس در مراسم افتتاحيه طي سخناني با اشاره به موضوع هفتمين کنفرانس، روابط رسانه اي و دگرگوني ها و چالش هاي فراروي روابط عمومي ها در ارتباط با رسانه ها را از موضوعات جدي و بحث برانگيز عنوان کرد و افزود: در کنفرانس هفتم ارائه راهکارها، نظرات ارايه شده و بررسي شيوه هاي دستيابي به تعامل ميان روابط عمومي ها و رسانه ها به عنوان دو کانون اصلي نظام اطلاع رساني مطمح نظر قرار گرفته است.

دبير کل هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با بيان اين که کميته علمي کنفرانس با حضور مديران گروه هاي ارتباطات دانشگاه هاي مطرح کشور در حوزه علوم ارتباطات و روابط عمومي تشکيل شده است، خاطر نشان ساخت: هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران  بستر مناسبي براي بحث و تبادل نظر درباره عوامل فلسفي، تحليلي و عملکردي تئوري ارتباطات رسانه اي فراهم کرده است.

باقريان در بخش ديگري از سخنان خود به تهيه و توليد نما آهنگ هاي آموزشي، معرفي فيلم هاي مطرح جهان با موضوع روابط عمومي در رسانه ها با عنوان "روابط عمومي بر پرده نقره اي سينما"، پخش کليپ بيداري اسلامي و همچنين تهيه و توليد هفت کليپ آموزشي در ارتباط با وظايف هفت گانه روابط عمومي در جهان را از ديگر بخش هاي کنفرانس عنوان کرد که براي نخستين بار عرضه مي شود.

 

کنفرانس هفتم در حوزه مسايل کاربردي مورد نياز روابط عمومي ها گام برداشته است

 دکتر «حسن بشير» دبير کميته علمي هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران برنامه ريزي و حرکت کميته علمي را با هدف پرداختن به مسايل کاربردي مورد نياز روابط عمومي عنوان کرد.

دبير کميته علمي هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با اشاره به موضوع کنفرانس هفتم گفت: ارايه راهکارهاي عملي و دستيابي به شيوه هاي برقراري روابط رسانه اي تعامل محور از رويکردهاي اصلي کنفرانس هفتم است.

وي افزود: روابط ميان رسانه ها و روابط عمومي همواره دچار نوعي سردرگمي و حاکميت فضاي رقابتي بود و کنفرانس مي کوشد تا تعامل و همکاري و راه هاي رسيدن به آن را ميان دو نهاد مهم جامعه تبيين و تشريح کند.

دکتر بشير از انتشار دوفصلنامه روابط عمومي الکترونيک خبر داد و در اين باره گفت: انتشار دوفصلنامه روابط عمومي الکترونيک که در کنفرانس سال گذشته قول آن داده شده، در اين کنفرانس تحقق يافته و تلاش کميته علمي بر اين مبنا قرار گرفت که اين دوفصلنامه را به نشريه اي علمي- ترويجي تبديل کند.

 

پيام اتحاديه جهاني روابط عمومي به کنفرانس

اتحاديه جهاني مديريت ارتباطات و روابط عمومي پيام خود را توسط "دانيل تيش" رييس اتحاديه، به هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران اعلام داشت.

دانيل تيش رييس اتحاديه جهاني مديريت ارتباطات و روابط عمومي به نمايندگي از اتحاديه، در پيامي با اشاره به اين که عصر حاضر، دوران فرصت هاي پيش بيني نشده است، نياز به روابط عمومي را در بهبود اوضاع اقتصادي، آزادي سياسي، پيشرفت فني و عدالت اجتماعي در بالاترين حد و اندازه خود دانست. در اين پيام آمده است:

اينجانب به نمايندگي از اتحاديه جهاني مديريت ارتباطات و روابط عمومي به برگزارکنندگان هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران و موسسه کارگزار روابط عمومي درود مي فرستم.

به عنوان ارتباطگر، در دوراني مملو از تغييرات پيش بيني نشده به سر مي بريم. ما شاهد افزايش چشمگير در حجم و سرعت ارتباطات و تمرکززدايي در قدرت ارتباطات هستيم. ما با مخاطباني روبرو هستيم که به دنبال شفافيت و دخالت بيشتر هستند.

دوران ما همچنين دوران فرصت هاي پيش بيني نشده است. براي رسيدن به بهبود اقتصادي، پيشرفت فني و عدالت اجتماعي، تاکنون به اين اندازه به روابط عمومي نياز نبوده است.

اين فضاي چالش، تغيير و فرصت است که به سودمندي کنفرانس شما مي افزايد. همکاري بين المللي ميان ارتباط گران نه فقط براي برداشتن موانع ميان مردم و ملت ها بلکه براي به اشتراک گذاردن شيوه هاي برتر که از ما ارتباط گران هوشمندتر مي سازد، ضروري است.

اتحاديه جهاني بر اين باور است ضمن اين که هر کشور فرهنگ ارتباطات مخصوص به خود را داراست، اصول جهاني وجود دارد که ارتباطگران را در هر کجاي دنيا که باشند به يکديگر پيوند مي دهد. افتخار مي کنيم که بخشي از اين گفتگوي حائز اهميت جهاني هستيم و دست دوستي به سوي تمام متعهدان در اين حوزه دراز مي کنيم.

لطفا بهترين آرزوهاي مرا براي داشتن کنفرانسي انگيزه بخش و به يادماندني بپذيريد.

 

ضرورت تدوين آيين نامه اجرايي حقوق متقابل رسانه و روابط عمومي

رييس دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) بر ضرورت تدوين قانون و آيين نامه كامل و جامع براي اجراي حقوق و تكاليف متقابل رسانه ها و روابط عمومي ها تاكيد كرد.

محسن اسماعيلي در هفتمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران گفت: اين قانون يا آيين نامه بايد ضمانت اجرايي كافي داشته باشد.

