روابط عمومي خوب به شناختن دنياي بهتر
براي نخستين بار اعتبارنامه روابط عمومي به يك ايراني تعلق گرفت. اين گواهينامه كه تحت عنوان (APR) توسط مراجع حرفه اي ذيصلاح به متخصصان روابط عمومي داده مي شود توسط مؤسسه روابط عمومي مالزي به آقاي مهدي باقريان اعطا شد.


در مصاحبه اي با ايشان جوياي موضوع شديم. ذكر اين نكته نيز لازم است كه اين گفتگو در آستانه سفر وي به مالزي براي دريافت گواهينامه مذكور صورت گرفت.

آقاي باقريان، اعتبارنامه روابط عمومي چيست و به چه كساني تعلق مي گيرد؟
APR یا اعتبارنامه متخصصان روابط عمومي، بالاترین نشان روابط عمومی براي متخصصان و كارشناسان این حوزه است كه توسط مراجع حرفه اي ذيصلاح اهدا مي شود. البته به تعبیری می توان گفت اسکار روابط عمومی.

هدف از اعصاي اين گواهينامه چيست و چه مزايايي دارد؟
هدف اعتبارنامه، هماهنگي و ارتقاي حرفه روابط عمومي از طريق دسته بندي كساني است كه داراي دانش و تجارب و صلاحيت هاي حرفه اي روابط عمومي هستند و متخصصاني كه اين گواهينامه را دريافت مي كنند مي توانند عنوان AMIPR را همراه نام خود بياورند و از اين طريق فرصت هاي شغلي بهتري را به دست آورند ضمن اینکه لقبAMIPR به سطح بالاي حرفه اي و تجارب و شايستگي ها دلالت دارد.

اين اعتبارنامه چگونه به شما اعطا شد؟
ما در مؤسسه كارگزار روابط عمومي سال هاست كه به دنبال انجام كارها به شكل حرفه اي هستيم و در ارتباطاتي كه از طريق تعاملات بين المللي بين اين مؤسسه و موسسه روابط عمومي مالزي شكل گرفت توانستيم با رفت و آمدهاي نمايندگان و متخصصاني بين دو كشور به تبادل تجربيات و دستاوردهاي كسب شده بپردازيم. ضمنا ارایه طرح و ایده برگزاری نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی و برگزاری اولین و دومین دوره آن در مالزی و ایران و همچنین ارایه ایده تشکیل انجمن جهانی کار گزاران مسلمان روابط عمومی و بر گزاری هفت دوره آموزشی روابط عمومی در مالزی و سایر اقدامات اینجانب در عرصه های ملی و بین المللی سبب شد که این اعتبارنامه به اینجانب اختصاص یابد.


همچنين پس از ارایه پیشنهاد توسط انجمن روابط عمومی مالزی، برگه هاي مربوط به درخواست «اعتبارنامه روابط عمومي» (APR) را دريافت كرديم و بعد از ارايه سوابق شغلي و حرفه ای، ارايه مدارك و مستندات كتبي، مصاحبه و پشت سر گذاشتن ديگر مراحل، اين اعتبارنامه به اينجانب تعلق گرفت.

آيا اعتبار اين گواهينامه دائمي است؟
خير، به دليل حرفه اي بودن اين گواهينامه و نياز به استمرار در آموزش ها و ارتقاي سطح دانش و تجربه، اعضايي كه موفق به دريافت اعتبارنامه حرفه اي شده اند بايد ظرف مدت 2 سال حداقل 20 درصد امتيازات مورد نظر (سي پي دي) را كسب نمايند تا موفق به تمديد اعتبارنامه خود شوند.

امتيازات آموزش هاي تخصصي ادامه دار يا سي پي دي چگونه به دست مي آيد؟
اين امتيازات از طريق شركت در دوره ها و كنفرانس هاي بين المللي، مناظره هاي رسمي و ارايه سخنراني در همایش ها و به طور کلی ارایه خدمات روابط عمومی سطح بالا در دو حوزه ملی و بین المللی كسب مي شود و بايد سوابق و مدارك آن نیز در زمان تمديد اعتبارنامه ارايه شود.

آيا اين گواهينامه در ايران هم اعتبار و كاربرد دارد؟
اصولاً شيوه ها و عملكردهاي حرفه اي در جهان كنوني مرز نمي شناسد. به طور مثال، شيوه هاي كسب اين اعتبارنامه، به گونه اي است كه بدون توجه به جغرافيا و فرهنگ خاصي براي هر كسي و در هر كشوري امكان پذير است. منظورم از بيان ايـن مقدمه اين بود كه اعتبارنامه روابط عمومي يا APR چون براساس شايستگي ها و توانايي هاي حرفه اي و فني مربوط به دانش روابط عمومي تعريف و تدوين شده است، در ايران هم مانند هر كشور ديگري معتبر است و كاربرد دارد.


امروزه گواهينامهAPR به عنوان گامي مهم در تكامل روابط عمومي و حركت به سوي جايگاه حرفه اي محسوب مي شود و ما اميدواريم با به دست آوردن آن بتوانيم آن گونه كه شايسته جامعه روابط عمومي و ايران عزيز است به اهداف اساسي و كلان اين حوزه منطبق با نيازهاي ملي و حرفه اي دست يابيم زيرا اعتقادداريم روابط عمومي خوب به ساختن دنيايي بهتر كمك مي كند.