گزارش برگزاری سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۳۸۵


پيش گفتار

سپاس پروردگار را كه توانمان بخشيد تا سومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران را برگزار كنيم. دو سال پيش، زماني كه گام های نخستين كنفرانس توسط «كارگزار روابط عمومي» برداشته مي شد، كمتر كسي چنين استقبال، وسعت، ابعاد و نتايج درخشاني را براي آن پيش بيني مي كرد.
برگزاری اولين و دومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، اين باور را در انديشه مان نشاند كه مي توانيم؛ و اينك برگزاری سومين كنفرانس، نمود عيني تحقق اهدافي است كه به آن دلبستگي و اعتماد داشته و داريم. چرا كه اين حركت برخاسته از فلسفه وجودي روابط عمومي، باورهاي بومي و ملي و انديشه و نگرش علمي و پويا به روابط عمومي از يك سو، ايده استمرار حركت و ارايه دستاوردهای جهاني روابط عمومي و شركت در روند و فرآيند ناشي از جهاني شدن از سوي ديگر است.

معرفي كنفرانس

کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران به عنوان رویدادی مهم، نياز به گشودن افق های تازه در برابر جامعه روابط عمومي کشور را بيش از پيش آشکار کرده است.
اين بار تلاشگران اين عرصه در سومين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، در پي روشن کردن چراغ ها و دريچه هاي ديگري است که در مسير پيشين، برای نخستين بار در نگاه جامعه روابط عمومي امروز ايران منعکس شد.
شرکت کنندگان با حضور در اين کنفرانس، از سمينارها و کارگاه های آموزشي مختلف بهره مند گرديده و امکان دستيابي به جديدترين مطالب تخصصي و گفتگو با متخصصان و صاحب نظران روابط عمومي را از نزديک خواهند داشت.

اهداف کنفرانس

- تلاش در جهت همگاني کردن علم و دانش روابط عمومي و نفوذ آن در لايه های مختلف جامعه
- معرفي اهميت، جايگاه، توانمندی ها و ظرفيت هاي صنعت روابط عمومي
- کمک به نهادينه کردن فرهنگ عملگرايي در عرصه فعاليت های روابط عمومي
- دستيابي به جديدترين مطالب تخصصي و گفتگو با صاحب نظران و متخصصان روابط عمومي از نزديک
- کمک به بهبود درک عمومي از فعاليت هاي روابط عمومي و تقويت اعتبار آن
- کمک به درک قدرت تجاری و سودآوری مسوولانه در روابط عمومي
- تلاش در جهت تقويت و توزيع مسووليت پذیری اجتماعي و عمل به شيوه های حرفه اي
- بررسي مشکلات و نارسايي هاي موجود و ارايه راه حل هاي اجرايي در جهت رفع آن ها
- بهره گیری مناسب و هوشمندانه از ابزارهای مدرن براي ايجاد تغييرات گسترده در روابط عمومي

ويژگي های کنفرانس

● ارايه گواهي شرکت در کنفرانس به شرکت کنندگان
● ثبت اسامي و مشخصات شرکت کنندگان در سي دی
● ترجمه همزمان مطالب ارايه شده
● حضور متخصصان و صاحب نظران روابط عمومي از نقاط مختلف جهان

برنامه های کنفرانس

- برگزاري نمايشگاه جانبی
- برگزاري اولين کارگاه پيشرفته و كاربردي روابط عمومی
- اهداء جايزه و تنديس بين المللي دکتر نطقی پدر روابط عمومی نوين ايران در هشت عنوان
- اهداء جايزه و تنديس ترويج روابط عمومی
- اهداء جايزه و تنديس بين المللی تعالی گران روابط عمومی
- اهداء جايزه و تنديس «برترين مدير حامی روابط عمومی»
- انتشار نشريه ويژه کنفرانس (تمام رنگی)
- تقدير از چهره های ماندگار روابط عمومی
- انتشار خبرنامه رنگی كنفرانس

مخاطبان کنفرانس

- متخصصان، مديران و کارشناسان روابط عمومی، ارتباطات، تبليغات، فناوری اطلاعات، مديريت و صنايع
- کارکنان ادارات روابط عمومی شرکت ها، سازمان های دولتی و خصوصی
- مديران و روسای سازمان های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
- آژانس ها، مشاوران و مجريان تبليغاتی
- تشکل ها، شرکت های انتشاراتی و مجامع فرهنگی
- انجمن ها و موسسات تخصصی روابط عمومی
- مديران مسوول، سردبيران، خبرنگاران و نويسندگان خبرگزاری ها و رسانه های گروهی (تصويری، نوشتاری و گفتاری)
- مجريان و برگزار کنندگان نمايشگاه ها و همايش ها
- صاحبان سرمايه، تجار، صاحبان صنايع بزرگ، صاحب نظران صنعت گردشگری و توريسم، مديران عامل و روسای شرکت های دولتی و خصوصی
- مديران و کارشناسان صادرات، تبليغات بازرگانی، بازاريابی تجاری و فروش

طراح و بانی کنفرانس

کارگزار روابط عمومی

برگزار کنندگان کنفرانس

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، اداره کل تبليغات و اطلاع رسانی )
- دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد علوم تحقيقات
- دانشگاه امام صادق (ع)/ دانشکده فرهنگ و ارتباطات
- دانشکده خبر
- انجمن ايرانی مطالعات فرهنگ و ارتباطات
- انجمن روابط عمومی ايران
- انجمن متخصصان روابط عمومی ايران
- خانه صنعت ايران
- شرکت مشاوره جهانی هنر هشتم

سازمان کنفرانس:

هيات عالی راهبری کنفرانس

- دکتر مهدی محسنيان راد عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
- دكتر جلال رسول اف مديرعامل بانك اقتصاد نوين
- پروفسور جيمز گرانيگ استاد ممتاز روابط عمومی در دپارتمان ارتباطات دانشگاه مريلند کالج پارک
- دکتر حسام الدين آشنا استاديار و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)
- دکتر علی محمد گودرزی مدير عامل موسسه عالی پژوهش تامين اجتماعی و عضو هيات علمی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
- پروفسور لاريسا گرانيگ استاد ممتاز روابط عمومی در دپارتمان ارتباطات دانشگاه مريلند کالج پارک
- دكتر محمدعلی حقيقی رييس دانشكده خبر
- دکتر محمدحسين جعفری مدرس دانشگاه
- عليرضا کريمی مدير کل اداره تبليغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- مهندس بهروز فروتن بنيانگذار صنايع غذايی بهروز
- جواد قاسمی رييس انجمن روابط عمومی ايران
- دکتر داوود زارعيان رييس انجمن متخصصان روابط عمومی ايران
- ميلنکو ژوريک رييس جامعه مشاوران روابط عمومی صربستان

دبيرکل کنفرانس

دبیرکل: مهدي باقريان
قائم مقام دبيركل کنفرانس: سيد غلامرضا کاظمی دينان
مشاور ارشد دبيركل كنفرانس : سعيد معادی

کميته ها:

دبير کميته علمی کنفرانس
- دکتر مهدي محسنيان راد

بخش های تخصصي

- روابط عمومی داخلی:
علی ميرسعيد قاضی

- روابط عمومی آنلاين:
دکتر علی اکبر جلالی

- مديريت و ارتباطات بحران:
دکتر حسام الدين بيان

- تصويرسازی و مسووليت اجتماعی:
دکتر علی محمدی

مشاوران علمی

● علی ميرسعيد قاضی، پيشكسوت و مدرس روابط عمومی
● كاظم متولی، پيشكسوت و مدرس روابط عمومی
● محمد پارياب، دبير شورای عالی اطلاع رسانی دولت
● ميرزابابا مطهری نژاد، نايب رييس انجمن روابط عمومی ايران
● ناصر بزرگمهر، عضو هيات مديره انجمن روابط عمومی ايران
● هوشنگ عباس زاده، عضو هيات علمی دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی
● مهندس مجتبي اعلايی، معاون تشريفات و مراسم نهاد رياست جمهوری
● دكتر محمدرضا رسولی، عضو هيات علمی دانشكده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی
● دكتر علي اصغر محكی، قائم مقام معاونت فرهنگی شهرداری تهران
● محمد منصور عظيم زاده مديركل روابط عمومی و بين الملل سازمان تامين اجتماعی
● سيد حسين سجادی مديركل روابط عمومی و بين الملل بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی
● عليرضا جدايی، مديركل روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری تهران
● خسرو رفيعی، عضو هيات مديره انجمن روابط عمومی ايران
● سيد شهاب سيد محسنی، عضو هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومی ايران

مشاوران عالی رسانه ای

1- سيدجلال فياضی مديرعامل خبرگزاری جمهوري اسلامی ايران (ايرنا)
2- محمدعلی نادعلی زاده مديرعامل خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)
3- دكتر محمودرضا امينی مديرعامل خبرگزاری موج
4- سيف اله يزدانی مديرمسوول روزنامه عصر اقتصاد
5- عليرضا بختياری مديرمسوول روزنامه دنيای اقتصاد
6- سعيد تقی پور سردبير روزنامه جهان اقتصاد
7- محمد بهنام سردبير روزنامه پول
8- دكتر مصطفی كزازی مديرمسوول روزنامه صدای عدالت

كميته های كنفرانس

كميته طرح و برنامه
مسوول كميته: سيدجواد مهدوی عادلی، مدير روابط عمومی بانك اقتصاد نوين

كميته ارتباطات
مسوول كميته: جواد فياضی، مسوول روابط عمومی كارگزار روابط عمومی

كميته تشريفات
مسوول كميته: مهندس قربانعلی تنگشير، عضو هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومی ايران

كميته بين الملل
مسوول كميته: مريم صالحی، كارشناس ارشد زبان شناسی دانشگاه شهيد بهشتی

اعضاء:
- زهرا بابازادگان
- سيد هادی حسينی
- مهدی آزادی

كميته اطلاع رسانی
مسوول كميته: رامتين فرزاد، كارشناس روابط عمومی

كميته روابط عمومی الكترونيك
مسوول كميته: نويد نكويی
اعضاء:
- ميثم براتی، كارشناس طراحي وب
- خليل افتخاری، كارشناس برنامه ريزی وب
- نويد سيدجلالی، مسوول سايت

