برای مشاهده و ملاحظه تصاویر کنفرانس اینجا را کلیک بفرمایید.