فایل های صوتی سخنرانی های دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

24-23 دی ماه 1392

 

اینجا را کلیک بفرمایید