كميته پيگيری مصوبات كنفرانس
مسوول كميته: مهدی شرف الدينی، مدير روابط عمومی سازمان عمران كرمان

كميته مالی
مسوول كميته: محمود احمدی، مسوول امور مالی كارگزار روابط عمومی

كميته پشتيبانی
مسوول كميته: ابراهيم دربانيان، معاون روابط عمومی سازمان تامين اجتماعی

كميته بازاريابی و تبليغات
مسوول كميته: مهندس علی ابراهيم زاده، مديرعامل شركت راهكار تجارت مديريت كوشا

اعضاء:
- داوود اسدی
- عليرضا تيمورنژاد
- عظيم فضلی پور

كميته برنامه ريزی
مسوول كميته: منوچهر ديلم صالحی، مديرعامل شركت تكنيك برتر روز

اعضای كميته طرح و برنامه:

● مهندس سيد حسين عامليان
مديرمسوول و سردبير مجله «روابط عمومی ها»

● مهندس محمدرضا كريمی
مديركل مركز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

● داوود چابك
مديركل روابط عمومی شركت هواپيمايی ماهان

● كريم بيگی
مديرعامل هتل آسمان

● حميد كشاورز راد
مديرعامل مجتمع شركت های بهروش

● حميد كيانی
مدير روابط عمومی روزنامه همشهری

● شهاب اكبريان
مدير روابط عمومی هتل آسمان

● مراد نوذری
مدير روابط عمومی شبكه مترو پيام

● نيلوفر قاسمی وش
معاون اداره كل روابط عمومی شهرداري تهران

● ذوالفقار اميرشاهی
معاون روابط عمومی وزارت امور خارجه

● علی اكبر خدابخش
مدير روابط عمومی شبكه فرهنگ صدای جمهوری اسلامي ايران

● حياتقلی حشمتی
معاون اداره كل روابط عمومی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

● دكتر رضوان خواجه صالحانی
رييس اداره امور بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامی

● محمد ميرزايی
قائم مقام اداره كل تبليغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

● صديقه حسنی
كارشناس ارشد روابط عمومی شركت ايران خودرو

● علي هاشمی
مدير روابط عمومی روزنامه قدس

● ابوالقاسم حكيميان
عضو هيات مديره انجمن روابط عمومی ايران

● علي قهرشی
رييس اداره هماهنگی روابط عمومی های كشور

● برات اله صمدی راد
معاون روابط عمومی شركت قطارهای مسافری رجاء

● علی برزگر
مدير روابط عمومی دانشگاه صنعتی شريف

● مهندس حسين كاشانی نيا
مديرعامل شركت اروند سيكلت اميران

● جواد چرمچی
مديرعامل شركت تك چرم

● مهدی عليخانزاده
مديرعامل شركت تعاونی توليد رنگ و رزين الوان

● مهندس محمد خطيب
مديرعامل شركت آيتيمكث

● مريم خاوازی
مديرعامل شركت آدران كامپيوتر

● غلامرضا ديوسالار
مدير روابط عمومی معاونت صدا

● محمود ترابيان
مدرس روابط عمومی و عضو هيات مديره انجمن روابط عمومی ايران

● حميد صديق پور
مدير روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ايران

● ابراهيم رستميان
مدير و مدرس روابط عمومی

● علی بهزاد
مدير روابط عمومی صنايع غذايی بهروز

● يونس فتحی
مدير روابط عمومی تيپ دوم صاحب الزمان (عج)

● غلامحسين اسلامي
مدير روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی (سيرجان)

● خليل قويدل
مدير روابط عمومی روزنامه حيات نو

كميته امور هنری
مسوول كميته: محمد احمدی، مديرعامل شركت رسانه هنر آريا

دبيرخانه اجرايي

مسوول امور اجرايي: مهندس مجيد عليپور
مسوول دبيرخانه: غلامحسن بابازادگان
مسوول ثبت نام: مهدی احمدی
مسوول انفورماتيك و پيام هاي كوتاه: مهرداد طاهرخاني

اعضای دبيرخانه اجرايی
- معصومه عليزاده
- حسن انبارداران
- مهدی شاه محمدی
- الهه محمد حسنی
- فاطمه فروزان اعلا
- ساره تالشی
- زهرا برزين تند
- فرزانه ذوالفقارنسب
- مرجان باديانی
- اعظم رييسي
- سعيد فياضی

اعضای كميته استان ها (به ترتيب حروف الفباء)

1- جواد دوزدوزانی، مدير روابط عمومی پتروشيمی تبريز
2- احد عظيم خانی، مدير روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی
3- مسعود امامی يگانه، مدير روابط عمومي استانداری اردبيل
4- ابراهيم نصيری، مدير روابط عمومی اداره كل تربيت بدنی استان خوزستان
5- علي هلشی، مدير روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ايلام
6- سيد نجف كازرونی، مدير روابط عمومی شهرداری بوشهر
7- جواد ثاقب عادل، مدير روابط عمومی مخابرات خراسان رضوی
8- رجبعلی اسعدی، مدير روابط عمومی استانداری خراسان شمالی
9- محمد قربانی، مدير روابط عمومی شركت كوير تاير
10- ارژنگ طهماسبی، مدير روابط عمومی اداره كل تامين اجتماعی استان چهارمحال و بختياری
11- جواد بياتی، مدير روابط عمومی شهرداری اسلامشهر
12- مجيد سرچه پيما، مدير روابط عمومی شهرداری رباط كريم
13- ابراهيم كردلو، مدير روابط عمومی فرمانداری كرج
14- سعيد مالكی، مدير روابط عمومی اداره كل بيمه استان زنجان
15- اميررضا حسيني نژاد، مدير روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
16- حسين جعفری پناه، مدير روابط عمومی شهرداری زاهدان
17- مرتضي مكارمی، مدير روابط عمومی شركت پالايش نفت شيراز
18- حسين آذری، مسوول اطلاع رسانی مركز جهانی علوم اسلامی
19- فريدالدين ايوبی، مدير روابط عمومی شركت مخابرات استان قزوين
20- بيژن حسين پور، مدير روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان
21- وحيد يگانه يوسفی، مدير محترم روابط عمومی شركت زاگرس خودرو
22- كژال اختيارالدين، دبيركل انجمن خبرنگاری ارم كردستان
23- حسين شهابی، مدير روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی كرمان
24- اميررضا دولتشاهی، مدير روابط عمومی شهرداری كرمانشاه
25- غريب دين پرور، مدير روابط عمومی استانداری كهكلويه و بويراحمد
26- شبير دائمی، مدير روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
27- عليرضا مزين، مدير روابط عمومی شركت برق منطقه ای گيلان
28- آمنه درزی، مدير روابط عمومی اداره كل راه و ترابری استان مازندران
29- تورج پايمرد، عضو هيات رييسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان مركزی
30- سيد علی مجتهدزاده، مدير روابط عمومی شركت پالايش نفت بندرعباس
31- جعفر مزجات، مدير روابط عمومی شركت توزيع برق استان همدان
32- سيد علي المدرسی، مدير روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی يزد

موضوعات و محورهای کنفرانس

در برنامه سومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران، موضوعات مهمی که براي کارگزاران امروز روابط عمومی بسيار سودمند مي باشند، گنجانده شده است. اين موضوعات تعاملی طی دو روز کنفرانس در قالب سخنرانی های مدعو، ارايه مقالات، کارگاه های آموزشی و نشست ها مطرح و بررسی خواهد شد.

1- روابط عمومی داخلی
1-1- اهميت برقراری ارتباط با کارمندان
1-2- آماده سازی يک برنامه اطلاعاتی داخلی
1-3- چگونه يک برنامه روابط عمومی تنظيم کنيم
1-4- ارتباطات گروهی و مشارکت در برنامه ريزی سازمانی
1-5- جنبه های کاربردی روابط عمومی داخلی
1-6- ارتباطات درون سازمان در شبکه اينترنت
1-7- راهبردهای توسعه تعامل و مسووليت های متقابل مديران سازمان و روابط عمومي
1-8- استراتژی ارتباطات درون سازمانی
1-9- جايگاه مديريت در روابط عمومی
1-10- روابط عمومی، اصول اخلاقی و تکريم ارباب رجوع
1-11- بودجه بندی برنامه های روابط عمومی
1-12- روش های اداره کارآمد يک واحد روابط عمومی
1-13- اصول و مبانی اطلاع رسانی درون سازمانی
1-14- ارزش ها و معيارهای روابط عمومی داخلی
1-15- اهميت روابط عمومی داخلی در تغيير محيط سازمانی
1-16- ارزيابی استراتژي های روابط عمومی داخلی
1-17- برنامه ريزی راهبردی برای روابط عمومی داخلی
1-18- رعايت انصاف در حق مشتری؛ چگونه احترام به وقت مشتری و مخاطب باعث شکل گيری مجدد استراتژی های سازمانی مي شود
1-19- روابط عمومی داخلی توانمند، بازوی مديريت
1-20- مخاطب شناسی و افکارسنجی در روابط عمومی داخلی

2- مديريت و ارتباطات بحران
2-1- مديريت بحران در عمل
2-2- استراتژی ارتباطات در مواقع بحرانی
2-3- باورپذيری ظرفيت های رسانه ای در بحران های هسته ای: در مورد ايران
2-4- نقش روابط عمومی در کنترل بحران آنفولانزای پرندگان
2-5- مديريت بحران و حفظ اعتبار و شهرت در صنعت گردشگری
2-6- قوانين روابط عمومی و خطرپذيری در شرايط بعد از کاترينا
2-7- برنامه ريزی و مديريت بحران
2-8- استراتژی پاسخگويی و تدوين يک سياست ارتباطی (مديريت رسانه ای)
2-9- برنامه ريزی ايجاد ارتباط در وضعيت بحرانی
2-10- بحران اعتبار و آموزش مديريت بحران
2-11- روابط عمومی و بحران های سياسي در جامعه
2-12- بحران های روابط عمومی؛ چگونگي بر عهده گرفتن مسووليت رسانه ها در زمان بحران

3- مديريت اعتبار، تصويرسازی و مسووليت اجتماعی
3-1- مسووليت اجتماعی شرکت و سازمان در ساخت تصوير
3-2- مديريت نام تجاری و مارک استراتژيک
3-3- مديريت اعتبار در محل
3-4- پرداختن به چالش های متغير امروز در مديريت اعتبار و شهرت
3-5- راستی و صداقت در ساخت اعتبار و وجهه
3-6- آيا اعتبار و وجهه شرکت و سازمان قابل اندازه گيری مي باشد
3-7- بحران اعتبار در روابط عمومی
3-8- مديريت شهرت در ICT
3-9- جنبه های کاربردی ارتباطات تصويری
3-10- کسب شهرت به واسطه اعتبار و حمايت
3-11- علامت تجاری و نقش آن در تحقق اهداف بنگاه های اقتصادی
3-12- مسووليت اجتماعی در روابط عمومی و خطر ريسک پذيری
3-13- چگونه اعتبار جهانی خود را حفظ کنيم: گذری بر پويايی روابط عمومی بين المللی
3-14- مديريت اعتبار در دنيای متحول
3- 15- صداقت روابط عمومی در ايجاد اعتبار
3-16- مسووليت اجتماعی مشترک در ايجاد اعتبار
3- 17- بينش های اساسی برای مديريت اعتبار

زمان برگزاری کنفرانس

سومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران در روزهای 25 و 26 آبان ماه 1385 در تهران برگزار می شود.

