کاربرگ پيشنهاد مدرسان کارگاه

 

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران مرکز تبادل و تعامل اندیشه و مجمعی برای هم افزائی فکری بوده و به دنبال ایجاد فرصتی برای ارائه راه کارهای عملی است. هدف کنفرانس، گردآوری استادان، محققان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان روابط عمومی برای توسعه دانش علمی و عملی هنرهشتم و درک واقعی تحولات جهانی و ملی برای توسعه روابط عمومی در سازمان های دولتی و خصوصی است و تلاش دارد فرصتی را فراهم آورد تا تبادل اندیشه و تولید فکر میان صدها نفر از صاحبنظران روابط عمومی با کارشناسان و مدیران این حوزه صورت پذیرد.

 

برای اثربخشی بیشتر دستاوردهای کنفرانس، دعوت از مدرسانی که دارای مهارت سخنرانی و دانش عمیق در خصوص موضوعات کارگاه باشند از اهمیت ويژه ای برخوردار می باشد.


کمیته علمی کنفرانس از پیشنهادات همکاران و سروران ارجمند جهت غنی و کاربردی ساختن مباحث کارگاه های آموزشی استقبال می کند. لطفا نظرات خودتان را از طریق نشانی الکترونیکی: KARGOZAR80@YAHOO.COM  ارسال بفرمایید.

 

پيشنهادات واصله در کمیته علمی کنفرانس بررسی خواهد شد و نتيجه به فرد پیشنهاد دهنده برای هماهنگی های بعدی اعلام خواهد شد.