گزارش برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۸۹ تهران - ایران


مقدمه

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران توسط موسسه کارگزار روابط عمومی از سال 1383 ابتدا هر سال و اکنون هر سال در میان برگزار می شود. در حال حاضر کنفرانس بین المللی روابط عمومی سرآغاز خیزش، رنسانس و شکوفایی بسیاری از جریان هایروابط عمومی و مبتکر و پیشگام ارتباطات بین المللی حوزه روابط عمومی درایران است که پس از شش سال تلاش بی وفقه توسط جمعی معدود، هم اکنون بسترهای برگزاری نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی را در سال آینده در مالزی(1390) فراهم نموده است؛ و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران با عنوان "شارا" و دوهفته نامه تخصصی روابط عمومی را در دستور کار خود قرار داده است.
گسترش ارتباطات بین المللی، برگزاری شش دوره آموزشی بین المللی در مالزی، انتشار بیش از 40 عنوان کتاب و سه نشریه تخصصی و چندین مورد دیگر به کارگزاران روابط عمومی کمک کرده است که درک عمیق تری از وضع و وزن امرور صنعت روابط عمومی در جهان داشته باشند و برای آنها پلی ساخته است که فرصت های جدید را بدست آورند.
به ویژه ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، شعار محوری خود را بر "روابط عمومی و توسعه انسانی؛ شیوه های انسانی ارتباط" قرارداده است که نشان دهنده اهمیت، جایگاه، توانمندی ها و ظرفیت های "صنعت- هنر روابط عمومی" در مبادلات اجتماعی، فرهنگی و سازمانی است.
امسال مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما در بزرگراه چمران و در تاریخ 19 و 20 آبان ماه 1389 میزبان اساتید علم ارتباطات و کارشناسان روابط عمومی سراسر کشور در ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران بود.

روابط عمومی و توسعه انسانی، شیوه های انسانی ارتباط

توسعه ارتباطات انسانی و توسعه انسانی ارتباط که شعار ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران است از یک نظر روایت و حکایتی را بازآفرینی می کند که مخصوص جغرافیای در حد و مرز تعریف شده برای کشوری خاص نیست.
این یک شعار صرف نیست بلکه رسالتی را متوجه انسان های فعال در حوزه روابط عمومی می سازد که تداوم بخش خط سیر قافله سالاران ابنای بشر بودند. مسئولیت اجتماعی را گوشزد می کند که دقیقا در ذات و ماهیت روابط عمومی نمود و تبلور عینی یافته است.
«دین کراکبرگ» و «کنت استارک» نخستین کسانی بودند که در سال 1988 استدلال کردند «روابط عمومی باید تلاشی آگاهانه برای بازیافت و حفظ نوعی حس از اجتماع باشد. روشی برای مراقبت از دیگران و اهمیت دادن به آن ها به منظور خلق جامعه ای انسانی تر و مبتنی بر همیاری بیشتر»؛ و این گونه بود که چند سال بعد "کالبرتسون" و "نی. چن"، روابط عمومی ها را «هسته مشترک ارزش ها و باورها و تعادل بخش میان حقوق و مسئولیت ها و تصمیم سازی گروهی و گسترش دهنده ژرفای معانی عمیق انسانی خواندند.»
از اینرو متخصص روابط عمومی مهارت خود را صرف عامه مردم می کند و آنگاه که در هزار توی ابزارها و تکنیک های ارتباطی نگاه ها و دست های یاری خواه، رو به سوی اهالی شهر ارتباطات دراز شده است، باید دست ها را گرفت و با تکیه بر مقدس ترین پیام های ملکوتی، چراغ راه شد. می توان قاره هفتمی را در شمایل شبکه ای وسیع میان تمامی روابط عمومی های جهان ترسیم کرد و با هم افزایی، با هم اندیشی و با ابتکار و امید، زندگی بهتر و در خور شان اشرف مخلوقات در عصر ارتباطات را آفرید.
توسعه جوامع بشری و بسط ارتباطات میان آدمیان از ابتدای تاریخ تاکنون، همواره دستخوش تحولات عظیمی شده است که رسالت و اهداف نهادهایی همچون روابط عمومی را مضاعف ساخته است.