مکان کنفرانس

مرکز همايش های بين المللی صداوسيما .

گواهی شرکت در کنفرانس

با توجه به اعتبار و جايگاه اين کنفرانس به شرکت کنندگانی که در کنفرانس حضور کامل داشته باشند، گواهی شرکت در کنفرانس اعطاء مي شود.

زبان کنفرانس

زبان کنفرانس فارسی، انگليسی است و ارايه مقالات و سخنرانی ها به هر دو زبان انگليسی و فارسی امکان پذير مي باشد.
کارگاه های آموزشی 21 ،22 و 23 آبان ماه 1385


1- آشنايی با روش های كيفی تحقيق
مدرس: دکتر مهدی محسنيان راد
عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2- اقدامات عملی در جهت ايجاد روابط عمومی الکترونيک
مدرس: دکتر علی اکبر جلالی
عضو هيات علمی دانشگاه علم و صنعت

3- مديريت ارتباطات انسانی در روابط عمومی
مدرس: دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشگاه تهران

4- برنامه ريزی: چگونه يک برنامه روابط عمومی تهيه کنيم؟
مدرس: دکتر حسينعلی افخمی
عضو هيات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی و داور بخش کارهای برنامه ای جشنواره
روابط عمومی های برتر

5- روابط عمومی و تصويرسازی؛ چالش های متغير امروز در مديريت اعتبار
مدرس: دکتر علی محمدی
عضو هيات علمی دانشگاه ناتينگهام انگلستان

6- مديريت و ارتباطات بحران
مدرس: دکتر حسام الدين بيان
رييس هيات مديره مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران

نشست های تخصصی

نشست 1: «آسيب شناسی روابط عمومی ايران»

اعضای نشست:
1- دكتر محسن امينی (عضو هيات علمی دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی)
2- دكتر داوود زارعيان (رييس انجمن متخصصان روابط عمومی ايران)
3- ميرزا بابا مطهری نژاد (نايب رييس انجمن روابط عمومی ايران)
4- محمدعلی نادعلی زاده (مديرعامل خبرگزاری ايسنا)
5- قاسم محمدی (مشاور مديرعامل و مديركل روابط عمومی بانك كشاورزی)

نشست 2: «مساله، ارتباطات است»

اعضای نشست:
1- دكتر محمد دادگران (عضو هيات علمی دانشكده صداوسيما)
2- دكتر علی اصغر كيا (رييس دپارتمان ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی)
3- دكتر محمدحسن جعفری (مدرس دانشگاه)
4- دكتر حسام الدين آشنا (معاون پژوهشی و عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق (ع))
5- دكتر علی محمد گودرزی (مديرعامل موسسه عالی پژوهش تامين اجتماعی)
6- دكتر ابوالفضل بهشتی (عضو و استاد اتاق فكر اتحاديه اروپا (بروكسل))
7- دكتر محمد علی حقيقی (رييس دانشكده خبر)

فهرست سخنرانان خارجی (به ترتيب حروف الفباء)


رديف

نام سخنران

کشور

سمت

موضوع سخنرانی

1

دكتر
جميله احمد

مالزی

استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه علوم مالزی

نقش روابط عمومی در مبارزه با بيماری و ارتقاء سلامتی
4

2

پاتريک آلوارز

استراليا

دبيركل اسبق كنفدراسيون
روابط عمومی اروپا
مشاور و مربی ارشد در
شركت های چند مليتی

مديريت بحران و
روابط عمومی

3

دكتر ابولفضل بهشتی

فرانسه

استاد روابط بين الملل و اقتصاد و انرژی، عضو و استاد آکادمی ديپلماسی اروپا (بروکسل)

نفش اتاق فكر در
روابط عمومی

4

پروفسور اوجوال ك. چادهوری

هند

مدير مؤسسسه ارتباطات جمعی، پون (مدرسه عالی خبرنگاری هند) و مشاور ارتباطات، مؤسسه نيپون در ژاپن، و وزير نساجی دولت هند

نشان يک ملت

5

راسيلا حمزه

مالزی

کارگزار ارشد روابط عمومی
مدير اجرايی روابط عمومی
Spencer Azizul

ارتقاء شهرت شرکت از طريق مسووليت اجتماعی شرکت

6

مارک جان شيهان

استراليا

سردبير ژورنال روابط عمومی
آسيا پاسيفيك

اهداف روابط عمومی در آموزش رسانه‌ای

7

شميم عبدل جليل

مالزی

مدير موسسه روابط عمومی مالزی مدير ارتباطات شرکتی، پابليک بنک، استاديار دانشکده ارتباطات، مولتی مديا و راديو و تلويزيون، دانشگاه فن­آوري خلاق ليم کک وينگ

نقش برجسته‌تر روابط عمومی استراتژيک چندفرهنگی برای دست‌یابی به
اتحادی مستحکم‌تر، موفقيتی بزرگتر و تصويری پررنگتر

8

پروفسور استفان کوئين

استراليا

استاديار رشته روابط عمومی و خبرنگاری در دانشگاه دکين  استراليا

مديريت شهرت آن لاين

9

پروفسور کريس گالووی

نيوزلند

استاد روابط عمومی در
دانشگاه مونا

نقش روابط عمومی در شرايط بعد از طوفان كاترينا

فهرست سخنرانان ايرانی (به ترتيب حروف الفبا)

رديف

نام سخنران

سمت

موضوع سخنرانی

1

دكتر محمد بلوريان تهرانی

دانشگاه علم و صنعت
مشاور بازاريابی و تبليغات

جايگاه مشتری در فرآيند فعاليت های
روابط عمومی

2

دكتر علی اكبر جلالی

دانشگاه علم و صنعت

روابط عمومی هزاره سوم

3

دكتر عيسی جلالی

مدرس و مشاور و سخنران در مراكز آموزش عالی كشور

روانشناسي روابط عمومی (شناخت روان در ارتباط با روابط عمومی و اثر روابط عمومی بر روان انسان)

4

دكتر ميترا حاجی زاده

استاد انرژی درمانی
مدرس طب انرژی

علم NLP در جهت برقراری ارتباط موثر در روابط عمومی

5

احمد
خادم المله

استاد مديريت افکار عمومی در دانشكده خبر
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مديريت صنعتی

مديريت افکار داخلی روابط عمومی

6

دكتر
عليرضا شيری

محقق تحليل روانی عمقی
استاد دانشگاه تهران

مهارت های ارتباطی موثرتر در سازمان

7

دكتر سعيدرضا عاملی

استاد گروه ارتباطات
دانشگاه تهران

جهانی شدن، روابط عمومی همه جا حاضر و
 شهرهای جهانی: 
با تاکيد بر روابط عمومی در شهر جهانی تهران

8

دكتر
سيد محمد
عباس زادگان

عضو هيأت علمي دانشگاه
شهيد بهشتی

كاربرد مديريت عملكرد در روابط عمومی

9

مهندس بهروز فروتن

بنيانگذار صنايع غذايی بهروز

مرور تجربه: روابط عمومی؛ پيش شرط موفقيت يك سازمان

10

احمد قويدل

مدير روابط عمومی
کانون هموفيلی ايران

مرور يک تجربه: روابط عمومی و دفاع از حقوق بيماران

11

دكتر
محمد مهدی محسنيان راد

عضو هيات علمي دانشگاه
 امام صادق (ع)
استاد دانشگاه علامه طباطبايی

پديده مديريت هياتی و جايگاه روابط عمومی در آن

12

دكتر علي محمدی

استاد ارتباطات بين الملل و مطالعات فرهنگی، دانشگاه ناتينگهام ترنت، انگلستان

تصوير روابط عمومی در فرآيند جهانی شدن

13

سعيد يعقوبی

كارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس

جايگاه روابط عمومی نوين (اينترنتی)
در سازمان:
با تاكيد بر روابط عمومی داخلی


مقالات رزرو


رديف

نويسنده

سمت

موضوع مقاله

14

دكتر عباس مقبل باعرض
غلامرضا عسگری

استاديار دانشگاه تربيت مدرس
دانشجوی دكتری مديريت رفتاری

هويت، تصوير و آوازه شركت: يك بررسی جامع در شش حوزه

15

داريوش سهرابی

كارشناس ارشد روابط عمومی

باورپذيری ظرفيت های رسانه ای در
بحران های هسته ای؛ در مورد ايران


برگرفته از خلاصه مقالات سخنرانان خارجي سومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران :

روابط عمومي بايد وارد مرحله عمل شود

سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران از 25 آبان ماه 1385 به مدت دو روز در مركز همايش های بين المللی صدا و سيما برگزار می شود.
به گزارش ستاد خبری سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران، سخنرانان خارجی مدعو كه در اين كنفرانس حضور دارند به ارايه مقاله می پردازند. بيوگرافی و چكيده ای از مقالات ارسال شده سخنرانان خارجی را از نظر می گذرانيم.
پاتريك آلوارز: وی مدت طولانی است كه در عرصه مشاوره بين المللی با گرايش های مديريت مساله، هويت شركت و مديريت تغيير، فعاليت مي كند.
در طول دهه 1990 او موفق شد تا با به كارگيری مديريت روابط عمومی و مديريت ميان فرهنگی، برای شركت های اروپايی واقع در بروكسل كه بر سياست گذاری تمركز داشتند، استراتژی هايی را ابلاغ نمايد. پاتريك آلوارز به مدت ده سال دبير كل كنفدراسيون روابط عمومی اروپا بوده است.
وی با ارايه مقاله ای با عنوان «مديريت بحران و روابط عمومی» به بررسی روابط عمومی ها در بدترين حالت ممكن درون سازمانی می پردازد. در قسمتی از مقاله وی آمده است: مديريت بحران رشته نسبتاً جديدی در عرصه مديريت است. اقدامات مديريت بحران شامل پيش بينی بحران های احتمالی و برنامه ريزی برای چگونگی رويارويی با آن ها است. يكی از وظايف مديريت بحران تمركز بر روابط عمومی است تا تصوير تخريب شده در ذهن مخاطبين را ترميم كند و به آنان اطمينان دهد كه اقدامات لازم برای بهبود شرايط در حال انجام است.
جميله احمد: جميله احمد استاد دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه مالزی است. وی دارای مدرك دكترای فلسفه از دانشگاه ملبورن و مدرك كارشناسی ارشد در رشته روابط عمومی از دانشگاه متروپولتين منچستر انگلستان و مدرك كارشناسی ارتباطات (گرايش روابط عمومی) از دانشگاه فنی MARA، شاه علم، سلانگور مالزی است.
خلاصه ای از مقاله وی با عنوان «نقش روابط عمومی در مبارزه با بيماری و ارتقاء تندرستی» بدين شرح است: تغييرات جوی و بيماری ها، مشكلاتی هستند كه تمام دنيا با آنها دست و گريبان هستند و تنها به مديريت خدمات درمانی مربوط نمی شوند. خدمات درمانی در مقابل تغييرات جوی، چالش های درمانی و آمار روز افزون مربوط به شيوع بيماری های واگيردار از جمله بحران آنفولانزای مرغی چه مي تواند انجام دهد؟ روابط عمومی بايد در اين مرحله وارد عمل شود تا اخبار مربوط به سلامتی را به اطلاع عموم برساند و افراد را به زندگی سالم تشويق كنند. و بايد از تخصص روابط عمومی براي طراحی برنامه های موثر تشويق به زندگی سالم استفاده كرد تا از خطرات بزرگی كه زندگي انسان ها را تهديد می كند جلوگيری كند.
ابوالفضل بهشتی: ابوالفضل بهشتی استاد روابط بين المللی و اقتصاد و انرژی و عضو و استاد آكادمی ديپلماسی اروپا (بروكسل) است. وی كارشناس ارشد ترجمه وزارت دادگستری، وزارت كشور و پليس مرزی و عضو و استاد (اقتصاد ژئوپولتيك منابع و انرژی و روابط عمومی بين المللی) آكادمی ديپلماسی اروپا بروكسل (Think Tank) استاد مدعو روابط بين الملل در دانشگاه پاريس جنوبی می باشد.

وی تاكنون 88 مقاله به كنفرانس های برجسته بين المللی ارايه كرده است و سخنران مدعو از كشور فرانسه است. وی در سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران با مقاله «نقش اتاق فكر در روابط عمومی» حضور دارد. مضمون مقاله وی بدين شرح است:
واژه ی انديشه زيباترين نماد شخصيت انسانی و قدرت تفكر موهبتی ويژه است كه خداوند به انسان عطا كرده است. اگر در جامعه ای تفكر و انديشه حكمفرما باشد حركت به سوی مدينه فاضله شكل می گيرد و امكان پذير می شود.
انديشه ابتدا در فكر و سپس در كوچكترين، صميمی ترين و با وفاترين نهاد اجتماعی يعني خانواده شكل می گيرد كه نوعی پناهگاه نيز به شمار می آيد و در كنار آن روابط عمومی شكل می گيرد. انديشه هسته آغازين روابط عمومی است.
اوجوال ك. چادهوری: مدير موسسه ارتباطات جمعی، پون (مدرسه عالی خبرنگاری هند) و مشاور ارتباطات موسسه نيپون در ژاپن و وزير نساجی دولت هند است. وی موسس دفتر گروه تجاری هند و هماهنگ كننده اخبار زی نيوز و ويراستار، معاون سردبير نويسنده بليتز گروه آبزرور و TOI بوده است و توليد دو فيلم تلويزيونی و دو فيلم مستند را كه در سازمان ملل نمايش داده شده است در كارخانه خود دارد.
چادهوری سخنران مدعو با موضوع نشان يك ملت از كشور هند است و خلاصه ای از مقاله وی بدين شرح است: «بسيار گفته شده است كه محصول در كارخانه توليد می شود اما نشان تجاری در ذهن مشتری. در محيطی كه خدمات و ايده ها به نشان و مارك هايی تبديل می شوند كه در اذهان، معنی خاص را تداعی می كنند، طبيعی است كه حتی ملت ها برای ساختن نشان و تصويری مخصوص به خود در اذهان عمومی با كالا و خدمات رقابت كنند.
امروزه ملت ها از تمامی روش های ارتباطی و استراتژی های منسجم ارتباطات اجتماعی برای ايجاد ارزش نشان تجاری در سه سطح مختلف استفاده می كنند: مرحله اول يا هسته ای در محدوده مرزهای خود – مرحله دوم ممالك دور و نزديكی كه با آنها داد و ستد هستند – مرحله سوم ممالک سراسر دنيا و سازمان های چند مليتی. وی در مقاله خود به عواملی اشاره می کند که تصويری از يک ملت را تداعی می کند و به بررسی حرکت جامعه جهانی از نمادين سازی انفعالی و طبيعي به سوی نمادين سازی کنشگرا و راهبردی می پردازد.
راسيلا حمزه: راسيلا حمزه کارگزار ارشد روابط عمومی كشور مالزی است و دارای 27 سال سابقه کاری در عرصه بازاريابی علامت تجاری شرکت است. او در حال حاضر مدير اجرايی روابط عمومی Spencer Azizul است. پيش از اين، مديريت امور اجتماعی و ارتباطی شرکت بانک ملی پس انداز مالزی را برعهده داشته است.
وی در مقاله خود با عنوان ارتقاء شهرت شرکت از طريق مسووليت اجتماعی شرکت که در کنفرانس ارايه دارد آورده است.
ارزش و شهرت شرکت همگی بستگی به موفقيت، يا شکست آن شرکت در برآورده کردن انتظارات گروه های مختلف افراد ذينفع دارد. مسووليت شرکت، مسووليت اجتماعی شرکت، پايداری و مديريت تاثيرات اجتماعی، نام هايی برای توصيف روش ها و سيستم هايی هستند که بر شرکت ها و موسسات برای مديريت و حفاظت از دارايی های ناملموس خود، از آنان استفاده می کنند.
هدف من از ايراد اين سخنرانی ارايه نظر کلی برای شرکت ها، دولت و همکاران و دوستان در ايران است تا دارايي های ناملموس سازمان خود را بهتر شناخته و مديريت کنند.
مارک جان شيهان: مارک جان شيهان سردبير ژورنال روابط عمومی آسيا پاسيفيک است. وی استاديار کنفرانس مشترک ارتباط گران استراليا در سال 2006 و استاد دوره کارشناسی روابط عمومی است.
وی در مقاله خود که با عنوان اهداف روابط عمومی در آموزش رسانه ای است به توضيح و بررسی تغييرات ايجاد شده در آموزش روابط رسانه ای در چند دهه اخير که ناشی از پيشرفت فن آوری و کوچک شدن اتاق های خبری بوده می پردازد.
وی در قسمتی از مقاله خود آورده است: به شکرانه اهميت پوشش رسانه ای، سازمان جديد با نام Media team Australia در کانبرا به منظور ارايه کارگاه های آموزش رسانه ای براي سازمان های غير انتفاعی در ماه ژوئن تاسيس شد. طبق وب سايت Media team Australia هدف اين سازمان کمک به سازمان های ارتباطی سراسر استراليا برای جمع آوری پروفايل مخاطبين خود و جلب حمايت بيشتر از طريق حرفه ای کردن فعاليت های روابط عمومی و ارتباطات خود بوده است.
شميم عبدل جميل: شميم عبدل جميل مدير موسسه روابط عمومی مالزی و مدير ارتباطات شرکت پابليک بانک و استاديار دانشکده ارتباطات، مولتی مديا و راديو و تلويزيون و دانشگاه فن آوری خلاق ليم کک ونيگ است. وی به مدت 5 سال در خدمت انجمن موسسه روابط عمومی مالزی بود و موفق به دريافت جايزه با کفايت ترين مدير ارشد اجرايی روابط عمومی شد.
«نقش برجسته تر روابط عمومی استراتژيک چند فرهنگی براي دست يابی به اتحادی مستحکم تر، موفقيتی بزرگتر و تصويری پررنگ تر» موضوع سخنرانی وی در سومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران است. خلاصه ای از مقاله وی به شرح ذيل است: روابط عمومی نقش کليدی در پديده جهانی شدن ايفا می کند. جايی که مديريت جوامع چند فرهنگی به دليل از بين رفتن مرزها ميان کشورهای يک مليتی روز به روز پيچيده تر می شود. پديده جهانی شدن نه تنها جريان های مستقلی از مردم، محصولات، خدمات، سرمايه و اطلاعات را برانگيخته است. بلکه ابعاد مختلفی– فرهنگی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، قانونی، دينی و فن آوری و.... نيز به خود گرفته است. وی سخنران مدعو از کشور مالزی است.
استفان کوئين: استفاده کوئين از جولای 2005 در سمت استاديار به تدريس رشته روابط عمومی و خبرنگاری در دانشگاه دکين استراليا مشغول شده است. وی به مدت 5 سال استاد مطالعات خبرنگاری در دانشگاه سانشاين کوست بوده است. دکتر کوئين نويسنده کتاب های «دانش مديريت در اتاق های خبری ديجيتال» و «ويرايش و طراحی ديجيتال» است. او همچنين به همراه تيم واکنرز، کتب «قانون ارتباطات در امارات متحده عربی» و «درآمدی بر خبرنگاری همگرا» و «خبرنگاری همگرا اصول انتشارات با خط مشی های چند گانه در سراسر دنيا» و «بحث درباره همگرايی» است.
مديريت شهرت آنلاين موضوع مقاله وی است. وی در اين مقاله به کارگزاران روابط عمومی نشان می دهد که چگونه برخی از اين ابزارها و تکنيک های رايج برای استفاده از بلاگ ها و ديگر محصولات جديد رسانه ای مانند "مابلاگ ها" بلاگ از طريق موبايل و لاوی بلاگ ها)) بلاگ با استفاده از ويدئو به عهده گيرند. وي سخنران مدعو از کشور استراليا است.
كريس گالووی: وی استاد روابط عمومی در دانشگاه موناش، استاد ارتباطات جمعی در دانشگاه کوئينزلند و پلي تکنيک بوده است. گالووی در سال 1997 موفق به دريافت نشان افتخار از دانشگاه ولينگتون ويکتوريا شده است.
گالووی با مقاله «قوانين روابط عمومی و خطر پذيری در شرايط بعد از کاترينا» برخی از پيش فرضيات توجيهی را در اين باره ارايه می دهد. اين پيش فرضيات شامل احتمالات ناخوشايندی است که ممکن است حوزه عملکرد آنها محدود باشد. يعنی اين که، فعاليت آنها بيشتر فنی است نه مديريتی و علت اين امر هم آن است که متخصصين روابط عمومی به طور جدی وارد امر نشدند که بايد به عنوان عامل سوم ترويکا، به همراه تبادل اطلاعات درباره بحران ها و امور در نظر گرفته شود.

