.:: فصلنامه کارگزار روابط عمومی ::.

آشنایی با فصلنامه کارگزار روابط عمومی

 

 

 

 

 

 

 

علاقه مندان برای تهیه انتشارات کارگزار با شماره 09121938419 تماس بگيرند

 

www.shara.ir