کاربرگ پیشنهاد سخنرانی


کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در نظر دارد به منظور فراهم آوردن فضایی مناسب برای توسعه نگرش کاربردی و تبادل تجربیات و اندیشه ها و نیز تولید فکر فرصتی را فراهم آورد تا متخصصان و صاحب نظران در خلال برگزاری کنفرانس به بیان نظرات خود بپردازند.


علاقمندان می توانند درخواست خود را از طریق فرم ذیل به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.


مشخصات ارائه دهندگان:


نام ارائه دهنده

تخصص

آخرین مدرک تحصیلی

شماره تماس و آدرس ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع سخنرانی:

 

 

 

هدف:

 

 

 

زمان مورد نیاز:

 

 

 

چکیده مطالب :