وي افزود: رسانه ها به عنوان نمايندگان مردم و روابط عمومي ها به عنوان نمايندگان سازمان و نهادهاي عمومي داراي روابط تنگاتنگي بوده و يكديگر را تكميل و معني مي كنند.

وي تبيين حقوق و تكاليف متقابل روابط عمومي ها و مردم را با اهميت دانست و گفت: خبرنگاران و رسانه ها به نمايندگي از سوي مردم عهده دار كسب و انتشار اطلاعات هستند.

وي تصريح كرد: به منظور تدوين آيين نامه اجرايي حقوق متقابل رسانه و روابط عمومي اصولي بنيادي بايد رعايت شود از جمله اينكه توان انساني و امكانات روابط عمومي ها بايد متناسب با جايگاه و كاركردها، پيش بيني و تقويت شود.

به گفته اسماعيلي، در همين راستا خبرنگاران رسانه ها نيز با تخصص و صداقتي كه دارند مي توانند به طور جدي ضامن گردش آزاد اطلاعات شوند.

دكتر اسماعيلي گفت: دسترسي مردم به اطلاعات يكي از حقوق اساسي آنهاست و هر كس مي‌تواند چه به صورت جستجو يا دريافت و يا انتشار از اين اطلاعات استفاده كند.

وي افزود: اما آنچه كه دغدغه كساني است كه در حوزة روابط عمومي، اطلاعات و ارتباط با علم حقوق فعال هستند چگونگي اجرايي كردن و اعمال دسترسي مردم به اطلاعات است و با ارتباط ميان رسانه‌ها و روابط‌ عمومي‌ها اين امر ميسر خواهد شد.

اسماعيلي گفت: در هر سازمان و نهادي بايد بخشي به عنوان روابط عمومي در نظر گرفته شود تا تمامي اطلاعات آن نهادها در اختيارشان قرار گيرد و از سويي ديگر اين روابط‌عمومي‌ها با نمايندگان حرفه‌اي مردم كه خبرنگارانند ارتباط داشته باشند.

وی در پایان گفت: اگر مديران ما هزينه‌اي را که امروزه براي تبليغات صرف مي‌کنند براي روابط عمومي‌صرف کنند، مطمئن باشند نتيجه بهتري مي‌گيرند. به نظر من بازتعريف نسبت روابط‌عمومي‌ و تبليغات امري ضروري است و نبايد هنر روابط‌عمومي‌ فداي صنعت تبليغات و بازاريابي شود.

 

روابط عمومي ها در رسانه ها اعتماد سازي مي کنند

عضو موسسه روابط عمومي استراليا از سخنرانان هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران معتقد است: روابط عمومي ها در رسانه ها مي توانند ديدگاه هاي خود را مطرح کنند و اعتماد مردم را حفظ کنند.

دکتر توني جيکس ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، ما چگونگي استفاده از رسانه ها را در ابعاد مختلف به ويژه براي جلوگيري از بحران مورد نظر قرار داديم.

وي افزود: روابط عمومي ها در روابط رسانه اي خود ملاحظاتي را بايد مورد نظر قرار دهند تا مسايل به ظاهر عادي به بحران تبديل نشوند و شدت و اعتماد مردم به خود را حفظ کنند.

دکتر توني جيکس با بيان اين که رسانه هاي جمعي همواره بحران را رويدادي مخرب و غيرقابل پيش بيني دانسته اند تصريح کرد: با وجود چنين ديدگاهي پژوهش هاي اخير نشان داده است که اين ديدگاه ها بسيار محدود و تنگ نظرانه است.

استاد دانشگاه سوئين برن استراليا با تاکيد بر تمرکز روابط عمومي ها بر مرحله پيش از بروز بحران خاطر نشان کرد: رويکرهاي جديدي مطرح شده است که در حال فراگيري است و آن اين که دو مرحله پيش و بعد از بروز بحران براي مديريت بحران تعريف شده است.

عضو موسسه روابط عمومي استراليا گفت: پيش از بروز بحران، سازمان ها فرصت دارند تا به مسايلي بپردازند که در صورت عدم رسيدگي، به بحران تبديل مي شوند و روابط عمومي ها با تکيه بر رسانه ها مي توانند براي جلوگيري از بحران وارد عمل شوند و برنامه هاي خود را به اطلاع مردم برسانند.

 

روابط عمومي ها و رسانه ها نيازمند ارتباط با يکديگر هستند

سيد شهاب سيد محسني مدرس روابط عمومي و روزنامه نگاري گفت: نگاه صحيح و نحوه برقراري ارتباط ميان روابط عمومي و رسانه ها که نيازمند ارتباط با يکديگر هستند، در تحقق اهداف و ماموريت هاي هر دو کانون نظام اطلاع رساني لازم است.

سيد شهاب سيد محسني از سخنرانان کنفرانس هفتم و عضو هيئت داوران جشنواره روابط عمومي هاي برتر  ايران، ضمن بيان اين مطلب افزود: بدون اغراق اکثر قضاوت ها و برداشت هايي که از عملکرد سازمان ها در سطح افکار عمومي متجلي است، ناشي از اخبار و تصاويري است که رسانه ها از يک سازمان و موسسه ترسيم و انتشار داده اند.

وي با تاکيد بر اين که رسانه ها از مهم ترين منابع کسب خبر و اطلاعات محسوب مي شوند خاطرنشان کرد: حتي اگر سازماني بخواهد از ارتباط با رسانه ها پرهيز کند عملا ميسر نيست چرا که سازمان ها به ابزاري موثر نظير رسانه ها نياز دارند و از سوي ديگر رسانه ها نيز به محتواي توليدي روابط عمومي ها براي ايفاي کارکردهاي مشترک خود به روابط عمومي ها نياز دارند.

