News
نخستین کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شد
۱۲ / ۵ / ۱۳۹۲

کتاب استانداردهای روابط عمومی تالیف دکتر احمد یحیایی ایله ای و با مدیریت محمد جشنی از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی به بازار کتاب عرضه شده است.
 این کتاب در دو بخش
فنون و فعاليت هاي روابط عمومي و اصول مديريت روابط عمومي تدوین شده است.

مفهوم سازي فعاليت هاي روابط عمومي، ترسيم گردش کار در حوزه هاي مختلف روابط عمومی و تدوين اقدامات کليدي در فعاليت هاي روابط عمومي  از جمله اهداف تدوین این کتاب می باشد و براي دستيابي به اين اهداف ابتدا طي جلساتي متعدد با کارشناسان روابط عمومي، فعاليت هاي اولويت دار روابط عمومي شناسايي و پس از آن با استفاده از منابع و مستندات، متن استاندارد نگارش شد و در مرحله نهايي صحه گذاري توسط مشاوران علمی حامدرضا اسماعیلی، حسین امامی، مهدی باقریان، قربانعلی تنگ شیر، سیدشهاب سیدمحسنی، میرمحمود سجادی، علی فروزفر، هادی کمرئی، محمود مختاریان و امیرمسعود مظاهری انجام گرفت.
این کتاب، از معدود کتاب هايي است که رويکردي صرفاً کاربردي داشته و با شناسايي انواع فنون وفعاليت هاي موردنياز روابط عمومي ها، فرآيند و چک ليست کاري و نمودار فرآيندي هر فعاليت تبيين و ترسيم شده و مي توان گفت کتابي است که حتي براي کساني که تاکنون تجربه کار و فعاليت در واحد روابط عمومي را نداشته مي  توانند با به کار گرفتن فرآيند کاري که براي هر فعاليت تعريف شده آن تکنيک را به راحتي و با کيفيت خوب در سازمان شان اجرا و پياده سازي نمايند و به نوعي مي توان گفت يک کتاب راهنماي کار و فعاليت درحوزه روابط عمومي محسوب مي گردد.

استانداردهای روابط عمومی/ مولف: دکتر احمد یحیایی ایله ای/ناشر: کارگزار روابط عمومی؛ چاپ اول تابستان 1392/قطع رحلی/قیمت:20 هزار تومان/456 صفحه

 

عنوان کتاب: استانداردهای روابط عمومی

نویسنده: دکتر احمد یحیایی ایله ای

مدیر پروژه: محمد جشنی

مشاوران علمی(طبق حروف الفبا):  حامدرضا اسماعیلی، حسین امامی، مهدی باقریان، قربانعلی تنگ شیر، سیدشهاب سیدمحسنی، میرمحمود سجادی، علی فروزفر، هادی کمرئی، محمود مختاریان و امیرمسعود مظاهری

 