در نشست تخصصی آسيب‌شناسی سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی مطرح شد :

روابط عمومی‌ها هنوز فرمان ‌برند

ميرزابابا مطهری‌نژاد - نايب ‌رييس انجمن روابط عمومی ‌ايران - كه رياست نشست تخصصی «آسيب شناسی روابط عمومی ايران» سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران (25 و 26 آبان ماه 1385) را عهده‌دار بود، با بيان اين كه آسيب‌شناسی را بايد از سه زاويه‌ی "مديريت، عملكرد و آموزش" بررسی كرد، گفت: وقتی بحث آسيب‌شناسی مطرح می‌شود، اين آسيب برای نگاه به پديده‌ای است كه بدنه‌ی سالم و كارآيی دارد، ولی در برخی اجزای اين بدنه اشكالاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: معمولا در بحث‌های آسيب‌شناسی به نقاط قوت و ضعف اين بدنه نگاه می‌شود، بنابراين نبايد در بحث آسيب صرفا به نقاط ضعف و معايب اشاره شود زيرا در بحث آسيب، نقاط قوت هم مطرح می‌شود.
به گفته‌ی مطهری‌نژاد، اگر بخواهيم وارد بحث آسيب سازمان‌ها شويم كه در حركت و فعاليت روابط عمومی ‌اشكالاتی را به وجود آورده، بحث به درازا خواهد كشيد؛ بنابراين آسيب را از درون روابط عمومی‌ها نگاه می‌كنيم و در اين نشست تلاش می‌كنيم تا تكيه برروی بحث عملكرد كارآمد روابط عمومی‌ها باشد.
در ادامه هوشنگ عباس‌زاده - مدرس دانشگاه - با بيان اين كه بيش از نيم قرن از ايجاد روابط عمومی ‌به صورت امروزی می‌گذرد، اظهار كرد: وقتی به پيشينه‌ی تاريخی و به اشعار حافظ، مولانا و حتی آياتی از قرآن كريم مراجعه می‌كنيم، متوجه می‌شويم كه در همه‌ی اين‌ها مباحثی پيرامون ارتباطات مطرح شده است؛ به عنوان مثال در آيه‌ی 200 سوره‌ی آل عمران آمده "‌ای مومنان، صبر و تقوی پيشه كرده و رابطه برقرار كنيد" ولی متاسفانه با وجود اين پيشينه‌، فرهنگ سازی در مقوله‌ی روابط عمومی‌ در كشورمان به خوبی جا نيفتاده است.
وی تاكيد كرد: متاسفانه روابط عمومی‌های كشور ما در نه ستاد هستند و نه در صف و با وجود مطالبی كه عنوان شده هنوز فرمان‌برند، نه فرمان‌ده و مجبورند به دستور مدير ارشد خود عمل كنند؛ زيرا در غير اين صورت از سمت خود بركنار می‌شوند.
به گفته‌ی او، بيش از 90 درصد از مديران سازمان‌ها، روابط عمومی‌ را كار تشريفاتی می‌دانند كه فقط وظيفه‌ی برگزاری مراسم ترحيم، جشن يا چسباندن پوستر و پلاكارد را عهده‌دار است كه اين جای تاسف است.
عباس‌زاده در ادامه با اشاره به گفته‌ی دكتر حميد نطقی - بنيانگذار روابط عمومی‌ نوين ايران - گفت: روابط عمومی ‌يك رسالت محسوب می‌شود نه يك شغل يا ماموريت و در واقع روابط عمومی ‌قلب تپنده و مغز متفكر سازمان است و بايد به آن اهميت داده و توجه شود.
وی ادامه داد: علی‌رغم گذشت بيش از نيم قرن از روابط عمومی ‌در كشورمان اين حوزه از نظر كثرت و فراوانی توسعه يافته كه بيش از 150 هزار نفر در اين بخش مشغول فعاليتند، اما متاسفانه اكثرا كارشان را جدی نمی‌گيرند.
او تاكيد كرد: روابط عمومی‌های ما بيشتر "بله قربان گو" هستند، در صورتی كه نبايد اين‌گونه باشند؛ زيرا روابط عمومی‌ها می‌توانند حتی نكاتی را به مسوولان سازمان خود ديكته كنند.
عباس‌زاده ادامه داد:‌ در بعضی مواقع شاهديم وقتی مديران سازمان دچار اشتباهی می شوند، از روابط عمومی براي سرپوش گذاشتن برروي اين اشتباه يا مشكل كمك می‌گيرند، در صورتی كه روابط عمومی‌ پيشگيری است و نه درمان و بايد از روابط عمومی‌ها از همان ابتدا در كارها و تصميم‌گيری‌ها استفاده كرد.
وی با بيان اين كه متاسفانه بيشتر روابط عمومی‌ها در جلسات شورای معاونان و روسای سازمان حضور ندارند يا اگر هستند، فقط وظيفه‌ی نوشتن صورتجلسه را دارند و اين در صورتی است كه روابط عمومی ‌يك وجدان بيدار برای سازمان محسوب می‌شود، گفت: اگر به اين نكات در روابط عمومی ‌بخش‌های دولتی و خصوصی توجه شود، روابط عمومی‌ها را در حد اعلا خواهيم داشت.
او در پايان گفت: تا زمانی كه روابط عمومی‌ها و مديران آن‌ها به گونه‌ای انتخاب شوند كه توجيه‌گر عملكرد سازمان بوده و از رسانه‌ها نيز درخواست كنند كه از پرسشگری خبرنگاران در سازمان جلوگيری كنند، ما همچنان شاهد اين مشكلات خواهيم بود.
محمدعلی نادعلی‌زاده - مدير عامل خبرگزاری ايسنا - نيز ‌در نشست تخصصی ‌آسيب‌شناسی روابط عمومی ايران، رسانه و روابط عمومی‌ها را در كنار يكديگر اجزای موثر نظام اطلاع‌رسانی دانست و گفت: نبود نگاه راهبردی در سطح مديران ارشد به رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها و به طور كلی عدم احساس نياز به ضرورت و تاثيرات اطلاع‌رسانی صحيح، ‌آسيب مشتركی است كه نهال نوپا و در حال رشد اطلاع‌رسانی را رنج مي‌دهد.
وی در ادامه اظهار كرد: مادامی ‌كه اين نگاه اصلاح نشود و در سطح كلان آن‌گونه كه بايد و شايد به روابط عمومی‌ها و رسانه‌ ها نگاه نشود به طور قطع همچنان شاهد استمرار آسيب‌های ناشی از اين فقدان خواهيم بود و در اين صورت به كارگيری روش‌های علمی و تخصصی هم چندان راهگشا نخواهد بود. وی شكل‌گيری برخی روابط عمومی‌هاي توجيه‌گر كه در پی پوشاندن ضعف سازمان‌ها و دستگاه‌های خود هستند را از تبعات وجود اين آسيب دانست و افزود: در اين موارد به دليل نبود نگاه صحيح به اطلاع‌رسانی در مدير ارشد سازمان، روابط عمومی‌ها وادار به اين مي‌شوند كه به جای شناسايی نقاط ضعف سازمان خود و تلاش در مرتفع كردن آن، به شناسايی نقاط ضعف سازمان‌های ديگر و تلاش در جهت انتقال دلايل وجودی نقاط ضعف به خارج از سازمان متبوع شان، پرداخته و يا حداقل به جاي تبيين عملكرد مديران خود، به توجيه آن بپردازند.
مديرعامل خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با يادآوری دوباره پيوند خوردن و از يك جنس بودن روابط عمومی و رسانه‌ها، بر ضرورت همكاری و اعتماد متقابل اين دو نهاد برای بالندگی هر چه بيشتر نظام اطلاع‌رسانی در كشور تاكيد كرد و گفت: ميزان رضايت‌مندی متقابل خبرنگاران، اصحاب رسانه و روابط عمومی‌ها از يكديگر از جمله مباحثی است كه بايد تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: فصل مشترك و موضوع مهم به عنوان يكی از آسيب‌های ميان رسانه‌ها و روابط عمومی اين است كه در حوزه‌ی اخذ يا جلب موافقت خبرنگار يا افزايش ميزان رضايت‌مندی آن‌ها شاهديم كه هدايايی به خبرنگاران داده می‌شود؛ البته اگر اهدای هديه به منظور تكريم و مثلا تنها به مناسبت روز خبرنگار باشد، نمی‌خواهيم به آن خرده بگيريم ولي تكرار آن در برخی موارد متاسفانه امكان دريافت‌ها و استنباط‌های ديگر را نيز به وجود می‌آورد، خصوصا آن‌گاه كه از سوی دستگاه و سازمانی باشد كه به نوعی اين هدايا را از محل بيت‌المال می‌دهد.
او با تاكيد بر اين كه روابط عمومی‌ ها و رسانه‌ها در كشور ما نهال ضعيف و لطيفی هستند كه بايد يكديگر را تقويت كنند نه تضعيف، افزود: اهدای هديه از سوي روابط عمومی‌ به رسانه‌ها هيچ تاثيری در ارتقاء وضعيت موجود ندارد؛ بهترين هديه براي خبرنگاری كه در فكر گفت‌وگوی چالشی است، تسهيل در انجام گفتگو و خبر مورد نظرش است، نه اهدای هديه و اين رسم ميمون و مباركی نيست.