سيد شهاب سيد محسني پاسخ روابط عمومي ها به اين سوال را که اجراي تکنيک هاي رسانه اي در يک روابط عمومي تا چه حد بر روي مخاطبان هدف سازمان، اثربخش بوده است، نشان دهنده موفقيت يا عدم موفقيت روابط رسانه اي سازمان قلمداد کرد و گفت: تغيير نگرش و رفتار منطبق با خواست و اهداف سازمان پس از برقراري ارتباط رسانه اي، مورد ارزيابي قرار مي گيرد تا اثربخش بودن روابط رسانه اي به شکل ملموس مشخص شود.

 

برنامه ريزي و مديريت پيشگيري از بحران رسانه اي

الهام شامرادي کارشناس ارشد تحقيق در علوم ارتباطات و کارشناس روابط عمومي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران با ارايه مقاله برنامه­ريزي و مديريت پيشگيري از بحران رسانه اي آبگيري سدسيمره با مطالعه موردي بحران رسانه­اي آبگيري سد سيوند، گفت: با مديريت و کنترل مسير اخبار منفي مي توان با تنوير رسانه ها و به تبع آن افکار عمومي از بروز برجسته سازي سوژه در رسانه ها جلوگيري کرده و نسبت به کنترل بحران هاي رسانه اي اقدام کرد.

 

گزارش روابط عمومي

علي اکبر قاضي زاده استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار پيشكسوت ايراني طي سخناني در اين کنفرانس گفت: نکته ظريف و مهم در گزارش­هاي روابط عمومي، در مجموع و در هر متن، دادن آگاهي­هاي لازم از عملکرد و علت وجودي سازمان بالاسري باشد. وظيفه گزارشگران روابط عمومي دادن آگاهي منظم، مستمر، درست و تکميل کننده از سازمان مادر است. پيداست رعايت چنين شرطي، به اين صورت در گزارش­هاي مطبوعاتي الزامي نيست. پراکندگي خدمات و فعاليت­ها، آمار و ارقام محلي منطقه­اي و ملي، توضيح هدف­ها و کارکردها، روشن کردن هدف­ها، بيان و تحليل مشکلاتي که در اجرا ممکن است براي مردم ايجاد شود، آشنا کردن مخاطبان با مشکلات فراروي سازمان و انگيزش مردم براي همدلي و همراهي با سازمان در بزنگاه­هاي ويژه از خصلت­هاي هميشگي چنين گزارش­هايي بايد در نظر گرفته شود.

وي افزود: ويژگي برجسته گزارش­هاي روابط عمومي، پرهيز از چالش و ايجاد فضاي خرده­گيري و توجه به نارسايي­ها، نسبت به سازمان تابع و در اساس در برابر سازمان­ها و مؤسسه­هاي ديگر است. اين خصلت شايد برجسته­ترين تفاوت با گزارش­هاي مطبوعاتي را نيز دربرگيرد. گزارش روابط عمومي با در نظر داشتن اين پرهيز در عين حال بايد قادر باشد در زمان­هاي خاص و به شکلي حرفه­اي و قابل کنترل در جامعه جريان بسازد و از آن به سود سازمان خودي بهره ببرد. اين کار نياز به مهارت حرفه­اي مطلوب و قدرت اجرايي هوشمندانه دارد.

 

نمي توانيم جزيره اي دور افتاده در جهان IT باشيم

دکتر علي اکبر جلالي گفت: نگاه غلطي است اگر بخواهيم خود را جداي از جهاني که به مدد IT متصل به هم است قرار دهيم و نمي توانيم جزيره اي دور افتاده در جهان IT باشيم.

دکتر جلالي  در دومين روز کنفرانس با اشاره به اينکه تبليغات وپيامدهاي يک سويه روابط عمومي ها بي اثر است گفت: در شبکه هاي اجتماعي مخاطبان به مخاطبان اعتماد دارند و به دليل تحليل ارتباطات در شبکه هاي اجتماعي روابط عمومي ها بايد نگاه خود را تغيير دهند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم وصنعت و پدر علم فناوري اطلاعات ايران با تاکيد بر ضرورت ورود به شبکه هاي اجتماعي خاطر نشان کرد: من هرگز اعتقادي به اينترنت ملي ندارم و فرصت هاي رسا نه اي بسياري در شبکه هاي اجتماعي براي روابط عمومي هايي که بايد بطور دايناميک عمل کند وجود دارد و امروزه روابط عمومي ها بايد از اين فرصت استفاده کنند.

وي اشتراک گذاري نظرات، ساماندهي مخاطبان و گفت وگو با آنها را با ورود روابط عمومي به فضاي جديد رسانه اي ضروري دانست.

 

مديريت روابط رسانه اي نيازمند رويکردهاي نوآورانه است

ايلچول کيم استاد دانشگاه دونگوي جمهوري کره و از سخنرانان هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران گفت: مديريت روابط رسانه اي زماني به طور کامل تحقق مي يابد که روابط عمومي ها با رويکردهاي نوآورانه و خلاقانه به موضوع نگاه کنند.

ايلچول کيم با بيان اين که روابط عمومي ها با تحول دوبعدي فرهنگي و ديجيتالي به تدريج آشنا مي شوند خاطرنشان کرد: رسانه هاي جمعي قدرت خود را از دست مي دهند و رسانه هاي غيرجمعي يا رسانه هاي اجتماعي از طريق همگرايي و واگرايي به قدرت مي رسند.

وي افزود: فيس بوک در کمتر از 10 سال 600 ميليون عضو به دست آورده است و بعد از کشورهاي چين و هند، سومين کشور پرجمعيت دنيا محسوب مي شود.

استاد دانشگاه دونگوي جمهوري کره با اشاره به قالب هاي جديد پيام گفت: پيام ها در حال حاضر به شکل مطلب يا خبر هستند که در قالب تصاوير متحرک ديداري و شنيداري تبديل شده است.

ايلچول کيم با تاکيد بر رويکردهاي خلاقانه و نوآورانه در توليدات محتوايي رسانه ها تصريح کرد: روابط عمومي ها بايد بتوانند به اين پرسش پاسخ دهند که چگونه مي توان با وفق دادن پديده هاي در حال تغيير بازار، رسانه و پيام، نگاهي دوباره به مفهوم سنتي روابط عمومي داشته باشند.