به گزارش شارا، خوشبختانه ادبيات نظري و عملي روابط عمومي در ايران، طي يک دهه اخير با تحولات چشمگيري روبه رو بوده است که بخش اعظم آن نتيجه توليد و انتشار نشريات و کتب تخصصي متعددي بوده که از سوي انجمن ها و موسسات غير دولتي در اين حوزه به زيورطبع آراسته شده است و تا حدود زيادي توانسته اين خلاء علمي و آموزشي را برطرف کند. ولي عليرغم تلاش هاي علمي صورت گرفته به نظرمي رسد باتوجه به ماهيت وظايف وکارکردهاي روابط عمومي درسازمان ها کماکان جاي کتب علمي و کاربردي دراين حوزه براي شاغلان و مشتاقان اين عرصه در محيط کار خالي است چرا که واحد روابط عمومي، ميدان عملي کار و تلاش و خلاقيت و نوآوري مي باشد و لازم است دست اندرکاران اين حرفه، فن وهنر ارتباطي، هر روز با ايده ها و روشهاي جديدي در ارتباط و تعامل بيشتر و موثرتر با مخاطبان سازماني گام برداشته و به رسالت تاريخي خود که همانا جلب رضايت مخاطبان ومشتريان شان است دست يابند و در راستاي ارتقاء بيش ازپيش مشروعيت سازماني شان تلاش کنند و درکنار آن، همواره آمادگي و برنامه ريزي لازم را براي جلوگيري يا مقابله با انواع بحران هاي احتمالي سازماني و رسانه اي داشته تا بتوانند با اطلاع رساني دقيق وشفاف هم به موقع پاسخگوي افکارعمومي بوده واز بروز انواع و اقسام شايعات بي اساس جلوگيري نمايند وهم بتوانند به رسالت واقعي خود در امر اطلاع رساني واطلاع   يابي از مخاطبان اقدام نمايند. ازسويي ديگر شاغلان اين عرصه بايد با آخرين روش ها و تکنولوژي هاي روز ارتباطي آشنا و مسلط بوده و در محيط کار بتوانند نظريه هاي علمي اين حرفه را آماده سازي و پياده کنند، درهمين ارتباط متاسفانه کمبود نيروي انساني متخصص روابط عمومي در کشور موجب شده بسياري ازطرح ها و فعاليت هاي اين حوزه در سطح نازلي اجرا و روابط عمومي عملاً از گردونه تصميم  سازي و کارآمدي در سازمان خارج شود و نتواند وظايف و سياست هاي واقعي خود را به مرحله عمل و اجرا رساند و همواره به عنوان واحدي تشريفاتي، تبليغاتي و تدارکاتي در سازمان نگريسته شود. با توجه به اين خلاء جداي از برنامه  ريزي هاي آموزشي که در قالب کنفرانس ها و سمپوزيوم ها و کارگاه هاي آموزشي براي شاغلان اين حرفه از سوي انجمن ها و موسسات پيش بيني و اجرا گرديده همانطور که بيان شد کتب و نشريات مختلفي در اين ارتباط براي ارتقاء سطح دانش و کارايي شاغلان اين حرفه توليد و انتشار يافته است.
در همين راستا نوشتاري که پيش رو مي باشد نيز همسو با اين هدف مهم توسط دکتر احمد يحيايي ايله اي از اساتيد و صاحب نظران اين رشته نگارش شده که مي توان گفت از معدود کتاب هايي است که رويکردي صرفاً کاربردي داشته و با شناسايي انواع فنون وفعاليت هاي مورد نياز روابط عمومي ها، فرآيند و چک ليست کاري و نمودار فرآيندي هر فعاليت تبيين و ترسيم شده و مي توان گفت کتابي است که حتي براي کساني که تاکنون تجربه کار و فعاليت در واحد روابط عمومي را نداشته مي  توانند با به کار گرفتن فرآيند کاري که براي هر فعاليت تعريف شده آن تکنيک را به راحتي و با کيفيت خوب در سازمان شان اجرا و پياده سازي نمايند و به نوعي مي توان گفت يک کتاب راهنماي کار و فعاليت درحوزه روابط عمومي محسوب مي گردد.
البته کتاب حاضر به عنوان جلد اول و ويرايش نخستين اين اثر ارايه شده و نويسنده فرصت کافي براي تکميل تمامي فنون و فعاليت ها را براي تمامي بخش هاي روابط عمومي نداشته است که توسط انجمن متخصصان روابط عمومي وموسسه کارگزار روابط عمومي و با همت جمعي از اساتيد و صاحبنظران اين رشته، بخش هاي مختلف کتاب مذکور مورد بررسي و بازبيني قرار گرفته و نظرات اصلاحي و تکميلي اساتيد مذکور نيز لحاظ شده است.
اميد است جلد و ويرايش دوم و کامل کتاب در آينده نزديک وبه شکل جامع وکامل تري تهيه و در دسترس متخصصان اين حوزه قرار گيرد.
 