روابط عمومی؛ بستر توسعه انسانی

روابط عمومی یا هنر هشتم حوزه ای از ارتباطات است که بیش از پیش و در سطح گسترده جهانی مورد توجه اندیشمندان، پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفته است. این حوزه رو به رشد، با گسترش تکنولوژی های ارتباطی و نیازهای سازمانی به ارتباط فعال تر و تعامل گسترده تر با مردم برای انتقال تولیدات مختلف در حوزه های گوناگون مورد توجه انسان، توسعه ای روز افزون یافته است. این توسعه، با گسترش جهان مجازی، به انقلابی فراگیر تبدیل شده است که این هنر را وارد عرصه های گوناگون زندگی کرده است.
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که تاکنون پنج دوره از برگزاری را بخود دیده است، با توجه به اهمیت این حوزه ارتباطی و با عنایت به تجربه های گسترده گذشته، ششمین دوره آن با شیوه ای جدید در سال جاری(1389) برگزار شد.
مهمترین تحولی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد، همکاری شش دانشگاه معتبر ایران در حوزه ارتباطات برای تشکیل کمیته علمی کنفرانس است. البته سال گذشته این کمیته به شکل مقدماتی تشکیل گردید، اما در سال جاری همکاری نمایندگان شش دانشگاه مهم و حضور فعال آنان در این کمیته معنای دیگری به آن کمیته داد.
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران از همان آغاز تلاش کرده بود که دو جنبه مهم علمی و کاربردی را پوشش دهد. به همین دلیل ما در همه کنفرانس های قبلی هر دو جنبه را به شکل جدی با همکاری اساتید دانشگاه ها، مدیران، پژوهشگران و کارشناسان روابط عمومی داشتیم. البته تحولات علمی و پیشرفت های ایجاد شده در حوزه های کاربردی روابط عمومی در سطح جهان و البته در سطح ایران، ضرورت توجه بیشتر و گسترده تر به مسائل و جنبه های علمی این حوزه را می طلبید. در کمیته علمی ششمین کنفرانس روابط عمومی ایران نیز با بحث های عمیقی که کمیته در این زمینه انجام داد، مهمترین موضوع کنونی روابط عمومی را توجه به «توسعه انسانی» در این حوزه دانست. لذا پیشنهاد گردید که موضوع کنفرانس:‌ «روابط عمومی و توسعه انسانی: شیوه های انسانی ارتباط» باشد.
در این زمینه باید تاکید کرد که حوزه توسعه انسانی از حوزه های مهمی است که باید روابط عمومی ها که بیشترین ارتباط را با این حوزه دارند و عملا روابط آنها بر پایه ارتباطات انسانی برقرار می شود، توجهی عمیق تر به توسعه این روابط داشته باشند. این مساله نه تنها می تواند به مقالات و تحقیقاتی که به کنفرانس ارائه شد جهت گیری های لازم را بدهد، بلکه مهمتر از آن جریان سازی لازم را در این زمینه در سطح کشور ایجاد کرد. این جهت گیری نه فقط می تواند بر غنای علمی این حوزه بیفراید، بلکه می تواند از نظر کاربردی و عملیاتی نیز راه کارهای مناسب و عملی را در برابر کارگزاران و کارشناسان روابط عمومی ها بگذارد.
کمیته علمی علاوه بر برنامه ریزی برای جهت گیری موضوعی کنفرانس، اقدامات اساسی و مهمی را در رابطه با ایجاد تحول در محورهای تحقیقاتی و کاربردی کنفرانس انجام داده است که به برخی از آنها اشاره می شود.

(1) اولین اقدام تعیین محورهای کنفرانس است که به شرح ذیل می باشند:
- روابط عمومی و توسعه انسانی
- ارتباطات انسانی و روابط عمومی سازمانی
- جهان مجازی و توسعه ارتباطات انسانی
- روابط عمومی پاسخگو، برقراری ارتباط
- روابط عمومی: توسعه انسانی ارتباط
- فن آوری ارتباطات در خدمت توسعه انسانی
- جهانی سازی ارتباط و توسعه انسان محور
- روابط عمومی ؛ مناسبات ارتباطی با محیط پیرامونی
- مدیریت و تصمیم گیری در روابط عمومی توسعه محور
- روابط عمومی توسعه و آینده پژوهی
(2) پیشنهاد برگزاری سه پانل در کنفرانس که اولی «پانل اساتید خارجی» است که با حضور اندیشمندان این حوزه از خارج کشور تشکیل شد. دومین پانل «پانل علمی-تخصصی» است که با حضور اعضای کمیته علمی بود و هر یک از اعضای کمیته مباحثی را مطرح و به سوال های شرکت کنندگان در کنفرانس پاسخ دادند؛ و سومی «پانل کاربردی- تجربی» است که از مدیران و کارگزاران و کارشناسان روابط عمومی تشکیل شد و در آن جنبه های کاربردی و تجربی روابط عمومی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
(3) ارزیابی مقالات واصله و تعیین اولویت های آنها برای مطرح شدن در کنفرانس و چاپ و نشر آنها در کتاب مربوطه.
علاوه بر آن کمیته علمی در صدد است که در آینده ای نزدیک مجله علمی- ترویجی روابط عمومی را منتشر کند. همچنین از کارهای دیگری که در نظر است انجام گیرد، سفارش مقالات علمی- تخصصی در زمینه روابط عمومی و ارزیابی مقالات مزبور و انتشار آنها به صورت کتاب های مختلف است.
برنامه ریزی برای کنفرانس بعدی و تعیین موضوعات، محورها، و فعالیت های جنبی کنفرانس نیز یکی از کارهای مهم کمیته علمی خواهد بود. البته کمیته در جلساتی که متعاقبا و بطور نوبتی خواهد داشت، حضور و فعالیت گسترده تری در این زمینه خواهد داشت.
برنامه های فوق الذکر، گرچه می توانند به عنوان تحولی اساسی در حوزه روابط عمومی تلقی گردند، اما این حوزه مهم ارتباطی نیازمند فعالیت ها و تلاش های گسترده تری است که امید است این کنفرانس، و کلیه همایش ها و فعالیت های مختلفی که در سراسر کشور انجام می شوند، بتوانند به این مهم از ابعاد گوناگون و با جهت خدمت به جامعه اسلامی ما برای تحقق اهداف بلند آن در ایجاد توسعه ای مطلوب و همه جانبه در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی دست یابد.