وي اختلاف فرهنگي ميان جوامع شرق و غرب را در بروز انقلاب اطلاعات بازار، رسانه و پيام موثر دانست و اذعان داشت: بازار از لحاظ فيزيکي به آنلاين تبديل شده است و بسياري از مفاهيم بازاريابي يا بازار سنتي ديگر کاربردي ندارند.

استاد دانشگاه دونگوي جمهوري کره گفت: رشد و توسعه سريع رسانه ديجيتال به اين پديده شتاب مي دهد و نقش روابط عمومي ها در احياي فرهگ ملي و رسانه اجتماعي موثر، بسيار حياتي و تاثيرگذار خواهد بود.

 

مراسم اختتاميه

به قداست و اهميت عمل رسانه اي واقف باشيم

وزير دادگستري در هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي، هوشياري و تعهد رسانه اي را عامل مهمي در جلوگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي دانست.

سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري در اين کنفرانس اظهار داشت: يكي از مشخصه هاي جهان معاصر ذهينت رسانه اي است. بدين معنا كه افكار و رفتار عمومي تحت تاثير القاء امواج رسانه اي فراگير مي باشد و ذهنيت ها، بي آنكه مواجهه مستقيم با اشياء و حوادث پيراموني داشته باشند با تفسير ها و تحليل هاي رسانه اي مواجه مي شوند و بر داوري در مورد وضعيت هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي مبادرت مي نمايند.

وي همچنين افزود: آنچه كه يك جامعه را از مواجهه با آسيب ها مصون خواهد داشت، هوشياري و تعهد رسانه اي است. به عبارت ديگر اگرچه توسعه يك كشور نيازمند اطلاع رساني سنجيده و راه گشاست و در توليد انگيزه، كارايي و شفاف سازي عملكرد سطوح مختلف تاثير دارد اما آنچه كه موجب انسجام جامعه شده و باور عمومي را به رسانه ها افزايش مي دهد هوشياري و تعهد رسانه اي است.

 

کسب رتبه اول جشنواره روابط عمومي هاي برتر مرهون تلاش ارزشمند رسانه هاست

رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک سپه گفت: رسانه ها به حق رکن چهارم دموکراسي محسوب مي شوند و نقش تعيين کننده اي در بستر سازي براي تحقق اهداف کلان کشور دارند.

دکتر رامين پاشايي فام اظهار داشت: حضور و فعاليت صحيح و اخلاق مدارانه رسانه ها و تلاشگران اين حوزه بسيار ارزشمند است و بايد قدرداني شود.

 

روابط عمومی ها باید در زمینه جلو گیری شکاف دیجیتال تلاش نمایند

یکی موضوعاتی که امروز از عصر ارتباطات و توسعه تکنولوژی های اطلاعاتی با آن مواجه هستیم بحث شکاف دیجیتال در زمینه برخوداری یا عدم برخوداری از این تکنولوژی هاست، لذا پیشنهاد من به دست اندرکاران هفتمین کنفرانس روابط عمومی این است که در نشست های بعدی موضوع شکاف دیجیتال را به عنوان یک ضرورت دنبال کنند.

دکتر محبیان رییس هیات مدیره ومدیرعامل پست بانک در مراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سخنانی ضمن اعلام این مطلب گفت: شکاف دیجیتالی می تواند در ابعاد مختلف اطلاع یابی، اطلاع رسانی و میزان دسترسی ها به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات میان مناطق برخوردار و غیر برخوردار بوجود بیاید.

 

تدوين منشور تعامل روابط عمومي ها و رسانه ها 

منشور تعامل روابط عمومي ها و رسانه ها  همزمان  با هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران که هشتم و نهم آبان ماه در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما  به انجام رسيد، تدوين شد.

اين کنفرانس با محور قراردادن موضوع مسيريابي روابط رسانه اي ،دگرگوني ها، چالش ها و تاثير ضمن آسيب شناسي موضوع به تبيين راهکارهاي تعامل بيشتر ميان اين دو نهاد اصلي و موثر کانون نظام اطلاع رساني پرداخت و منشور تعامل روابط عمومي ها و رسانه ها که براي تاييد و امضا در معرض ديد بيش از 700 نفر از مديران و کارشناسان شرکت کننده در کنفرانس قرار گرفت، با رويکرد اساسي  در جهت تحقق الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني تدوين شد تا بعنوان سندي راهبردي در اختيار مراکز تصميم گير و سياست گذار کشور قرار گيرد.

 متن کامل منشور تعامل روابط عمومي ها و رسانه ها  به شرح زير است:

ما شرکت کنندگان در هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، با استعانت از خداوند متعال و ضمن تاکيد بر ضرورت تعامل هر چه بيشتر، وسيع تر و مؤثرتر روابط عمومي ها و رسانه ها در سطح کشور، به عنوان بستري مناسب براي بهينه سازي و گسترش تعامل تمامي سازمان ها، نهادها، شرکت ها و مؤسسات مربوطه با جامعه اسلامي ايران، براي تحقق ارتباطات مفيد و عميق درراستاي  تعالي کشور، توسعه انساني، برقراري اخلاق شايسته و ايجاد فضاي تعاملي هر چه بهتر درتمامي حوزه هاي روابط عمومي، محورهاي ذيل را به عنوان منشور هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در سال 1390 مورد تاييد و تاکيد قرار مي دهيم:

1.   تعامل ميان روابط عمومي ها و رسانه ها، يک رويکرد اساسي در جهت تحقق الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني کشور بوده که بايد با جديت و تلاش هر چه بيشتر و مؤثرتر، مورد توجه قرار گيرد.

2.   با توجه به اهميت روز افزون نهادهاي روابط عمومي در ايجاد روابط بهينه ميان نظام اسلامي و مردم در سطوح مختلف، ضرورت حمايت دولت و مديران ارشد در حوزه هاي مختلف رسمي و غير رسمي کشور مورد تاکيد قرار مي گيرد.