او با اشاره اين كه ما در خبرگزاری دانشجويان ايران به سهم خود تلاش كرديم كه در اين موضوع خلاف جهت اين جريان حركت كنيم و ضمن احترام به تمامی همكاران و دست‌اندركاران روابط عمومی‌ها از خبرنگاران خود نيز خواهش كرديم اين هدايا را نپذيرند، يادآور شد: به طور كلی و در اغلب موارد نيز اين مساله رعايت شده و ما به عنوان يك رسانه با به كار‌گيري اين روش آسيبی نديديم و هم خبرنگاران ما و هم روابط عمومی‌ها با راحتی بيشتری در اين حوزه فعاليت می‌كنند. مدير عامل ايسنا در ادامه به ارايه‌ی آمارهايی از هدايايی كه از سوی خبرنگاران اين خبرگزاری از سال‌های گذشته تا مردادماه سال جاری ارجاع داده شده، اشاره كرد و گفت: به اعتقاد من اين يكی از مهم‌ترين آسيب‌هايی است كه بايد به آن توجه شود، چرا كه چهره‌ی كار ارزشمند عموم عناصر خدوم فعال در حوزه‌ی رسانه و روابط عمومی كه بسيار فراوانند را با آسيب‌های احتمالی ناشی از رويه شدن اين كار مخدوش مي‌كند.
وی در پايان سخنان خود بار ديگر تاكيد كرد كه بهترين هديه برای خبرنگار ايجاد امكان پرسش و چالش در گفت‌وگو با مديران و مسوولان سازمان‌ها و گرفتن مصاحبه و اخبار است و روابط عمومی‌ها سعي كنند تا فضايی را فراهم كنند كه خبرنگار آزادانه و به راحتی در سازمان به كارش بپردازد؛ اين موضوع بهترين هديه است و انشاالله باعث تقويت دو سويه و متقابل رسانه‌ها، خبرنگاران و روابط عمومی‌ها خواهد شد.
همچنين داوود زارعيان - رييس انجمن متخصصان روابط عمومی ‌ايران - در اين نشست با بيان اين كه با سه ديدگاه علمی‌، كاربردی و علمی‌- كاربردی به حوزه‌ی روابط عمومی ‌نگاه می‌شود، ‌گفت: كار روابط عمومی ‌به دليل ماهيتی كه دارد، حساس است و دائما عملكردش ارزيابی می‌شود و از طرف ديگر، با توجه به اين كه آسيب‌هايی در اين حوزه داريم، اما در سال‌های اخير رشد و پيشرفت خوبی داشتيم و اين رشد از ابعاد مختلف نشان داده شده است. وی در ادامه به ‌آسيب‌های روابط عمومی ‌اشاره كرد و گفت: متاسفانه در روابط عمومی‌ها كار برنامه‌ای نداريم و بيشتر رويكردگرا هستيم و به تكنيك‌ها اهميت می‌دهيم. البته بايد به همه‌ی اين موارد در جای خود توجه كرد.
او در ادامه درباره‌ی دادن هديه‌ از سوی روابط عمومی‌ها به خبرنگاران گفت: اگر من به عنوان يك مدير روابط عمومی در قالب كار برنامه‌يی ‌به خبرنگار هديه دهم، اعتقاد دارم كه اين امر اشكالی ندارد؛ اما اگر كار برنامه‌يی نداشته باشم و در مقابل خبرنگاران دستم خالی باشد و بخواهم برای جبران اين موضوع به خبرنگار هديه دهم، اين كار اشتباه است. درواقع، هديه براساس كار برنامه‌یی نه تنها اشكالی ندارد، بلكه بسيار كار پسنديده‌ای است.
وی در ادامه تاكيد كرد: نبايد براي دور زدن خبرنگار و دور كردن وی از وظيفه‌ی اصلی خود به او هديه داد؛ زيرا اين كار اشتباه است.
رييس انجمن متخصصان روابط عمومی ‌ايران در ادامه با بيان اين كه ما در رشته‌ی روابط عمومی ‌جوانيم و ساختار مناسبی نيز برای ‌آن نداريم، ‌گفت: نيروهای موجود در روابط عمومی‌ها ضعيف‌اند و از طرفی حقوق و مزايای اين افراد از كارشناسان فنی سازمان مربوط نيز كمتر است؛ بنابراين بايد روی ساختار كاركرد تا اصلاح شود، در غير اين صورت مدير روابط عمومی ‌نمی‌تواند كار خود را به درستی انجام دهد.
زارعيان افزود: در ساختار فعلی روابط عمومی‌های دولت، من مدير روابط عمومی ‌را مدير عامل منصوب كرده يا بركنار می‌كند،‌ بنابراين مجبورم برخلاف ميل خود عمل كنم؛ زيرا انتصاب مدير روابط عمومی ‌در دست مدير ارشد سازمان است، پس بايد مطابق ميل او رفتار كند.
وی در ادامه تاكيد كرد: سال‌هاست كه می‌خواهيم اين ديد را اصلاح كنيم و كاری كنيم كه اين روند بر فعاليت روابط عمومی‌ها حاكم نباشد؛ زيرا وقتی به اين موضوعات و آسيب‌ها توجهی نشود، نمی‌توانيم به راحتی كارهايمان را انجام دهيم.
در ادامه‌ی اين نشست، محسن امينی - عضو هيات علمی ‌دانشكده‌ی علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايی - هم گفت: در مورد آسيب‌شناسی روابط عمومی ‌در ايران، بايد به صورت كلان نگاه شود و بايد به دانشجويان و دانشگاهيان اين حوزه توجه شود؛ زيرا رشته‌های روابط عمومی ‌و ارتباطات هزينه‌ و ابزار خاص خود را می‌خواهند؛ اين رشته‌ها بايد همراه با كارآموزی باشند.
وی تاكيد كرد: مسوولان دولتی بايد توجه كنند كه متخصصان ما مشكلات را به خوبی ديده و بررسی می‌كنند، ولی متاسفانه اين كار انجام نمی‌شود؛ نبايد اجازه دهيم واژه‌های ديگری را به واژه‌ی روابط عمومی‌ بچسبانند؛ زيرا در اين صورت وظايف آن‌ها مخلوط شده و وظايف اصلی آن‌ها مشخص نمی‌شود.
امينی در بخشی از سخنان خود گفت: روابط عمومی‌ها بيشتر سعی كردند توجيه‌گر عملكرد سازمان خود باشند؛ در صورتی كه بايد در جهت شفاف‌سازی حركت كنند تا مديران ارشد نيز آن‌ها را باور كنند.
در ادامه‌ی اين نشست، محمد صفاری - مدير پژوهش و برنامه‌ريزی اداره‌ی كل روابط عمومی ‌بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی - ‌با بيان اين كه دانشگاه‌ها و مراكز علمی ‌ما از بحث علمی ‌در حوزه‌ی روابط عمومی ‌رنج می‌برند، گفت: اكثر كتاب‌های روابط عمومی‌ ما برداشتی از چند كتاب است كه قبلا به آن‌ها پرداخته شده كه اين زياد صحيح نيست؛ بخشی از آسيب به اين بخش يعنی توليد كنندگان اين حوزه مربوط مي‌شود.
وي بخش ديگر آسيب حرفه‌يی را به ترويج‌كنندگان اين انديشه مربوط دانست كه از تخصص لازم برخوردار نيستند و يادآور شد: آسيب سازمانی به مصرف كنندگان برمی‌گردد؛ زيرا از ابتدا اين فرآيند به درستی طی نشده است، بنابراين نتيجه و كارآيی مناسب و اثربخشی نيز نخواهد داشت.

گزارش برگزاری سومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران


روابط عمومی و پاسداری از ارزش ها

اشاره:

سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران از بيست و پنجم آبان ماه سال جاری(1385) به مدت دو روز در مركز همايش های بين المللی صدا و سيما برگزار شد.
سومين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران كه با شعار « روابط عمومی، شفافيت، مسووليت پذيری اجتماعی» برگزارشد به عنوان يك حركت جدی و حرفه ای و با توجه به تحولات منطقه ای از اهميت و جايگاه ويژه ای برخوردار است.
اين كنفرانس با توجه به حضور كارشناسان روابط عمومی از كشورهای فرانسه، هند، مالزی، اندونزی، هلند، استراليا، نيوزلند و چند كشور ديگر، حاصل انتقال دانش نوين و تجارب ارزشمندی از نقاط مختلف جهان به ويژه آسياست

روابط عمومی

دبيرکل سومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران معتعقد است باتوجه به اينكه بسياری ‌از كشورهای خارجی شناخت كافی از ايران ندارند، برگزاری اين كنفرانس و انتقال اخبار توانمندی ها و مناسبات و فضای حاكم بركنفرانس از طريق ميهمانان خارجی از ديگر اهداف اين كنفرانس باقريان تصريح كرد : در مدت دو روز برگزاري كنفرانس، دو نشست تخصصی با موضوع‌های آسيب شناسی روابط عمومی ايران و مساله ارتباطات برگزار خواهد شد و دستاوردهای كنفرانس براي بهره‌برداری علاقه‌مندان گردآوری و منتشر می‌شود.
مهدی باقريان افزود: سومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی در ابعاد فرهنگی و تخصصی ، معرف توانمندی و شايستگی های کارگزاران روابط عمومی ايران اسلامی و مبلغ ظرفيت های جامعه ايرانی است.
وی حضور 20 نفر از اساتيد و کارگردانان نامی عرصه روابط عمومی ايران و کشورهای مختلف و برقراری نشست های تخصصی کاربردی با محوريت آسيب شناسی روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای مديريت و ارتباطات مديريت اعتبار و تصوير سازی با محوريت مسووليت های اجتماعی و مناسبات مربوط به روابط عمومی را از جمله تفاوت های اين کنفرانس با دوره های گذشته دانست.

