مزایای عضویت حقوقی
1. عضويت دائمی روابط عمومی سازمان در دبيرخانه دائمی کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران (ICPR)
2. ثبت مشخصات اعضاء حقوقی در سالنامه تخصصی روابط عمومی ایران
3. امکان استفاده از 30 درصد تخفیف دوره های آموزشی موسسه کارگزار روابط عمومی به مدت یکسال برای 3 نفر
4. 20 درصد تخفیف شرکت در کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در همان سال
5. ارائه امکان مشاوره رایگان به اعضاء حقوقی
6. عضویت 3 نفر از پرسنل روابط عمومی به صورت رایگان در موسسه کارگزار روابط عمومی (KPRI)
7. ارائه رایگان دو جلد از کتاب های منتشر شده موسسه در طول سال
8. امکان معرفی طرح های شرکت/ سازمان عضو به جشنواره های حرفه ای موسسه
9. استفاده از آرم و لوگوی شرکت/ سازمان عضو در تمامی پوستر ها و اطلاعیه های مربوط به برگزاری نشست ها، کارگاه ها و همایش های برگزار شده توسط موسسه در صورت امکان موافقت کتبی
10. مصاحبه اختصاصی با مدیران شرکت/ سازمان و چاپ در فصلنامه کارگزار روابط عمومی، ويژه نامه و شبکه اطلاع رسانی ايران (شارا)
11. اعطای لوح عضویت حقوقی موسسه
12. درج بنر سازمان / شرکت در وب سايت کنفرانس بين المللی ايران (ICPR) به مدت يکسال

مزایای عضویت حقیقی
1. شرکت در گردهمایی ها و کارگاه های آموزشی موسسه با تخفیف 20 درصد
2. دریافت رایگان دوشماره فصلنامه "کارگزار روابط عمومی" در طول سال
3. دریافت رایگان یک نسخه دو فصلنامه "روابط عمومی الکترونيک" در طول سال
4. دریافت رایگان دو جلد کتاب از انتشارات جدید کارگزار روابط عمومی در طول سال
5. دریافت اخبار مرتبط با کنفرانس ها و دوره های آموزشی مورد نیاز از طریق پست الکترونیک و کانل شارا به نشانی
 https://telegram.me/sharaPR

6. صدور کارت عضویت