بسته‌های پیشنهادی برای حمایت

از کنفرانس بين‌المللی روابط‌عمومی

 

 

عنوان بسته حمایتی

طلایی

نقره ای

برنزی

عادی

ثبت نام رایگان در

 کارگاه های آموزشی

7 نفر/ کارگاه

5 نفر/ کارگاه

3 نفر/ کارگاه

2 نفر/ کارگاه

ثبت نام رایگان

در کنفرانس یازدهم

7 نفر

5 نفر

3 نفر

3 نفر

معرفی در کلیپ

*

*

-

-

لوگو و لینک در

وب گاه کنفرانس

*

*

-

-

معرفی در ویژه نامه کنفرانس

2 صفحه گزارش آگهی

1 صفحه گزارش آگهی

2/1 صفحه گزارش آگهی

-

توزیع بروشور همراه با هدایای کنفرانس

*

*

-

-

چاپ لوگو بر روي پوستر

*

*

*

-

درج لوگو در

ميز سخنراني سالن

*

*

-

-

استند داخل لابي

3 استند

2 استند

1 استند

 

اهداء تنديس

و لوح ويژه حامی

*

*

*

-

درج پيام رييس

*

*

*

 

درج آرم در

کليه بسته هاي انتشاراتي

*

*

*

*

معرفي در مالتي مديا

*

*

*

*

درج لوگو در فراخوان

*

*

-

-

حضور در مراسم افتتاحيه

*

*

-

-

حضور در مراسم جشنواره

*

*

-

-

هزینه بسته

500 میلیون ریال

400 میلیون ریال

300 میلیون ریال

200میلیون ریال