پل ارتباطی بين جامعه و مديريت

دکترمحمدباقر قاليباف شهردار تهران در اين گردهم‌آيی، ضمن اشاره به جايگاه روابط‌عمومی‌ها در كلانشهرهايی مانند تهران گفت: امروزه در كلانشهرها و در عصر ارتباطات با جامعه‌ای چندلايه و شبكه‌ای روبه‌رو هستيم و توجه به موضوع روابط عمومی مهمترين نكته‌ای است كه هر مدير در عرصه مديريت خود بايد به آن توجه داشته باشد.
وی افزود: اين جايگاه زمانی اهميت پيدا می‌كند كه ما روابط‌عمومی را ابزاری براي تبليغات مدير سازمان نشناسيم و روابط‌عمومی را به عنوان يك بلندگوی يك‌طرفه تشخيص ندهيم، بلكه روابط‌عمومی را مهمترين پل ارتباطی بين جامعه و مديريت بشناسيم.
قاليباف همچنين گفت: در مديريت شهری مانند تهران در طول دوره‌ای كه من در آن بوده‌ام دو رويكرد وجود داشته، يكی رويكردی كه از زاويه مسائل كالبدی و فيزيكی به شهر نگاه می‌شده و به افزايش راه‌ها و جاده‌ها و پل‌ها و مسائل خدماتی توجه كرده‌ايم و ديگر اينكه به مجموعه شهرداری يك نگاه فضایی و راهبردی وجود داشته است.
وی افزود: سابقه نشان می‌دهد كه شهرداری با مديريت‌های مختلفی كه داشته و در دوره‌های موفق و ناموفق نگرش كالبدی به شكل يك سازمان خدماتی ديده می‌شده و انسان‌هايی هم كه در اين شهر زندگی می‌كرده‌اند به عنوان جمعيتی كه در يك منطقه جغرافيايی زندگی می‌كنند، ديده می‌شده‌اند. اما نگاه ديگری كه ما به آن باور داريم و مجموعه اقداماتی كه انجام می‌شود به دنبال اين است كه اين سازمان خدماتی را به يك نهاد اجتماعی تبديل كنيم و انسان‌های اين شهر را به عنوان شهروند واقعی كه دارای حقوق شهروندی هستند، ‌ببينيم.
شهردار تهران همچنين گفت:‌ ما با يك جامعه پويا و زنده طرف هستيم و اين رويكرد جدی و اساسی است كه در شهرداری تهران وجود دارد، در اين‌جاست كه نقش روابط‌عمومی‌ها بسيار حساس و برجسته خواهد بود و ما قبل از اينكه با ساختمان‌ها و خيابان‌ها سر و كار داشته باشيم با روح و روان شهروندان در ارتباط هستيم و اگر قرار باشد توسعه كالبدی هم باشد بايد در راستای آسايش شهروندان باشد.
قاليباف در ادامه گفت: با اين نگرشی كه در مديريت شهری وجود دارد، نقش آموزش همگانی، مهمترين رسالتی است كه به دوش روابط عمومی است و روابط عمومی راهی جز اين ندارد كه اعتمادسازی بين شهروندان و مديريت شهری، مديريت پاسخگو و شهروند مسئول ايجاد كند و روابط‌عمومی به عنوان بلندگو و پل ارتباطی بين آنها، مردم را با حقوق خود آشنا كرده و به مديران هشدار دهد. وی افزود: در اين راستا، رويكرد محله‌گرايی جزء رويكردهای اساسی ما و مشاركت‌گرايی، جزء نگاه ما در شهرداری بوده و البته ما هنوز در ابتدای راه هستيم و فاصله زيادی با آن چيزی كه بايد باشيم داريم.
وی همچنين اظهارداشت: خدمات‌رسانی به مردم به صورت توزيع عادلانه امكانات و خدمات، توجه به اقتصاد شهری و مسائل مربوط به حوزه تربيتی اهدافی است كه نقش روابط‌عمومی را در تحقق اهداف شهرداری مشخص می‌كند و اين اساس كار ماست و به دنبال ايجاد علاقه در مردم نسبت به شهر و محله خود هستيم.

اهميت برجسته‌ روابط عمومی‌

روابط عمومی‌ و آنچه كه به عنوان مديريت ارتباطات مطرح شده است از نيم قرن گذشته پراهميت شده و ارزش فراوانی يافته است. رييس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: روابط عمومی‌ و آنچه كه به عنوان مديريت ارتباطات مطرح شده است از نيم قرن گذشته پراهميت شده و ارزش فراوانی يافته است. عبدالله جاسبی در مراسم افتتاحيه سومين كنفرانس بين‌المللی روابط عمومی‌ها در ايران گفت: در دو دهه اخير به خصوص با ايجاد تحولات پيش آمده در عرصه تكنولوژی، اطلاعات روابط عمومی‌ها نقش بسيار مهمی پيدا كرده است و روابط عمومی از رده ميانی به سطح اول سازمان ارتقا پيدا كرده است.
وی ادامه داد: در اين دوره از زمان كه اهميت روابط عمومی با نام‌های مختلف عصر دانش و غيره خوانده می‌شود سه موضوع اهميت خاصی دارد كه اين سه موضوع عبارتند از: حسگری، رصد و شناخت محيط خارجی هر سازمان. رئيس اتحاديه دانشگاه‌های جهان اسلام با اشاره به اين مطلب كه مديريت استراتژيك بر مبنای شناخت محيط و تاثيراتی است كه محيط بر روی يك مجموعه مي‌گذارد گفت: هر چه قدر زمان ‌پيش می‌رود، اهميت روابط عمومی در تغيير و تحولات جدی‌تر می‌شود. وی افزود: روابط عمومی در حقيقت نقش يك حسگر بين سازمان و مدير سازمان را ايفا مي‌كند و به عبارت ديگر روابط عمومی يك سنسور است كه وقتی كه تحولاتی در محيط صورت می‌گيرد مديريت را در جريان بگذارد.
جاسبی يكی ديگر از عملكردهای روابط عمومی را ايجاد توازن و تبادل ميان مولفه‌های مختلف سيستم و خارج سيستم خواند و گفت: اگر سازمان‌ها را به عنوان يك سيستم تلقی كنيم، بايد توجه داشته باشيم كه تنها در راهی سازمان می‌تواند به حيات خود ادامه دهد كه مبادرت به تبادل اطلاعات بين داخل و خارج سيستم از يك تعادل برخوردار باشد.
وی با اشاره به اين مطلب كه سيستم‌های بسته و بدون خروجی و ورودی با افزايش خستگی مواجه می‌شوند گفت: اين خستگی كه بدليل عدم تخليه انرژی داخلی و عدم ورود انرژی به سيستم است باعث سقوط و مرگ يك سازمان می‌شود.
وی در خاتمه توسعه منابع انسانی ، توسعه تشكيلات و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را لازمه حيات و رشد هر روابط عمومی ذكر كرد و گفت: اگر مي‌خواهيم روابط عمومی به روز و با كاركرد مثبت را شاهد باشيم بايد افرادی را در اين پست‌ها استخدام كنيم كه از تخصص بالا برخوردار باشند.

فرصت‌يابی استراتژيک

دکتر جلال رسول‌اف می‌گويد: ما بايد فرصت‌يابی استراتژيک، تشخيص گلوگاه‌ها و عوامل کليدی موفقيت را بشناسيم. وقتی اين گلوگاه‌ها را شناختيم بايد ياد بگيريم که راهکاريابی کنيم. بايد از محيط ياد بگيريم و نيازهای پنهان و برآورده نشده اطراف را پاسخ دهيم.
رسول‌اف درباره روابط عمومی و نقش آن در سازمان بسيار تاکيد می‌کند و معتقد است: سازمان‌هايی که با نوآوری بيگانه هستند بايد بازار و رقابت را فراموش کنند. مشتريان به طور روزانه انتظاراتشان افزايش می‌يابد و البته نه با هر محصولی.
وی در ارتباط با رشد و گسترش فناوری اطلاعات می‌گويد: عمر نوآوری‌ها و در واقع فاصله تکنولوژی بسيار کوتاه شده و ديگر امکان اين که يک سازمان و بنگاه به راحتی موقعيت انحصاری خود را در بازار حفظ کند، وجود ندارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات عملا مرزهای جغرافيایی و زمانی را برداشته و سرانجام اين که بايد برای مشتريان مستمر ارزش‌آفرينی بکنيم و ايجاد يک مزيت رقابتی برای بنگاه اقتصاديمان. مدير عامل بانک اقتصاد نوين نقش روابط عمومی را در تحقق اين موارد بسيار مثبت و حياتی ارزيابی می‌کند و همواره توجه کافی به روش‌های نوين تبليغات و ارتباطات در اين اداره را از اهم امور می‌شمارد.

