سخنرانان دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

ششم دیماه 1394

بر اساس حروف الفبا

موضوع سخنرانی

سخنران

 

فهم روابط عمومی در چارچوب رويکرد فرهنگی به مسئوليت اجتماعی

 

خلاصه مقاله

دکتر احمد پاکتچی

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

 

بیوگرافی

 

جایگاه آینده‏ پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

 

 

خلاصه مقاله

 

دکتر علی اکبر جلالی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

بیوگرافی

آینده پژوهی، استراتژی و شبکه سازی

 

 

خلاصه مقاله

 

دکتر سعید خزایی

دکترای آینده پژوهی (فرانسه)

 

بیوگرافی

 

آیندة روابط عمومی پایدار: تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها


 

خلاصه مقاله


 

دکتر سعیدرضا عاملی

 استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران

و عضو شورای عالی فضای مجازی

 

 

بیوگرافی

 

آینده پژوهی چرخه تولید محتوای دیجیتال با تاکید بر ایران 1404

 

خلاصه مقاله

 

مهندس سید محمد مدنی

برگزیده‏ اولین رویداد ارایه‏ فن آفرینی شیخ بهایی با معرفی محصول اولین BaaS ایرانی

بیوگرافی

 

مدل شایستگی متولیان حوزه روابط عمومی در پاسخ به الزامات سازمان های آینده با رویکرد آینده پژوهی

 

خلاصه مقاله

 

دکتر سعیدشهباز مرادی

دکترای مدیریت منابع انسانی

 

 

بیوگرافی

 

 

دکتر تنگ کو آدریان اسماعیل

عضو هیات مدیره موسسه روابط عمومی مالزی (مالزی)

 

 

بیوگرافی