ویژگی های کنفرانس

وقتی سخن از انسان و خدمت به اشرف مخلوقات به میان می آید، بلادرنگ مفاهیم متعالی و آرمانی به ذهن متبادر می شود که همسویی عمیقی با فلسفه و ماهیت وجودی نهاد روابط عمومی دارد. مردمداری و نکوداشت خلق و حظ وافر نهفته در دست گیری و رشد انسان ها در حوزه های مختلف، منبعث از حرکت رو به تکاملی است که از گیرندگان و دریافت کنندگان پیام وحی آغاز و تداوم آن با تولید کنندگان پیام های عصر حاضر در جوامع بشری دنبال می شود؛ راهی دشوار که به کمک ابزارها و فنون جدید می توان با تاسی از بزرگان آسمانی و الهی، خدمت به انسان ها را تلالویی دیگر بخشید.
ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با شعار توسعه ارتباطات انسانی و شیوه های انسانی ارتباط، در حقیقت بازخوانی و یادآوری فلسفه نهاد ارزشمندی است که خدمت به انسان در ذات وجودی و تاسیسی آن نهفته شده است. پس می توان حضور شکوهمندانه معتبرترین دانشگاه های کشور در این رویداد بزرگ را ناشی از درک عمیق آن ها نسبت به اهمیت و ارزشمندی حرفه و صنعت روابط عمومی قلمداد کرد.
در کمیته علمی کنفرانس که از ارکان مهم و حیاتی به شمار می رود، دانشگاه هایی همچون دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، صداوسیما، دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سوره و دانشگاه امام صادق (ع) که سرآمدان آسمان بلند علم و دانش کشور هستند با عضویت روسا و مدیران دانشکده ها و گروه های ارتباطات، برگ زرینی را بر اوراق گران مایه کنفرانس افزودند. از سویی دیگر در اقدامی مبتکرانه و مبتنی بر پایه های علمی، نسبت به طراحی سه پانل تخصصی نیز اقدام شد:
• شیوه های انسانی ارتباط با تاکید بر آموزه های علمی و آکادمیک با حضور استادان دانشگاه و اعضای کمیته علمی،
• پانل تخصصی شیوه های انسانی ارتباط با تاکید بر آموزه های بومی، تجربی و سازمانی که در آن مدیران و کارشناسان روابط عمومی به تبیین دیدگاه ها و آراء خود می پرداختند،
• پانل تخصصی شیوه های انسانی ارتباط با تاکید بر آموزه های ارتباطی مالزی به عنوان کشوری که پیوند مناسبی میان فرهنگ و آیین مردمان خویش برقرار کرده است.
از دیگر بخش های پرقدرت کنفرانس ششم می توان به حضور 22 سخنران و ارایه چهار مقاله برگزیده و برتر داخلی و خارجی اشاره کرد که حاوی نکات ارزشمندی از توانمندی های علمی ارایه شده توسط صاحب نظران برجسته داخلی و خارجی است. اختصاص زمان هایی برای برپایی پرسش و پاسخ به منظور مشارکت هر چه بیشتر حاضران در کنفرانس که دربرگیرنده شخصیت های مطرح علمی و فرهنگی و با حضور پرشور و شوق اهالی روابط عمومی همراه شده است نیز با این هدف در اولویت های برنامه های کنفرانس گنجانده شده است تا در فضایی متعامل زیر یک سقف واحد و به طور کنکاش گونه ای آرا و نظرات ارایه شده مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این در ششمین کنفرانس شاهد برپایی نمایشگاه تخصصی دستاوردها و توانمندی های روابط عمومی های کشور نیز بودیم.
در کنار تمامی برنامه های طراحی شده کنفرانس، کتاب مجموعه مقالات همزمان با آغاز رسمی برنامه ها به همراه یکدوره کتاب نفیس دایره المعارف روابط عمومی، مالتی مدیا و اختصاص سهمیه رایگان دوره آموزشی یک هفته ای به مالزی به ارزش 60 میلیون رالع به دو شرکت کننده لحاظ شد.
یكی دیگر از ویژگی‌های این دوره از كنفرانس محول كردن مسئولیت ستاد خبری این كنفرانس بین‌المللی به انجمن باور متشكل از معلولان خوش فكر و خوش قلب بود. این جوانان كه در طول كنفرانس در سالن برگزاری كنفرانس به چشم می‌خوردند، كار خبری و اطلاع رسانی این دوره را بر عهده گرفته بودند.
علاوه بر این، ششمین كنفرانس بین‌المللی روابط عمومی كشور در آیین گشایش خود، میهمانی ویژه داشت كه شاید از جنس روابط عمومی نبود ولی پس از سخنرانی وی مشخص شد كه اگر دقت به خرج دهیم روابط عمومی زیربنای هر موضوعی است.
حجت‌الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه كشور در این آیین گفت: روابط عمومی موضوع اصلی انسان است و خداوند موجودی به نام انسان را خلق كرده كه به صورت جمعی زندگی كند و این زندگی جمعی دارای مبانی خاصی است.
یکی از ویژگی های مهم کنفرانس، آغاز کنفرانس با حضور و سخنرانی پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر مدیریت رسانه ایران است. وی در این یكی از بخش‌های بسیار جالب این دوره از كنفرانس سخنرانی بسیار شیوا و جالب پروفسور كریس گالووی رئیس دپارتمان روابط عمومی دانشگاه سوئین‌برن استرالیا بود. وی كه به شیوه‌ای متفاوت و بدون حضور در پشت تریبون به ارائه مقاله خود پرداخت، توجه حاضران را به خود جلب كرد
یكی از تفاوت‌های این دوره از كنفرانس روابط عمومی، فرصت دادن به مدیران شركت‌های اسپانسر این كنفرانس برای سخنرانی بود که خوشبختانه مطالب بسیار ارزشمندی ارائه کردند.
اهدا جوایز به برگزیدگان و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان روابط عمومی، بر اهمیت این كنفرانس بیش از پیش افزود.
همزمان با آغاز ششمین كنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در این كنفرانس در قالب كتاب منتشر شد.
این كتاب با هدف در اختیار گذاشتن آخرین یافته‌های علمی نظریه‌پردازان و اندیشمندان ارائه دهنده مقالات و سخنرانان این همایش تهیه و تدوین شده است تا از آن به عنوان منبع جدیدی كه اطلاعات آن برای نخستین بار در كنفرانس مطرح شده استفاده كنند.
علاوه بر آن، این دوره از کنفرانس در حالی برای ششمین بار در مجهزترین سالن کنفرانس کشور برگزار می شد که بیش از 700 نفر از متخصصان علم ارتباطات و روابط عمومی در آن حضور داشتند.
خوشبختانه این دوره از کنفرانس با وجود افزایش تعداد شرکت کنندگان از سطح علمی بسیار مناسبی نیز برخوردار بود. حضور اساتید علم ارتباطات دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، آزاد اسلامی، امام صادق(ع)، دانشکده صدا وسیما و دانشکده ارتباطات سوره نشان از غنای علمی این دوره از کنفرانس می داد.
به هر تقدیر، مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی در چنین کنفرانس هایی فرصت پیدا می کنند تا از حضور متخصصان برجسته این علم در داخل و خارج کشور بهره کافی را برده بر اطلاعات و دانش خود بیافزایند.