3. تعامل و همکاري ميان رسانه ها و روابط عمومي ها، براي انتقال به موقع، مؤثر و سريع اطلاعات و اخبار صحيح و مورد نياز مردم يکي از مهم ترين و ضروري ترين عوامل موفقيت براي کسب اعتمادسازي، ايجاد روابط صميمانه و نهادينه ساختن اخلاق متعالي رسانه اي است که بايد با جديت مورد پيگيري و اقدام قرار گيرد.

4. با توجه به اينکه کارگزاران و کارشناسان روابط عمومي ها و رسانه ها، عوامل تاثيرگذار در بالندگي و پيشرفت حوزه هاي مختلف اطلاع رساني کشور مي باشند، ضرورت توجه هر چه بيشتر مديران و مسئولان حوزه هاي مزبور به آموزش، پژوهش، توسعه، تحرک بيشتر و بالاخره ايجاد فضاي مناسب براي تحول هدفمند در ساختارها، شيوه هاي ارتباطي، چگونگي تعامل و تفاهم مورد تاکيد قرار مي گيرد.

5.  بيداري اسلامي معاصر، اهميت توجه به پيام متعهد و قدرتمند، اطلاع رساني مناسب، فعاليت گسترده و اخلاق کارگزاران آگاه و با بصيرت و نيز طراحي و اجراي برنامه هاي دقيق و عميق در حوزه هاي مرتبط در جهان اسلام و سطح بين المللي را بر خانواده بزرگ روابط عمومي ها و رسانه ها مورد تاکيد قرار داده که اين أمر بايد با جديت بيشتر و تلاش مضاعف تر تحقق يابد.

6. توجه و تاکيد بر محتواي رسانه اي مفيد، پرهيز از تملق و گزافه گويي، دوري از سياه نمايي و منفي بافي، توجه عميق به اخلاق بلند اسلامي و ايراني، تعامل و همبستگي مداوم در حوزه هاي نظري و عملي، تلاش خالصانه در خدمت به مردم و بالاخره فعاليت براي تعالي نظام اسلامي، بايد به عنوان خط مشي، برنامه عمل و هدف غائي تعامل روابط عمومي ها و رسانه ها در سطح کشور تلقي شود.

 

7.  با توجه به اينکه کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، جايگاه بلندي در ايجاد همبستگي و تعاون ميان تمامي  اعضاي خانواده بزرگ روابط عمومي ها در سطح کشور دارد، ضروري است مديران ارشد، کارگزاران، کارشناسان و علاقه مندان به اين حوزه مهم ارتباطي نسبت به حمايت مؤثر و همه جانبه از دست اندرکاران و برگزار کنندگان کنفرانس، براي ايجاد فضاي علمي و کاربردي لازم در جهت انتقال تجربيات، همکاري و هماهنگي بيشتر در بالندگي و تعالي اين حوزه، تثبيت و تعميق اخلاق متعالي ارتباطي، توجه به تامين آموزش هاي ضروري و بالاخره تحقق «الگوي روابط عمومي اسلامي- ايراني» از هر گونه اقدام لازم دريغ نکنند.

 

مقالات برگزيده

-  روزنامه نگاري شهروندي براي روابط عمومي الکترونيک تاليف دكتر علي اصغر كيا دانشيار و مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و محسن سلسله دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي

-  مقاله برنامه­ريزي و مديريت پيشگيري از بحران رسانه اي آبگيري سدسيمره با مطالعه موردي بحران رسانه­اي آبگيري سد سيوند تاليف امير خنده جام کارشناس ارشد تحقيق در علوم ارتباطات و مدير کل روابط عمومي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، غلامحسين مقيمي کارشناس مديريت و مدير اداره ارتباط با رسانه ها و انتشارات روابط عمومي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران و الهام شامرادي کارشناس ارشد تحقيق در علوم ارتباطات و کارشناس روابط عمومي شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران

-  زنجيره ارزش ارتباطات- مورد کاوي بورس اوراق بهادار تهران تالف دکتر محمد ابويي اردکان عضو هيئت علمي دانشکده مديريت دانشگاه تهران و زهرا واحد کارشناس ارشد مديريت رسانه دانشگاه تهران.

-  نقش رسانه و فناوري اطلاعات در توسعه پايدار گردشگري، عنوان مقاله اي است تاليف مهدي جمالي نژاد  دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان و جعفر کريمي کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم

-  سواد رسانه اي تالف عنايت داودي مدرس روابط عمومي دانشگاه جامع علمي کاربردي

-  رسانه جزيره اي ناشناخته در جهان صادرات تالف سيدرضا قنديلي کارشناس ارشد نمايشگاه بين المللي مشهد

 

ويژه نامه کنفرانس

ويزه نامه 104 صفحه اي هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، حاوي خلاصه مقالات برگزيده، سخنراني ها، ديدگاه ها، گزارش کامل جشنواره روابط عمومي برتر کشور و آخرين مقالات ترجمه شده  توسط موسسه کارگزار روابط عمومي منتشر شد.

در اين ويزه نامه  علاوه بر معرفي کامل اهداف، موضوعات و ارکان هفتمين  کنفرانس، گفت و گو با دبير کل، اعضاي کميته علمي  و اجرايي، سخنرانان داخلي وخارجي انجام شده است.

همچنين ديدگاه ها، يادداشت ها و معرفي آخرين کتاب هاي منتشرشده در حوزه روابط عمومي با عنوان کتابخانه و معرفي آثاربرتر و نظرات هيئت داوران جشنواره روابط عمومي برتر کشورو ساير مطالب مورد نياز روابط عمومي هاي کشور درج شده است.

ويزه نامه هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران بصورت چهاررنگ و با کاغذ گلاسه بعنوان مرجعي براي پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي مخاطبان از اين رويداد مهم علمي کشور قلمداد مي شود.