مقدمه اول: گامي متفاوت در يکپارچه سازي فرايندها و فعاليت هاي روابط  عمومي
يکي از مهم ترين آسيب هاي روابط عمومي در کشور ما، فقدان استاندارد هاي مربوط به فعاليت ها و معيارهاي سنجش عملکرد در اين بخش است. اين ضعف سبب شده است تا نقشه راه توانمند سازي روابط عمومي ها به اندازه کافي روشن نباشد و مديران سازمان ها در ايجاد توازن بين ظرفيت روابط عمومي و انتظار از عملکرد آن دچار برخي تعارضات شوند. بعلاوه آنکه فقدان استانداردهاي روشن در اين عرصه، عملکرد و نگاه سليقه اي به روابط عمومي را موجب مي گردد.
استانداردسازي فعاليت ها و تعريف معيارهاي سنجش عملکرد و نهادينه شدن اين استانداردها، علاوه بر نظم بخشيدن به فعاليت هاي اجرايي سازمان، بستري ايجاد مي کند تا تجربيات مديريتي سازمان روابط عمومي در پرتو استانداردها و در قالب دانشي سازمان يافته، قابليت انتقال داشته باشد.
درک مشترک از مفاهيم و وظايف روابط عمومي و يکپارچگي در اتخاذ رويکردها از طريق مفهوم سازي روزآمد و تعريف فرايندهاي مرتبط با عمده ترين فعاليت هاي کليدي روابط عمومي، ره آورد اين اقدام شايسته است که مي تواند نويد بخش تحول در حوزه روابط عمومي کشور محسوب گردد. انتظار مي رود اين اقدام بتواند در رفع چالش هاي حوزه روابط عمومي نقش برجسته اي ايفا نمايد.
 

مقدمه دوم: استاندارد؛ رويكرد مديريت كيفي
آسيب شناسي روابط عمومي ايران چند واقعيت را براي ما روشن مي كند:
* اول اينكه تعريف غيركارشناسي ساختار روابط عمومي و تركيب آن با ديگر واحدهاي سازماني، روابط عمومي را از ماهيت و مسير اصلي منحرف كرده است.
* دوم اينكه بخش قابل توجهي از مديران و كاركنان روابط عمومي (بخصوص مديران) تخصص روابط عمومي ندارند و همچنين آموزش هاي بدو خدمت و ضمن خدمت را پيگيري نمي كنند.
* سوم اينكه رابطه دانشگاه و روابط عمومي سازمان ها يا به طور كلي قطع است يا رشته اي ضعيف از چنين رابطه اي وجود داشته و ناكارآمد است.
* چهارم اينكه منابع كاربردي حوزه روابط عمومي كه عمدتاً توسط مجريان روابط عمومي نگاشته شده است از حداقل پشتوانه و مبناهاي علمي برخوردار است.
با روشن شدن چنين واقعيتي و با احترام تمام به همه كارگزاران و متخصصان روابط عمومي (كه نتيجه تلاش هاي پيوسته آنان روشن ماندن چراغ روابط عمومي است) بايستي اذعان كرد كه ارتقاي روابط عمومي در ايران منوط به كوششي بيشتر در حوزه علمي و توسعه فعاليت هاي كيفي است.
دنيايي كه سودآوري و نتيجه گيري فعاليت هاي سازماني نه به تعداد توليد است و نه به تعداد نيروي انساني؛ بلكه پيشرفت سازمان ها و جوامع به بهره گيري از منابع انساني كيفي و بكارگيري استانداردهاي حرفه اي است؛ چرا كه استانداردهاي حرفه اي كمك مي كند تا كاركنان در انجام امور هماهنگ شده و با اهدافي يكسان به نتايجي مشخص دست يابند.
روابط عمومي نيز از اين قاعده مستثني نيست زيرا طراحي و تدوين چنين ساز و كارهايي مي تواند كيفيت فعاليت ها را ارتقاء بخشيده و سوء برداشت ها از وظايف و عملکرد روابط عمومي را كاهش دهد.
"استاندارد حرفه اي روابط عمومي" با چنين رويكردي و در جهت بهبود انجام امور روابط عمومي در ايران با حمايت و مشاوره تعداد قابل توجهي از كارگزاران و كارشناسان به رشته تحرير در آمده است.
همچنين 51 سال سابقه اجرايي فعاليت در روابط عمومي هاي بخش هاي دولتي و خصوصي، ده سال تحصيل در رشته ارتباطات و
ده سال آموزش و پژوهش در زمينه روابط عمومي، اينجانب را براي تدوين چنين استانداردي پشتيباني كرده است.
تدوين اين استاندارد (حداقلي) بر مبناي يك پژوهش ميداني، سه هدف کلي را پيگيري کرده است:
1) مفهوم سازي فعاليتهاي روابط عمومي
2) ترسيم گردش کار در حوزه هاي مختلف روابط عمومي
3) تدوين اقدامات کليدي در فعاليت هاي روابط عمومي
براي دستيابي به اين اهداف ابتدا طي جلساتي متعدد با کارشناسان روابط عمومي، فعاليت هاي اولويت دار روابط عمومي شناسايي و پس از آن با استفاده از منابع و مستندات، متن استاندارد نگارش شد و در مرحله نهايي صحه گذاري از طريق كارگزاران و كارشناسان روابط عمومي انجام گرفت.
در پايان نيز بر اساس معيارهاي اصلي، مدل زيربنايي مديريت كيفيت (ادواردز دمينگ: پژوهش، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي) مجموعه كار به دو بخش اصول (پژوهش، برنامه ريزي و ارزيابي) و فنون (اجراي فعاليت ها) تقسيم شد.