ارتباطات انسانی در اسلام

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پیامی به ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران خطاب به اساتید و کارگزاران روابط عمومی گفت: انسان موجودی اجتماعی است و نیازهای خود را از طریق برقراری ارتباط با همنوعان خود برطرف می سازد. از اینرو ارتباطات انسانی در ابعاد مختلف و دیدگاه های متفاوت قابل طرح و بررسی است.
حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی در این پیام مسئله ارتباطات انسانی در نگاه اسلام را امر بسیار مهمی دانست و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم آیه شریفه 20 سوره آل عمران (یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون) ضمن دعوت امت به برقراری رابطه اجتماعی و داشتن شکیبایی, در پیش گرفتن تقوای الهی را برای رسیدن به رستگاری و فلاح مورد تاکید قرار داده است.
وی افزود: در این خصوص آنچه از دیدگاه اسلامی به آن تاکید شده و به عنوان سجیه اخلاقی و ارزش انسانی از آن یاد شده، داشتن ارتباط سازنده و تعامل موثر و مفید برای رفع نیازهای مادی و معنوی انسان و رسیدن به کمال در دنیا و آخرت است.
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به این مطلب که "شیوه های جامعی نیز در آموزه های اسلامی برای ایجاد و هدایت مناسب این ارتباطات, رفع نیازها و موانع آن و پیشبرد برنامه های معنوی و مهیا کردن منابع مادی در جهت فقر زدایی عمومی درراستای رسیدن به کمال مطلوب وجود دارد، گفت: یکی از جامع ترین روش های برجسته در آموزه های دینی وقف است که علاوه برفقرزدایی عمومی و رفع محرومیت های دنیوی در خصوص برنامه های معنوی نیز کاربرد دارد.
وی در پایان گفت: امید است کارشناسان حاضر در ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی, ارتباطات انسانی را از دیدگاه این ارزش های والای فطری مورد توجه قرار داده و نسبت به گسترش فرهنگ غنی اسلامی وقف به صورت ویژه اهتمام داشته باشند.

ارتباطات، عمده ترین عامل توسعه انسانی

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در پیام خود برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی ایران تاکید کردند حاصل توسعه دانش بنیان در عرصه های مختلف اقتصاد، اجتماع و علم و فرهنگ و هنر است و ارتباطات از نوع معقول و منطقی آن که بر اساس هنجارها و ارزش های جامعه بنا و پی ریزی شده باشد، عمده ترین عامل توسعه انسانی است.
مهندس ماشاء الله عظیمی با اشاره به این مطلب که توسعه ارتباطات ضمن لحاظ ارزش های اخلاقی ضامن شکوفایی استعدادهای نیکوی انسانی است، افزود: مخاطب امروز مخاطبی آگاه و از قدرت انتخاب برخوردار است. او به امکانات متفاوت و متنوع اطلاع رسانی دسترسی دارد، شرایطی که وظیفه مسئولین و کارگزاران حوزه روابط عمومی را دشوارتر از گذشته می سازد. در واقع روابط عمومی امروز با محیطی پیچیده رو به رو می باشد، محیطی که رفتار غیر حرفه ای و اشتباه در آن جایی ندارد و به نتایج جبران ناپذیر می انجامد.
وی تصریح کرد: نهاد روابط عمومی به مثابه نهاد مسئول مدیریت ارتباطات سازمان و مخاطب و به عبارتی متولی توسعه ارتباطات انسانی سازمان، آن هم در جامعه اسلامی، علاوه بر آن که لازم است از صفت تخصص برخوردار باشد، که از ملزومات آن است، باید تعهد داشته باشد و اخلاق حرفه ای را سرلوحه برنامه خود قرار دهد. قانون مداری، نظم، شجاعت، احترام به حقوق دیگران و صداقت ضمن حفظ مصالح سازمان و منافع عامه از نکات ظریفی است که روابط عمومی خبره در جهت انجام رسالت خود مدنظر دارد.
وی در ادامه گفت: اکنون که هزاره سوم میلادی را تجربه می کنیم، با ورود فناوری های نوین در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی، ظهور فضای سایبر و پدیده اینترنت، روابط عمومی دیجیتال را شاهد می باشیم. کیفیتی نوین که دهکده جهانی ما را به عینیتی ملموس مبدل ساخته است.
عظیمی سرعت در اطلاع رسانی را از ویژگی روابط عمومی نوین دانست و گفت: هر چند حفظ اعتماد مخاطب و انجام رسالت تاریخی روابط عمومی مبنی بر توسعه ارتباطات انسانی همچنان در راس وظایف آن قرار دارد اما داشتن شناختی علمی از جامعه هدف با استفاده از ابزار تحقیقات، نیروی انسانی کارآمد و متخصص در حوزه رسانه، نشر و تبلیغ سنتی و الکترونیکی و کاربرد زبان ساده تر، شفاف تر و قابل فهم تر همراه با موقع شناسی و سرعت عمل در تولید و توزیع عادلانه اطلاعات اصل مهم در بقای روابط عمومی و توفیق در ایفای نقش و انجام رسالت توسعه روابط انسانی است، رسالتی که در فضای سایبر الکترونیکی امروز به مراتب خطیرتر از گذشته می باشد.

پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مخاطبان و شرکت کنندگان

دبیر کل ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در گفت و گو با ستاد خبری این کنفرانس گفت: پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مخاطبان و شرکت کنندگان از وظایف اصلی برگزاری کنفرانس بین المللی روابط عمومی است.
مهدی باقریان با اعلام این خبر افزود: به پاس احترام به حضور کنکاش گونه اهالی روابط عمومی کشور، همزمان با برگزاری کنفرانس، کتاب مجموعه مقالات وسخنرانی ها، منتشر و در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد.
وی درباره ویژگی های کنفرانس ششم بین المللی روابط عمومی اظهار داشت: برای نخستین بار در این دوره حضور گسترده مراکز علمی و دانشگاهی معتبر نظیر دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده صدا و سیما و دانشکده ارتباطات سوره را شاهد بودیم.
همچنین دبیر کل ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در گفت و گو با ستاد خبری این کنفرانس با توجه شعار این دوره از کنفرانس گفت: شعار کنفرانس ششم انسان را در معنای عام آن مورد نظر قرار داده است.
مهدی باقریان با بیان این مطلب که انتخاب این شعار برآیند نشست¬های متعدد کمیته علمی کنفرانس بود، اظهار کرد: سرعت شتابان ابزارها و شیوه های ارتباطی به شدت حوزه های انسانی را دستخوش تغییر کرده است و جهان امروز تشنه پیام های متعالی و انسان ساز است.
وی افزود: کارگزاران روابط عمومی با تسلط و شناخت کافی از ابزارها و شیوه های ارتباطی باید مخاطبان را هادی و راهنما شوند تا آنها نیز معرفت و شناخت کافی در بهره گیری از ابزارهای به کار گرفته شده توسط ما به دست آورند.
دبیر کل ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ادامه داد: در ذات روابط عمومی مردمداری نهفته است که انطباق خاصی با شعار کنفرانس دارد.

اساس روابط عمومی انسان است

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اساس روابط عمومی انسان است و پیامبر اکرم نیز افراد را به سوی روابط عمومی انسانی هدایت می کند.
حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی در ششمین کنفرانس روابط عمومی که صبح امروز در محل سالن کنفرانس همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: انسان از میان تمامی موجودات جاندار، موجودی است که باید اجتماعی زندگی کند و این از فطرت بشر برخاسته است.
وی با بیان اینکه تاریخ بشر گواه بر این مطلب است که انسان اجتماعی زندگی کرده و آثار باستانی و تمدن بشری شاهدی بر این قضیه است، اظهار کرد: قرآن کریم با بهترین بیان از این حقیقت خبر داده است.
وی افزود: اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و هیچ یک از شئون زندگی بشر را بدون تکلیف و راهنما رها نکرده است.
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در همین رابطه به آیه 153 سوره انعام اشاره کرد و گفت: در این آیه خداوند سعادت و خوشبختی انسان ها را در گرو پیروی از امر الهی دانسته است.
حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی درباره مبنای روابط عمومی انسانی از دیدگاه پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: تمسک به فرمان الهی، سازگاری با اصولی نظیر تقوا و پاکدامنی، دوری از گناه و ستم و رعایت عدالت و انصاف از جمله اصول مورد نظر در بحث روابط عمومی انسانی است.
دلسوزی نسبت به یکدیگر، حفظ اتحاد و انسجام و پرهیز از اختلاف، اخوت و برادری و حفظ آن، پرهیز از ستمگری و ستم پذیری، پرهیز از شایعه افکنی و جوسازی، تعهدپذیری و احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر و حفظ عزت و عزت مداری از دیگر مبنای اصول روابط عمومی انسانی بود که حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی به آنها در سخنان خود اشاره کرد.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به مسئله انفاق و بخشش اختصاص داد و گفت: در طول تاریخ رهبران معصوم و پیروان آنها بخشی از اموال خود را وقف کرده اند که در جمهوری اسلامی این کار خیر به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است.

توانمندسازی انسان‌ها تنها راه پیش رو

پروفسور علی‌اكبر فرهنگی، پدر علم مدیریت رسانه ایران نیز در نخستین روز برگزاری ششمین كنفرانس بین‌المللی روابط عمومی سخنرانی كرد.
وی در سخنان خود با بیان این مطلب كه همواره جهان به دو قطب فقیر و غنی تقسیم شده است، گفت: بنابراین اغنیا درصد بالایی از درآمد و تولید ناخالص ملی جوامع را در اختیار داشته‌اند و فقرا برخلاف جمعیت انبوه خود از درصد ناچیزی بهره‌مند بوده‌ا‌ند.
فرهنگی با اشاره به اینكه همواره هدف صاحبنظران ارتباطات این بوده است كه ملل فقیر را از فقر نجات دهند اما هیچگاه اینگونه نشده است، افزود: ماهیت و روش‌های توسعه با افزایش سطح فقر ارتباط مستقیم دارد.
این پیشكسوت حوزه رسانه ادامه داد: اگر ارتباطات را تمام فعالیت‌ها شامل فعالیت‌های گفتاری، نوشتاری و كرداری یا حركتی بدانیم كه برای انتقال معنی و مفهوم انجام می‌شود در این صورت جایگاه روابط عمومی در توسعه انسانی به خوبی روشن می‌شود.
فرهنگی با تاكید بر اینكه ما راهی جز توانمندسازی انسان‌ها نداریم، تاكید كرد: چون اگر هر كار دیگری را انجام دهیم سرمایه‌ها و منابع را زود از دست می‌دهیم ولی آنچه باقی می‌ماند انسان‌ها هستند.
وی اضافه كرد: علم مدیریت، علم رفتاری است و فقط به توصیه نمی‌پردازد بلكه با برنامه‌های خودش آنچه را كه در باور دارد به منصه ظهور می‌رساند و این تنها از طریق ارتباطات و مكانیزم‌های حاكم بر روابط عمومی امكان پذیر است.
پدر علم مدیریت رسانه ایران اضافه كرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد شركت‌هایی كه در 50 سال گذشته تاسیس شده بودند حذف شده و از بین رفته‌اند، در بررسی‌های كارشناسی مشخص شد كه این شركت‌ها تنها به سود خود فكر كرده‌اند و مردم را مد نظر قرار نداده‌اند.
وی روابط عمومی‌ها را بهترین ابزار مدیران در راستای توانمندسازی منابع انسانی سازمان‌ها خواند و اظهار داشت: برقراری ارتباط مناسب با مخاطب یكی از مهم‌ترین نیازهای یك مدیر به شمار می‌رود و این میسر نمی‌شود مگر با اتكا به توان یك روابط عمومی مبتكر و خلاق.

