نخستین سرود روابط عمومی در دومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سال 87 اجرا شد.آنچه درپی می آید اشعاری است که توسط دکتر افشین یداللهی سروده شده وتوسط استاد عظیمی نژاد اجرا گردید.

 

این سرود به سفارش موسسه کارگزار روابط عمومی تهیه و منتشر شده است:

یک حرف صادقانه یعنی روایت عشق
آغاز بی ریایی یعنی نهایت عشق
دنیا اگر بزرگ است، کوچکتر است از آدم
وقتی که واژه یعنی یک خلقت دمادم
این روزها خبرها کمتر نگفته ماند
در پشت ابر، کمتر ماهی نهفته ماند
وقتی که هر دقیقه لبریز اتفاق است
هرگز نمی توان چشم ، روی دقیقه ها بست
ما در مسیر نوریم، شفاف مثل شیشه
همپای قرن سرعت، در لحظه تا همیشه
با این شتاب، دنیا، دنیای انزوا نیست
تا فتح لحظه، راهی جز ارتباط نیست

 

 تلفن مرکز پخش: 88617576-88617577