روابط عمومی و خواست مردم

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکيد بر اين نکته که روابط عمومی ها بايد منعکس کننده خواست مردم باشند گفت : صداقت بهترين راهبرد برای کسب و تقويت اعتماد ملی است .
دکتر محسن اسماعيلی در سومين اختتاميه سومين کنفرانس بين المللی روابط عمومی کشور افزود: تبليغات بخشی از کارکرد روابط عمومی هاست اما اگر آنها هزينه ای را که صرف تبليغات می کنند در کارکرد روابط عمومی خود هزينه کنند نتايج بهتری خواهند گرفت. وی با ابراز خرسندی از برگزاری اين کنفرانس گفت: اميدوارم کار اين کنفرانس و تداوم فعاليت آن بتواند به حل مشکلات روابط عمومی و مسائل ارتباطی کشور کمک کند.
به عقيده اسماعيلی مشکلات متعددی که در عمل گريبانگير بخش رسانه ها و از جمله روابط عمومی شده ناشي از فقر ادبيات رسانه ای و ارتباطی است. وی درادامه به دو نگاه سنتی و مدرن در روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت : يک نگاه سنتی قديمی و انشاء الله منسوخ معتقد بود دولت مالک اطلاعات است و حکومت ها نيازی به پاسخگويی ندارند و با اين نگاه مديران در ارائه اطلاعات اقدامی انجام نمی دادند ، اما در مقابل در نگاه مدرن دولت مالک اطلاعات نيست بلکه امانت دار اطلاعات است.
به گفته اسماعيلی نگاه دوم نه تنها نمی تواند از دسترسی مردم به اطلاعات ممانعت کند بلکه دسترسی آنها به اطلاعات را آسان مي کند. وی افزود: نگاه مدرن بايد به صورت کاملا شفاف و مدون به صورت يک فرهنگ در دست مديران و مردم قرار گيرد که اين اقدام آثار و تبعات مثبتی در پی خواهد داشت.
وی درادامه به برنامه چهارم توسعه دولت اشاره کرد و گفت : در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده که قانون جامع ارتباطی تنظيم کرده و آن را به مجلس بفرستد که به نظر من در اين برنامه به جايگاه روابط عمومی ها توجه نشده و يکی از مطالبات برگزاری چنين همايشی می‌تواند همين موضوع باشد. دکتر اسماعيلی درادامه به پديده نوع روابط عمومی سايبر، اشاره کرد و گفت: در قانون جديدی که می خواهد نوشته شود بايد به ظهور فناوری های جديد نيز توجه شود.
وی اعتماد مخاطبان را بالاترين سرمايه براي روابط عمومی ها دانست وگفت: صداقت بهترين راهبرد براي کسب و تقويت اعتماد ملی است. وی در پايان با بيان اينکه روابط عمومی ها بايد کانال گفتگوی دو سويه باشند افزود: ما نبايد فقط روابط عمومی ها را به عنوان گزارشگر وقايع اتفاقيه ببينيم بلکه آنها بايد منعکس کننده آمال، آرزوها و خواست مردم باشند.

روابط عمومی اعتماد ساز

"دولت ها وقتی دچار مشكل می شوند كه اعتماد عموم را از دست می دهند، روابط عمومی اعتماد ساز است.
جميدرضا آصفی سنخگوی وزارت امور خارجه و ماعون كنسولی و ارتباطات ضمن بيان اين مطلب در ديرار شورای عالی رهبردی سومين كنفرانس روابط عمومی ايران افزود "مشكلات در خارج از كشور خيلی زياد است زيرا واقعيت كشور را نمی شناسند به همين دليل اعتماد و اعتمادسازی كار بسيار سخت و پر مشقتی است".

روابط عمومی و مديريت هياتی

برای مديريت همرنگ‌خواه آگاهی از بالا بودن ميزان همرنگی اهميتی به مراتب بيش‌تر از كشف نوع بازخورد اعضا دارد. دكتر محمدمهدی محسنيان‌راد ـ عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در "سومين كنفرانس بين‌المللی روابط عمومی ايران" پديده‌ی مديريت هياتی و جايگاه روابط عمومی در آن را تشريح ‌كرد و گفت: چنين مديريتی می‌تواند ميان كاركنان پراكنده هماهنگی خودجوش به‌وجود آورد و تلاش می‌كند كه كاركنان نوعی همرنگی غيرتحكم‌آميز را پيشه كنند.
او افزود: كاركنان چنين مديريتی نه با هدف نفع‌طلبی و نه دستيابی به حداكثر بازده بلكه با هدف دستيابی به حداكثر صواب عمل می‌كنند. مديريت، پيش از آن كه پرورش‌دهنده‌ی استعدادها به منظور رسيدن به حداكثر توانايی باشد، افزايش دهنده‌ی انگيزه‌ها از طريق تحريك عاطفه‌ها خواهد بود. او تمايلی برای آن كه همرنگی جای خود را به انطباق بدهد، ندارد و مجموعه‌ی اين عوامل سبب خواهد شد كه جايگاه تعهد چه پوسته‌يی و چه عمقی به مراتب رفيع‌تر از جايگاه تخصص شود.
وی با اشاره به موفقيت‌های چشمگير مديريت هياتی در جريان مبارزه‌ی پانزده خرداد سال 1342 و 22 بهمن 1357 اين فرضيه را مطرح می‌كند كه موفقيت‌های چندگانه‌ی مديريت هياتی ارجحيت تعهد بر تخصص را در افكار عمومی در آستانه‌ی پيروزی انقلاب اسلامی قطعی كرد. پديده‌ای كه در تحقيق مقايسه‌ی ارزش‌های مثبت و منفی تبليغ شده در آستانه‌ی انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطيت نيز به وضوح ديده شد.
او در ادامه به اين نكته توجه می‌كند كه برای مديريت همرنگ‌خواه آگاهی از بالا بودن ميزان همرنگی اهميتی به مراتب بيش‌تر از كشف نوع بازخورد اعضا دارد، بنابراين روابط عمومی نيز در چنين مديريتی به ناچار بازخورد گريز و به دليل برتری ميزان همرنگی بر انطباق به جای توجه به عامه متمركز بر عوام خواهد شد و محصول چنين پديده‌ای ارتباطات عوام فريبانه به جای ارتباطات اغنايی خواهد بود.
عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق در بخشی از سخنان خود گفت: چنين وضعيتی ضمن آن كه تصوير سازمان را در افكار عمومی به شدت شكننده خواهد كرد، پيامدهای ناهنجاری در اجتماع به جای خواهد گذارد.

روابط عمومی و مهندسی ذهن

سمينار علمی تخصصی با حضور دكتر عيسی جلالی ـ مدرس، مشاور و سخنران در مركز عالی آموزشی ـ با موضوع "روانشناسی روابط عمومی" و دكتر ميترا حاجی‌زاده ـ مدرس طب انرژی و استاد انرژی درمانی ـ پيرامون "علم NLP در جهت برقراری ارتباط موثر در روابط عمومی" در سومين كنفرانس بين‌المللی روابط عمومی ايران برگزار شد.
جلالی در اين سمينار با اشاره به اين كه روانشناسی روابط عمومی به معنی حركت از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی علمی از طريق كاربردهای مختلف روانشناسی است، گفت: منظور از روابط عمومی علمی اتكا به تبيين رياضی، اندازه‌گيری، جهان شمولی و تعميم قوانين روابط عمومی است. اگر انتقال اطلاعات عمومی از فرد و سازمان (درون سازمانی) به فرد و سازمانی ديگر (برون سازمانی) و به طور كلی با مردم داده شود و در اختيار سازمانی باشد كه در آن روابط عمومی فعال است مي‌توان گفت كه به رسالت روابط عمومی دست يافته‌ايم.
هم‌چنين ميترا حاجی‌زاده در اين سمينار با بيان اينكه علم NLP علم جديد و جالبی است كه در بيست سال گذشته گسترش يافته گفت: اين علم شامل تكنيك‌هايی براي استفاده‌ی بهتر از مغز براي رسيدن به خواسته‌ها، اهداف و سلامتی و ارتباط موثر است. اين كه چگونه از توانايي‌های مغزمان استفاده كنيم تا سريع‌تر و موثرتر به اهداف مورد نظر برسيم و با ديگران در ارتباط باشيم.
وی درباره‌ی اين تكنيك گفت: برنامه‌ريزی و هماهنگ كردن ذهن با رفتار به نيت رشد و ارتقا كيفی و كمی همه‌ی ابعاد انسانی به اين معنی كه طوری ذهن را برنامه‌ريزی و رفتارمان را با آن هماهنگ كنيم تا به هدف مورد نظر دست يابيم.
گفتنی است اين علم به پژوهش‌هايی در زمينه‌ی ساختارهای دستيابی به بهترين‌ها و نتيجه‌بخشی و اثربخشی گفتار و پندار انسان می‌پردازد.

روابط عمومی هزاره سوم

دکتر علی اکبر جلالی رئیس پژوهشکده دانشگاه علم وصنعت در خصوص نقش روابط عمومی در کشور گفت:روابط عمومی ها در سال های گذشته چندان مورد توجه ادارات نبوده اند و همیشه به عنوان یک مجموعه ای که کارهای خدماتی محدود باید ارائه دهند مطرح بودند. وی در ادامه افزود:با الکترونیکی شدن فضای ادارات و سازمان ها، مدیران وروسا به نقش پتانسیل روابط عمومی پی بردند و در این راستا روابط عمومی الکترونیک مطرح شد. وی برگزاری کارگاه های آموزشی در همایش فوق را از جمله برنامه های برگزاری این همایش دانست وگفت:در این کارگاره در غالب یک شهر الکترونیکی و جامع اطلاعاتی بحث روابط عمومی در یک سازمان تشریح می شود و همچنین مزایای روابط عمومی ، نقش روابط عمومی درمیزان جلوگیری از دوباره کاری ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این کارشناس IT یکی از مباحث مهم کنفرانس را پرداختن به الکترونیکی کردن روابط عمومی در کشور دانست وگفت:در این همایش مقالات زیادی در این زمینه ارسال شده است که من نیز مقاله ای تحت عنوان روابط عمومی هزاره سوم را ارائه خواهم داد. وی اظهار داشت:درهمایش فوق اساتیدی از کشورهای دیگر حظور دارند وهمچنین افرادی که دست اندرکار روابط عمومی در حوزه های دانشگاه و تجربیهستند به سخنرانی خواهند پرداخت . وی با تاکید بر اینکه باید روابط عمومی به عنوان یک مغز یک سازمان در مردم جامعه شناخته و فرهنگ سازی شود افزود:روابط عمومی در گذشته ا ز جایگاه پایینی برخوردار بوده و در حال حاظر وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است دکتر جلالی برگزاری سومین همایش متوالی روابط عمومی در کشور را نشانگر تاثیر مثبت روابط عمومی در کشور و در بین مسئولین کشوربرشمرد و خاطر نشان کرد:باید مسئولین به جایگاه اصلی روابط عمومی در کشور پی ببرند و تجدید نظرهایی در قوانین روابط عمومی در کشور داشته باشند.