برنامه یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
27 مهرماه 1393


 

10:30- 09:00

مراسم افتتاحیه

- سرود ملی و تلاوت قرآن کریم

- سخنرانی دکتر مهدی مظاهری رییس کنفرانس

- گزارش مهدی باقریان دبیرکل کنفرانس
و رییس انجمن متخصصان روابط عمومی

- سخنرانی مقام مدعو

- اعطاء جایزه دکتر نطقی به دکتر شکرخواه

- اعطاء جایزه به برگزیدگان جوایز طلایی روابط عمومی


 

11:00- 10:30

پذیرایی

رییس پنل: دکتر حسن بشیر رییس کمیته علمی کنفرانس و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) 

زمان

نام سخنران

موضوع سخنرانی

11:30- 11:00

دکتر سعید رضا عاملی

استاد برجسته دانشگاه تهران

ارتباطات همیشه متصل و ظهور روابط عمومی جدید: اینترنت همه چیزها و روابط عمومی هوشمند

12:00- 11:30

دکتر احمد روستا

پدر علم بازاریابی ایران

سخنگویی، پاسخگویی و درست گویی در        روابط عمومی

12:30- 12:00

دکتر علی اکبر فرهنگی

پدر مدیریت رسانه ایران

اخلاق در روابط عمومی سازمان های عصر اطلاعات و ارتباطات

12:40- 12:30

ابراهیم کاظم پور اقدم

مدیر روابط عمومی بانک تجارت

الگوی موفق: سایبر نیوز(اطلاع رسانی نوین)

13:30- 12:40

اقامه نماز و صرف ناهار

زمان

نام سخنران

موضوع سخنرانی

14:00- 13:30

دکتر باقر ساروخانی

پدر علم جامعه شناسی ارتباطات ایران

رسانه های دیجیتال، روابط عمومی و تعلق جهانی فضاهای اجتماعی

14:30- 14:00

دکتر یونس شکرخواه

پدر علم روزنامه نگاری آنلاین ایران

چشم انداز رسانه ای در حال تغییر: نکات اثبات شده برای تعامل با خبرنگاران و اثرگذاران کلیدی

15:00- 14:30

دکتر مسعود حیدری

پدر علم مذاکره ایران

نقش مذاکره در روابط عمومی شرکت ها، سازمان ها و موسسات دانش بنیان

15:30- 15:00

پذیرایی

16:00- 15:30

دکتر محمدسعید کاویانی

استاد برجسته علم فناوری اطلاعات

نقش روابط عمومی دیجیتال در اقتصاد مقاومتی

16:30- 16:00

دکتر علی اکبر جلالی

پدر علم فناوری اطلاعات ایران

جایگاه روابط عمومی و ارتباطات در توسعه مشاغل دانش بنیان

17:00- 16:30

جمع بندی و قرائت بیانیه پایانی