 

 پيشگفتار

مقدمه اول

مقدمه دوم

 بخش اول: اصول مديريت روابط عمومي

       الف: پژوهش و افکارسنجي

       آسيب شناسي روابط عمومي

       تحليل محتواي بريده جرايد

       طراحي و تدوين پرسشنامه

       اجراي نظرسنجي

       ب: برنامه ريزي

       برنامه سالانه

       تدوين آيين نامه اجرايي

       استخدام کارمند روابط عمومي

       مديريت جلسات داخلي روابط عمومي

       انتخاب پيمانکار روابط عمومي (برون سپاري)

      ج: ارزيابي

       ارزيابي عملکرد روابط عمومي

       گزارش عملكرد سازمان

       گزارش عملكرد روابط عمومي

       جشنواره هاي ملي روابط عمومي

       جشنواره روابط عمومي هاي سازمان

 

بخش دوم:فنون و فعاليتهاي روابط عمومي

       الف: ارتباطات رسانه اي

       كنفرانس خبري

       مصاحبه اختصاصي

       شركت در برنامه زنده تلويزيوني

       مصاحبه اختصاصي با رسانه هاي خارجي

       مصاحبه تلفني

       تهيه و ارسال خبر

       اطلاع رساني در بحران

       يادداشت و مقاله مطبوعاتي

       سفر و تور رسانه اي

       مديريت سايت اينترنتي

       جوابيه رسانه اي

       صدور بيانيه (مناسبت ها)

       اطلاع رساني پيامکي

       آگهي مطبوعاتي

       ب: ارتباطات مردمي

       مديريت شايعات

       مديريت جلسات پرسش و پاسخ

       مديريت نامه هاي مردمي

      ج: ارتباطات کارمندي

       ديدار نوروزي مدير  سازمان

       اردوي تفريحي کارکنان

       برگزاري جشن بازنشستگان

       جشن دانش آموزان ممتاز 

       مناسبت هاي مذهبي (اعياد)

       مناسبت هاي مذهبي (شهادت)

       مسابقات فرهنگي

       تابلوي اعلانات

      د  : مديريت انتشارات

       نشريه داخلي

       بروشور

       تهيه و توزيع بريده جرايد

       تهيه ويژه نامه همايش و نمايشگاه 

       تهيه متون سخنراني

       تهيه لوح تقدير

      ه : مديريت گردهمايي

       جلسه شوراي مديران

       بازديد رئيس سازمان از پروژه ها

       جشن سالروز تاسيس سازمان

       سمينارهاي علمي و تخصصي 

       كارگاه هاي آموزش روابط عمومي

       مديريت مراسم افتتاحيه

       مراسم امضاي قرارداد

       بازديد ميهمانان خارجي از پروژه ها

       مراسم روز روابط عمومي

       برگزاري مراسم روز خبرنگار

       گزينش و آموزش مجري مراسم

       مديريت سالن اجتماعات

      و  : مديريت نمايشگاه

       شركت در نمايشگاه هاي داخلي

       شرکت در نمايشگاه هاي خارجي

       گزينش و آموزش غرفه داران

       مديريت نمايشگاه دايمي 

      ز: مديريت تبليغات

       طراحي و چاپ پوستر

       هداياي تبليغاتي

       طراحي و نصب بيلبورد

       تيزر تلويزيوني

      ح: سمعي و بصري

       توليد فيلم مستند

       فيلم سينمايي و سريال

       مولتي مديا

       بانک عکس و فيلم 

       فيلمبرداري صنعتي 

       سرود سازماني

       دستورالعمل فيلمبرداري مراسم 

 

منابع و مأخذ