 

انتشار دو فصلنامه روابط عمومي الکترونيک

هفتمين دوفصلنامه آموزشي و تحليلي روابط عمومي ايران به صاحب امتيازي و مديرمسئولي مهدي باقريان و سردبيري حسن بشير در 84 صفحه منتشر شد.

در شماره جديد دوفصلنامه روابط عمومي الکترونيک مقالات متعددي به قلم "برايان سوليس" با عنوان اسرار روابط عمومي براي مبتديان، گزارشگري جمع آوري اطلاعات براي وب، نوشته جيمز گلن استووال، درک و شناخت روابط عمومي در عرصه رسانه اجتماعي نوشته حسين هاونگي، روابط عمومي الکترونيک و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات نوشته موسي کاظم زاده، معرفي کتاب فرهنگ جامع واژگان روابط عمومي نوشته پروفسور حمدان عدنان و آخرين مقالات ترجمه شده در حوزه روابط عمومي زير نظر شوراي علمي نشريه به چاپ رسيد.

گفتني است شوراي علمي و اعضاي هيات تحريريه دوفصلنامه روابط عمومي الکترونيک را اساتيد برجسته حوزه ارتباطات و روابط عمومي از دانشگاه هاي داخل و خارج کشور تشکيل مي دهند.

 

انتشار کتاب راهنماي روابط عمومي و مهارت هاي ارتباطي

اين کتاب ويژه روساي سازمان ها و مديران عامل شرکت ها که در راس هرم مديريتي قرار دارند توسط هادي کمرئي تهيه و تنظيم شده است. در اين کتاب به شکل هنرمندانه اي در پنج بخش اصلي، اهميت نقش روابط عمومي و مهارت هاي ارتباطي بازخواني و بازآموزي شده است تا به مديران ارشد سازمان ها و شرکت ها گوشزد شود که روابط عمومي و وظايف مربوط به آن نقش اساسي در برنامه ها و موفقيت هاي هر شرکت و سازماني را دارند.

اشتباه کدام بود؟، گنجاندن ارتباطات در برنامه شرکتي، تهاجمي باشيد و پيام بفرستيد، پذيرش رسانه جديد، نتيجه گيري و پرسش هاي عملي از بخش هاي اصلي کتاب راهنماي روابط عمومي و مهارت هاي ارتباطي براي روساي سازمان ها و مديران عامل شرکت هاست که در 61 صفحه به طور موجز و مختصر و مفيد در اختيار جامعه روابط عمومي کشور قرار گرفته است.

 

روابط عمومي بر پرده نقره اي سينما

همزمان با برگزاري هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، فيلم معرفي آثار سينمايي مطرح جهان که در آن روابط عمومي و روابط رسانه اي محور اصلي داستان فيلم ها قرار گرفته است از سوي موسسه کارگزار روابط عمومي توليد و پخش شد.

تاکنون 15 فيلم برتر در مطالعات پرونده هاي روابط عمومي و روابط رسانه اي توسط کارگردانان مطرح جهان ساخته شده است.

فيلم هايي نظر هنکاک، دم سگ را بجنبان، ملکه، مرد سال، شيطان پرادا مي پوشد، شيکاگو، بولور، قدرت مطلق، آدم پرست و مزدور دوره گرد، نيکسون، رز و درايو، سپاس از سيگار کشيدن تان، رييس جمهور، شبکه و بابي که در اين فيلم ها بازيگران اصلي در نقش کارگزاران روابط عمومي و يا رسانه اي هستند که چالش ها و کارزارهاي به وجود آمده را مديريت و هدايت مي کنند.

گزارش هفت سال با کنفرانس در هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در قالب يک فيلم مستند، توليد و همزمان با هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران پخش شد.

در اين فيلم مخاطب با نمايه کلي از موضوعات و مباحث مطرح شده در کنفرانس هاي قبلي آشنا مي شود و محورها و مباحث ارايه شده از نخستين کنفرانس تا حال حاضر با بهره گيري از تصاوير و مستندات موجود در معرض ديد علاقه مندان قرار داده مي شود.

همزمان با برگزاري هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران هفت کليپ با استفاده از پيام هاي ارتباطي کاربردي از سوي موسسه کارگزار روابط عمومي توليد و پخش شد.

در اين کليپ ها پيام هاي ارتباطي موثر که گوياي وظايف هفت گانه روابط عمومي در جهان و روابط عمومي قرن 21 است، با سناريوهاي مبتني بر اصول حرفه اي روابط عمومي ها و با استفاده از زيبايي هاي بصري و شنيداري توليد و پخش شد که مورد توجه و استقبال مديران و کارشناسان حاضر در هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران قرار گرفت.

 

اعطاي گواهينامه رسمي سازمان فني حرفه اي به شرکت کنندگان

شرکت کنندگان در کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، گواهينامه رسمي سازمان فني حرفه اي کشور را دريافت کردند.

اين گواهينامه که قابل ترجمه در تمامي کشورهاي عضو سازمان بين المللي کار (ILO) است، قابليت استفاده در ارتقاي شغلي طرح طبقه بندي مشاغل را نيز داراست.

 

بیانیه هیئت داوران جشنواره روابط عمومی های برتر ایران

برگزاری جشنواره روابط عمومی های برتر ایران در کنار برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران جای بسی خوشوقتی و تقدیر است. فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد فضایی سالم که در آن روابط عمومی های کشور اعم از دولتی و غیردولتی بتوانند آثار و عملکرد یک ساله خود را در معرض قضاوت قرار دهند جدای از رتبه بندی ها و امتیازهای کسب شده، بیانگر میزان رشد و شکوفایی نهاد روابط عمومی در ایران اسلامی است.

ارایه الگوهای موفق و استاندارسازی فعالیت ها و همچنین قرار گرفتن فعالیت های روابط عمومی در مسیری که معیارها و شرایط جشنواره در قالب فراخوان به آن ها عرضه می دارد، در توع خود موید قوت و پررنگ بودن بعد آموزشی جشنواره است.