خواست مردم اولویت اول

حضور اساتیدی از كشورهای خارجی بر اهمیت این دوره از كنفرانس روابط عمومی افزود، پروفسور مهدی عدنان هاشم رئیس دانشكده ارتباطات رسانه‌ای دانشگاه تكنولوژی مارا از كشور مالزی به عنوان نخستین سخنران خارجی پشت تریبون حاضر شد.
وی با موضوع رویارویی با پدیده چند فرهنگی از طریق ارتباطات انسانی یك كارزار روابط عمومی برای مالزی سخنرانی كرد.
مالزی به عنوان كشوری كه در آن 51 درصد مردم را مسلمانان و بقیه را هندوها، چینی‌ها، بودایی و مسیحی‌ها تشكیل می‌دهند تا سال‌ 1961 با مشكلات متعددی به دلیل وجود قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف مواجه بودند ولی استراتژی‌های مدیریتی اتخاذ شده در طول دهه‌های گذشته این كشور را نه تنها از مشكلات قومیتی نجات داد بلكه شرایطی را فراهم آورد كه این كشور به یكی از پیشرفته‌ترین كشورهای مسلمان جنوب شرق آسیا تبدیل شود.
پروفسور عدنان هاشم سعی كرد در سخنرانی خود به نقش روابط عمومی و ارتباطات انسانی در رفع این مشكلات بپردازد.
وی تسامح و بهره‌مندی از مبانی اسلامی را یكی از مهم‌ترین دلایل پایبند كردن مردم به قانون خواند و تاكید كرد: ما توانستیم به واسطه این تلاش‌ها مردمی پایبند به قانون و قانونمدار را در كشور داشته باشیم.
این استاد ارتباطات تاكید كرد: در رابطه با توسعه ارتباطات انسانی، دولت مالزی توانست با تفاوت فرهنگ‌ها به خوبی كنار آید و مالایی‌ها كه دین اسلام را پرستش می كنند به دین خود مقید و به سایر ادیان احترام گذاشتند و پیروان سایر ادیان نیز چنین كردند.
وی تاكید كرد: اتحاد و هماهنگی بین ادیان مختلف زمینه‌ای را فراهم آورد كه افراد با دین‌های مختلف با هم رفت و آمد كردند و دولت نیز تلاش كرد با سیاست‌های اتحادگرایانه خود از اسلام تمدنی پیشرفته و متكی بر ارتباطات انسانی را معرفی كند.
وی اولویت دادن به خواست مردم را دیگر اولویت دولتمردان مالزی خواند و افزود: روابط عمومی‌ها به عنوان مدیران استراتژیك هر سازمان تلاش می‌كنند تا روابط بین سازمان‌ها و مردم را از طریق ارتباطات انسانی به دست آورند.
پروفسور عدنان هاشم با بیان اینكه در مالزی رسانه‌های اصلی در اختیار و كنترل دولت است، اظهار داشت: 24 وزارتخانه موجود در مالزی دارای دپارتمان‌های روابط عمومی بسیار قوی و مبتنی بر تكنولوژی‌های روز جهان هستند.
وی با اشاره به ترویج شعار یك مالزی در این كشور تاكید كرد: دولت به منظور ایجاد اتحاد و همدلی بین قومیت‌های مختلف شرایطی را فراهم آورد كه شعار «یك مالزی» در همه جا دیده می‌شود، در تلویزیون، مطبوعات، خیابان‌ها و حتی روی بسته‌بندی كالاها؛ این اقدامات شرایطی را فراهم آورد تا مردم یك مالزی یا مالزی واحد را قبول داشته باشند.

رئیس جمهور در كنار مردم

پروفسور محد زین محمد، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی نیز در این آیین با موضوع ارتباط مردم سخنرانی كرد.
وی كه به عنوان دومین سخنران مالزیایی در ششمین كنفرانس بین المللی روابط عمومی كشور حضور یافته بود، با اشاره به نتایج تحقیقات‌اش در كوالالامپور اظهار داشت: در این شهر دولت‌های محلی ارتباط بسیار نزدیكی با مردم دارند حتی رئیس جمهور نیز در كنار مردم است، با مردم می‌نشیند در كافه‌ها، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها و سایر اماكن عمومی، مسئولان در كنار مردم هستند.
وی ادامه داد: در كشوری مانند مالزی دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها نقش پر رنگ‌تری دارند و با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستند و برای جهانی شدن سعی در ارتقای سطح خود دارند.
این استاد دانشگاه بین‌المللی اسلامی با بیان اینكه مالزی 2020 آینده این كشور را ترسیم می‌كند، افزود: مردم و مسئولان می‌دانند كه سال 2020 در چه جایگاهی باید باشند، می‌دانند كه با چه استراتژی‌هایی می‌توانند به این جایگاه‌ دست یابند.
پروفسور زین محمد معتقد است: برای اجرایی كردن برنامه‌های شهری مشاركت مردم یك امر حیاتی است به همین دلیل شهرداری‌ها هر هفته با مردم دیدار و گفت‌و‌گو می‌كنند و حتی با اینترنت می‌توانند از طریق شبكه‌های اجتماعی با مردم ارتباط برقرار كنند.
با به پایان رسیدن سخنان این متخصص ارتباطات پانل تخصصی شكل گرفت و حضار سئوالاتی مطرح و پاسخ‌های خود را دریافت كردند.

