News
6 راه برای جلوگیری از زوال در مشاغل روابط عمومی
۹ / ۳ / ۱۳۹۳

HTMLHERE

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، الیسا فریمن- چه یک کهنه کار روابط عمومی باشید یا تازه وارد این حرفه شده اید، اکنون زمانی است که صنعت روابط عمومی برخی از افراد را در خود می پذیرد و ارتقاء می دهد و برخی را به زوال می کشاند.

ساعت های طولانی، 24 ساعت در شبانه روز و 7 روز هفته در دسترس بودن، مدیریت بحران، تغییر مهلت برنامه ها، و بالاتر از همه اینها تغییر سناریوهای رویداد تنها بخشی از مسائلی هستند که بر یک کارگزار روابط عمومی فشار وارد می کنند.