4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، ششم دی ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی المپیک برگزار می شود.


دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در گفتگو با خبرنگار شارا با بیان این مطلب، افزود: این کنفرانس به منظور درک فرآیندهای مربوط به روابط عمومی و آینده پژوهی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتمادسازی، شفاف سازی و مدیریت بحران برگزار می شود.
 

مهدی باقریان تصریح کرد: در این کنفــرانس، شــاغلان و مشـــاوران روابط عمـومی گردهم می آیند تا با یادگیری اسـتراتژی های مختلف ارتباطی، راهبردهای جدیـدی را برای پیـشــبرد فعالیــت هـای حرفه ای و سازمانی با رویکرد آینده پژوهی و مسئولیت پذیری اجتماعی کسب نمایند.

 

باقریان گفت: این کنفرانس که با حضور اساتید و چهره های برتر روابط عمومی، علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود، به بحث و تبادل نظر و نمایش چالش ها، موفقیت ها و مقابله با برخی از مسایل موجود و در حال ظهور پیش روی صنعت روابط عمومی می پردازد.

دبیرکل کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران همچنین با دعوت از مدیران و کارشناسان روابط عمومی به منظور شرکت در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، گفت: دبیرخانه کنفرانس تسهیلات ویژه ای را به منظور حضور گسترده مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان ها درنظر گرفته است.


شایان ذکر است کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران از سال 1383 توسط موسسه کارگزار روابط عمومی (KPRI) برای شاغلان روابط عمومی ایران طراحی شده است که به آخرین مباحث حوزه صنعت روابط عمومی می پردازد. کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران(ICPR) همه ساله با همکاری مستقیم تعدادی از دانشگاه های معتبر ارتیاطات و روابط عمومی، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی برگزار می شود.