هیئت داوران جشنواره روابط عمومی های برتر ایران ضمن تقدیر از تمامی شرکت کنندگان، قبل از اعلام نهایی فهرست آثار منتخب، ضرورت طرح و بیان دیدگاه هایی که همگی آن ها در راستای ارتقا و تعالی هر چه بیشتر روابط عمومی های کشور است را مورد تاکید قرار داده لازم می داند مواردی چند را به اطلاع دست اندرکاران پرتلاش حوزه روابط عمومی اعلام دارد.

برای بررسی بیش از 1200 اثری که از سوی 120 روابط عمومی بخش دولتی و غیردولتی کشور ارسال شد، هیئت داوران پس از تشکیل کمیته های مربوط به هر بخش بر اساس ملاک ها و شاخص های در نظر گرفته شده به بررسی آثار پرداخت و در بخش پژوهش و افکارسنجی و ارتباطات درون سازمان نیز ارزیابی ها نشان دهنده رشد کمی و کیفی فعالیت های این حوزه است. بهره گیری از ابزارها و تکنیک های جدید به شکل خلاقانه و همراه با نوآوری شمایل جدیدی در حوزه ارتباطات درون سازمانی را ایجاد کرده که منجر به تقویت هویت سازمانی و ایجاد انگیزه کاری در میان کارکنان می شود.

در بخش ارتباط رسانه ای آن چه حائز اهمیت است تدوین برنامه استراتژی رسانه ای توسط روابط عمومی ها با در نظر گرفتن جدول زمانبندی است. در جمع بندی کلی از ارزیابی آثار این بخش، نداشتن برنامه جامع و استراتژی رسانه ای و نامشخص بودن نحوه تعامل با رسانه های جمعی را می توان از مهم ترین نقاط ضعف و کاستی موجود برشمرد.

در بخش ارتباطات الکترونیک نیز اذعان می دارد که مهم ترین ابزار تحقق و شکل گیری روابط عمومی های داینامیک به جای روابط عمومی استاتیک، وب سایت های سازمانی هستند که لازم است حاوی اطلاعاتی باشند تا سه نیاز مخاطب را برآورده سازند: کاهش مراجعه حضوری، کاهش انتشار محصولات چاپی و سرعت در ارایه خدمات و اطلاعات.

در اغلب وب سایت های شرکت کننده کمتر به موارد فوق اشاره شده بود. پررنگ بودن صرفا بعد خبری سایت ها، عدم سازماندهی اطلاعات و طراحی غیراستاندارد، از ویژگی های منفی سایت های مذکور اعلام می شود. از سویی برخی سایت ها در زمینه نشر الکترونیک، ایجاد تالار گفت و گو، بهینه سازی موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی و بکارگیری ابزارهای وب 2، ارایه اطلاعات و خدمات منطبق با نیاز مشتری و استفاده از محتوای خبر رسانه ای نظیر پادکست و وادکست فعالیت های درخشانی داشتند که قابل تقدیر است.

در بخش تبلیغات و بازاریابی ارزیابی ها نشان می دهد که این بخش نیازمند توسعه و تسری آموزش های کارگاهی و دانشگاهی است. فعالیت های تبلیغاتی اغلب پراکنده و نامنسجم است. شناخت درست مخاطب و تولید محتوای مناسب با در نظر گرفتن قالب های ارایه پیام های تبلیغی از جمله مواردی است که روابط عمومی ها با درک صحیح آن می توانند نسبت به اثرگذاری مضاعف پیام های تبلیغاتی خود وارد عمل شوند.

در بخش انتشارات و به ویژه بروشور فقدان و عدم ذکر تاریخ زمان تهیه و انتشار بروشورها مشهود بود. ذات و ماهیت بروشور مبتنی بر ایجاز و اختصار است و مطالب پرحجم با قالب بروشور همخوانی ندارد. هنر بزرگ روابط عمومی ها در این بخش آن است که ایجاز و اختصار را رعایت کنند. با این وجود اعتقاد بر آن است که با بروز و ظهور رسانه های جدید اما شیوه های سنتی و اجرای فنونی نظیر انتشار بروشور، کاتالوگ و نشریات چاپی درون سازمانی همچنان کارکردهای خاص خود را دارند. لذا اهتمام و توجه روابط عمومی ها به رعایت اصول حرفه ای در این بخش همچنان نیازمند مداقه و تعمیق تجارب، دانش و تخصص بیشتر است.

در بخش انتخاب بهترین مدیر و بهترین کارشناس روابط عمومی نیز موضوع مستندسازی و نحوه ارایه مدارک و آثار جامع نبوده و عدم آشنایی کافی شرکت کنندگان منجر به آن شده بود تا گزارش عملکرد و برنامه های سالانه روابط عمومی سازمان به عنوان مستندات به دبیرخانه ارسال شود. با این وجود، رشد فزاینده خلاقیت ها و ابتکاراتی که برای اجرای بهتر فنون، برنامه ریزی های جامع سالانه و هدفمندی جزء به جزء رويدادها با اعمال شیوه های مدیریتی و موفقیت آمیز بودن فعالیت ها را بیانگر بود.

کارشناسان روابط عمومی شرکت کننده در بخش انتخاب بهترین کارشناس روابط عمومی نیز با ارایه آثار هنرمندانه، خلاقانه و بکارگیری روش های منحصر به فرد در اجرای امور جاری و ساری روابط عمومی حضور یافته بودند که حاکی از شکوفایی و رشد و ظهور نسل جدیدی از کارشناسان خلاق و پویا در عرصه روابط عمومی است.

با این وجود هیئت داوران جشنواره روابط عمومی های برتر کشور ضمن ارج نهادن به تلاش های صادقانه، دلسوزانه و متعهدانه جامعه روابط عمومی کشور امید آن دارد تا در جشنواره های آتی شاهد رقابت حرفه ای تر و با سطح بالاتری از لحاظ کمی و کیفی باشیم.