روابط عمومی یعنی مدیریت ریسك

یكی از بخش‌های بسیار جالب این دوره از كنفرانس سخنرانی بسیار شیوا و جالب پروفسور كریس گالووی رئیس دپارتمان روابط عمومی دانشگاه سوئین‌برن استرالیا بود.
وی كه به شیوه‌ای متفاوت و بدون حضور در پشت تریبون به ارائه مقاله خود پرداخت، توجه حاضران در سالن را به خود جلب كرد و می‌توان ادعا كرد حتی اگر كسی خوابش هم می‌آمد دیگر تمام چشم و گوشش به سخنران بود.
گالووی در سخنرانی خود تلاش كرد تا به موضوع روابط عمومی و توان مدیریتی این مجموعه در مدیریت ریسك و بحران اشاره كند.
وی با بیان اینكه روابط عمومی‌ها می‌تواند با استفاده از دانش و برقراری روابط مؤثر به توسعه انسانی نیز كمك كنند، زمانی كه سازمان‌ها یا حتی كل جوامع مورد تهدید قرار می‌گیرند، اهمیت روابط عمومی مشخص می‌شود.
وی معتقد است: در چنین مواردی، روابط عمومی می‌تواند با بهره‌گیری از روش‌های ارتباطات مؤثر در دستیابی به نتیجه مطلوب نقش داشته باشد، روابط عمومی همچنین می‌تواند با استفاده از دانش و برقراری روابط مؤثر به توسعه انسانی نیز كمك كند، سازمان‌ها از هر نوع كه باشند باید بتوانند با افراد و گروه‌هایی كه در موفقیت آن‌ها نقش دارند، ارتباط سودمند دوطرفه برقرار كنند.
رئیس دپارتمان روابط عمومی دانشگاه سوئین‌برن استرالیا با بیان اینكه روابط عمومی كمك می‌كند تا ارتباطی بر پایه اعتماد پدید آید و بدین ترتیب جوامع عملكردی موفقیت‌آمیزتر داشته باشند، اضافه كرد: توسعه انسانی در سطوح میان‌فردی، سازمان، اجتماعی، ملی و بین‌المللی به ارتباطات مؤثر بستگی دارد؛ روابط عمومی می‌تواند با ارائه كمك‌های حرفه‌ای به مشتریان خود سبب شود آن‌ها نقش فعالی در پرداختن به مسائل و مدیریت ریسك و بحران داشته باشند.

ارتباطات انسانی و چاپ دیجیتال

مهندس ژوبین علاقبند، مدیرعامل شركت زیراكس با موضوع ارتباطات انسانی و چاپ دیجیتال از فرصت استفاده كرد و به ایراد سخن پرداخت.
علیرضا كتابدار، مدرس ارتباطات و روابط عمومی با موضوع مولتی مدیا، اقناع كننده مخاطب و دكتر علیرضا شیری، مدیر مركز مطالعات توانگری طوبی نیز در این كنفرانس، شبكه های اجتماعی و سیر گسترش آن در دنیای امروز را با توجه به توسعه تكنولوژی‌های الكترونیكی را محور سخنان خود قرار داد.

ضرورت بكارگیری رسانه‌های دیجیتالی و «رسانه‌های‌ اجتماعی»

علی‌اكبر جلالی، پدر علم فناوری اطلاعات ایران دیگر سخنران این همایش بود كه با موضوع توسعه نیروی انسانی و شیوه‌های انسانی ارتباط در روابط عمومی و رسانه‌های اجتماعی سخنرانی کرد.
علی‌اكبر جلالی در سخنرانی خود با اشاره به اینكه توسعه نیروی انسانی در روابط عمومی‌ها، چارچوبی است كه به كارگزاران روابط عمومی كمك می‌كند تا دانش، توانمندی‌های شخصی و حرفه‌ای خود را ارتقاء دهند و وظایف سازمانی خود را به بهترین شكل ممكن انجام دهند، افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات و كاربردهای آن مانند روابط عمومی دو و رسانه‌های اجتماعی، ابزاری در خدمت روابط عمومی‌ها هستند كه توسط آن می‌توان به توسعه نیروی انسانی، ارتباطات انسانی و شیوه‌های انسانی ارتباط كمك كرد.
وی با تأكید بر ضرورت بكارگیری رسانه‌های دیجیتالی و «رسانه‌های‌ اجتماعی» تصریح كرد: باید پذیرفت كه امروزه فناوری های ارتباطی نوینی كه در خدمت توسعه نیروی انسانی، ارتباطات انسانی و شیوه های انسانی ارتباط است، بسرعت در حال گسترش است و بزودی مانند ابری در تعاملات انسانی درون سازمان های مختلف و بخصوص روابط عمومی‌ها، كه در آنها نقش نیروی انسانی بسیار مهم می‌باشد، ظاهر خواهد شد.
یكی از بهترین سخنرانان این دوره از كنفرانس همین سخنرانی دكتر جلالی بود چرا كه در عین تاكید بر محورهای اساسی در مقاله خود، مثال‌هایی به روز و جذاب را نیز برای ارائه آورده بود.

جامعه دانایی، جامعه رئیس و مرئوس نیست

مدیر گروه ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جامعه دانایی، جامعه رئیس و مرئوس نیست و خود نظارتی و مدیریت خود از مشخصه های این نوع جامعه است.
محمد سلطانی فر در ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی که در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد با قرار دادن موضوع جهانی شدن و جهانی سازی به عنوان محور سخنان خود اظهار داشت: جهانی شدن سه مرحله را طی نموده که برخی از متخصصان دو دوره ابتدایی را جهانی سازی نام نهاده اند.
وی عصر ابتدایی جهانی شدن را مرتبط با سال های 1492 تا 1800 دانست و تصریح کرد: این دوره از زمان کشف آمریکا توسط کریستف کلمب آغاز شده و در آن قوه بخار جایگزین قوه عضلانی می شود.
مدیر گروه ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی افزود: از دیگر مشخصه های این دوران، تبدیل جهان از قواره بزرگ به میانه است.
وی ادامه داد: دوره دوم جهانی شدن از سال 1800 تا سال دو هزار را دربرمی گیرد و طی آن جهان از قواره میانه تبدیل به جهان کوچک می شود.
سلطانی فر حضور شرکت های چند ملیتی، تلگراف و تلفن و رایانه شخصی را از مشخصه های دوره دوم جهانی شدن عنوان کرد و گفت: پس از فروپاشی دیوارهایی که به مدد مرز جغرافیایی جلوی ارتباطات را می گرفت، دوره سوم جهانی شدن اتفاق افتاد.
وی با عنوان نهادن این دوران به دوره پست مدرن اضافه کرد: فردی شدن و تبدیل جهان از کوچک به ریز و تبدبل میدان بازی مسطح از ویژگی های عمده این دوران است.
مدیر گروه ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی حضور تکنولوژی های ارتباطی نظیر اینترنت و ماهواره ها را از مهمترین عوامل بروز مرحله سوم جهانی شدن دانست و تصریح کرد: در ابن مرحله فرد با دنیای امروز مواجه شده و جایگاه خود را به عنوان یک فرد در عرصه جهانی جستجو می کند.
وی حضور گروه های غیر غربی و غیرسفید را از دیگر مشخصه های این دوران نام برد و گفت: در این مرحله به مدد تکنولوژی هر فرد می تواند وارد پروژه جهانی شود.
سلطانی فر منابع انسانی را به عنوان دارایی نامرئی دنیای امروز معرفی و اظهار کرد: یکی از مشخصه های این انسان سریع الانتقالی است.
خود مدیریتی و از بین رفتن رابطه مدیر و کارمند، مسئولیت پذیری و خود نظارتی از دیگر مشخصه هایی بود که مدیر گروه ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در توصیف انسان دنیای امروز به کار برد و خاطرنشان کرد: انسان دنیای امروز از هر نکته ای برای آموزش استفاده کرده و تلاش می کند که توانایی های فردی خود را تقویت کند.

انقلاب روابط عمومی در ایران کلید خورد

دبیرکمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران دستاورد این گردهمایی را وقوع تحول اساسی در این حوزه در کشورمان دانست.
دکترحسن بشیر، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در مراسم اختتامیه این کنفرانس گفت: شاهدیم که انقلاب روابط عمومی در ایران کلید خورده است.
وی در جمع بندی سخنرانی های ارایه شده در کنفرانس افزود: در این کنفرانس تجربیات گذشته، با دیدگاه های دانشگاهی پیوند خورده است که زمینه تحول تجاری در حوزه روابط عمومی را نوید می دهد.
بشیر با بیان اینکه دبیرخانه دائمی کنفرانس به کار خود ادامه خواهد داد، افزود: ما در پی ایجاد جریان تازه ای در حوزه روابط عمومی ایران هستیم.

سخن آخر

برگزاری ششمین كنفرانس بین المللی روابط عمومی در حالی با گرفتن عكس‌های یادگاری در دفتر خاطرات ثبت شد كه یك سئوال بی‌پاسخ باز هم در ذهن تمام شركت‌كنندگان و كارشناسان روابط عمومی كشور تداعی كرد.
سئوالی كه چرا با وجود این همه تاكید بر اهمیت جایگاه روابط عمومی در سازمان‌ها هنوز سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حتی غیردولتی به نقش حیاتی روابط عمومی‌ها اعتقاد پیدا نكرده‌اند؟ چرا هنوز جایگاه روابط عمومی در سازمان‌ها بر اساس سلیقه مدیران و روسای دستگاه‌ها و سازمان‌ها تغییر می‌كند؟ اگر مدیر معتقد به روابط عمومی باشد خیل توجهات به این مجموعه صورت می‌گیرد، در غیر این صورت روابط عمومی تنها جایگاهی می‌شود كه بودن و نبودن اش زیاد مهم نیست.
علاوه بر آن، ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با اتکای به تجارب اندوخته مکتسبه در سال های گذشته، رجاء واثق دارد که نهاد و صنعت روابط عمومی در ایران از ظرفیت های بسیاری برای گسترش و توسعه رقابت پایدار و متعادل در قالب دانش و صنعت روابط عمومی داشته و این مهم با مشارکت و تعامل همه جانبه و هم افزایی اندوخته های معنوی و مادی، کمک شایانی به رفع نارسایی های موجود خواهد داشت. به ویژه آن که در عرصه های جدید می توان با اتکا به آموزه های دینی و بومی سرشار از مفاهیم متعالی و انسان ساز خود، در نقش طلایه داران میدان وسیع تولید محتوا، نقش پردازی و میدان داری کرد.

سپاسگزاری

قطعا این کنفرانس بدون حمایت های همه جانبه علاقمندان به این حوزه، از سازمان ها، شخصیت ها، اندیشمندان، مدیران، کارشناسان و همه کسانی که روابط عمومی را زمینه ای برای توسعه انسانی در سطوح مختلف زندگی می دانند، نمی توانست به گونه ای که شایسته تقدیر و توجه باشد، برگزار گردد؛ جا دارد از همه آنان، به ویژه اعضای کمیته علمی کنفرانس، تشکر و قدردانی بعمل آید.
امید است این کنفرانس که از سال 1383 با حضور بیش از 5700 نفر از مقامات بلند پایه کشور، مدیران ارشد وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان های دولتی و خصوصی، استادان دانشگاه ها و مراکز علمی و میهمانان داخلی و خارجی برگزار شده است، در سال های آینده، بالانده تر، با شکوه تر و گسترده تر از هر سال در جهت علمی تر و کاربردی تر ساختن روابط عمومی در کشور برگزار گردد.