روابط عمومي هاي برتر ايران

روابط عمومي هاي برگزيده جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران، همزمان با برگزاري  مراسم اختتاميه هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران  دوشنبه نهم آبان ماه در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما معرفي شدند.

 

معرفی برترین های جشنواره روابط عمومی های برتر ايران

بخش جایزه برگزیده بهترین پژوهش

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی بانک توسعه تعاون

رتبه 2. روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

رتبه 3. روابط عمومی بانک سپه

رتبه 3. روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بیستون

رتبه 2. روابط عمومی شهرداری اراک

رتبه 2. روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران

رتبه 3. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران

 

بخش جایزه برگزیده بهترین ارتباط رسانه ای

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی بانک سپه

رتبه 2. روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

رتبه 3. روابط عمومی بانک توسعه تعاون

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شهرداری اهواز

رتبه 2. روابط عمومی پالایشگاه نفت اصفهان

رتبه 2. روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمانشاه

رتبه 3. روابط عمومی آستان قدس رضوی

رتبه 3. روابط عمومی شرکت توزیع برق استان تهران

 

بخش جایزه برگزیده بهترین ارتباط مردمی

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی شبکه خبر

رتبه 2. روابط عمومی بانک تجارت

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شهرداری اصفهان

رتبه 2. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب منطقه 5

رتبه 3. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

رتبه 3. روابط عمومی شهرداری رشت

 

بخش جایزه برگزیده بهترین ارتباط درون سازمانی

سطح ملی

هیچ روابط عمومی حائز شرایط برتر نبود

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

رتبه 2. روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

رتبه 3. روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رتبه 3. روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

 

بخش جایزه برگزیده بهترین ارتباط الکترونیکی

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی بانک مسکن

رتبه 2. روابط عمومی صندوق تامین اجتماعی

رتبه 3. روابط عمومی بانک پارسیان

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون

رتبه 2. روابط عمومی شهرداری اهواز

رتبه 3. روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

رتبه 3. روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

بخش جایزه برگزیده بهترین تبلیغات و بازاریابی

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت توانیر

رتبه 2. روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

رتبه 3. روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی سازمان راه و ترابری استان مازندران

رتبه 2. روابط عمومی شهرداری اصفهان

رتبه 3. روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

 

بخش جایزه برگزیده بهترین کتاب

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران

رتبه 2. روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رتبه 2. روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

رتبه 3. روابط عمومی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور

رتبه 3. روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

رتبه 2. روابط عمومی شهرداری کاشان

رتبه 3. روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

 

 بخش جایزه برگزیده بهترین بروشور

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

رتبه 2. روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

رتبه 2. روابط عمومی بانک توسعه صادرات

رتبه 3. روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

رتبه 3. روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

رتبه 2. روابط عمومی شهرداری کاشان

رتبه 3. روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی اصفهان

رتبه 3. روابط عمومی شرکت پتروشیمی مارون

 

بخش جایزه ویژه

سطح ملی

رتبه 1. روابط عمومی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سطح استانی

رتبه 1. روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

رتبه 2. روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رتبه 3. روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

رتبه 3. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

   

بخش جايزه برگزيده بهترین کارشناس روابط عمومی

سطح ملی

1. رتبه نخست: آقای دکتر حسین امامی کارشناس محترم روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران

2. رتبه دوم: آقای مهیار کمانگری رییس محترم اداره تبلیغات

 

بخش جایزه برگزیده بهترین مدیر روابط عمومی

سطح ملی

1. رتبه نخست: آقای حسن ربیعی مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه

2. رتبه دوم: آقای محسن اشرف پور رییس محترم اداره روابط عمومی و بین الملل بانک توسعه صادرات ایران 

سطح استانی

1. رتبه نخست: آقای دکتر حمیدرضا بهرامی مدیر محترم روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

2. رتبه دوم: آقای سید کمال میرشمسی مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3. رتبه سوم: آقای علی احمدیان مدیر محترم روابط عمومی فرمانداری تفت

3. رتبه سوم: آقای محمدرضا بخشعلیزاده مدیر محترم روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران- منطقه 8 عملیات انتقال گاز

 

جایزه خلاقیت و نوآوری

1. روابط عمومی پست بانک ایران- خدمات ارتباطی روستایی

2. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان- مدیریت رویداد

3. روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری صالحین- مدیریت بحران

4. روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- مدیریت دیدارها و بازدیدها

5. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی- سرود روابط عمومی

6. روابط عمومی شرکت سایپا- مدیریت ارتباطات

7. روابط عمومی موسسه فرهنگی آسمانه- پکیح روابط عمومی

8. روابط عمومی مهدیه تهران- شبکه تلویزیونی اینترنتی

9. روابط عمومی بانک رفاه- تکریم ارباب رجوع

10. روابط عمومی گروه صنعتي و پژوهشي زر – جام زرماکارون

11. روابط عمومی شرکت پتروشيمی تبريز

 

تقدير دبيرخانه کنفرانس بين المللي روابط عمومي از حضور گسترده روابط عمومي کشور

دبيرخانه دايمي کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران از حضور گسنرده و مجدانه مديران و کارشناسان روابط عمومي کشور در هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران کشور تقدير کرد.

به گزارش ستاد خبري هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي کشور، دبيرخانه دايمي کنفرانس در بيانيه اي با اشاره به موضوع کنفرانس هفتم با عنوان مسيريابي روابط رسانه اي، شرکت بيش از 700 نفراز اعضاي خانواده بزرگ روابط عمومي هاي کشور در اين کنفرانس را نشان از اهتمام و حسن توجه مديران و کارشناسان روابط عمومي کشور به کانون هاي نظام اطلاع رساني و برقراري روابط رسانه اي مطلوب براي اثربخشي محتواي توليدي روابط عمومي ها و ايفاي نقش موثرتر درعرصه هاي اجتماعي، فرهنگي  اقتصادي  قلمداد کرد.