News
شیوه نامه و مقررات ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره روابط عمومی های برتر
۱ / ۳ / ۱۳۹۲

شیوه نامه و مقررات

ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره روابط عمومی های برتر

(موسسه کارگزار روابط عمومی)

 

- آثار متقاضی شرکت در جشنواره می باید در ارتباط با محورهای تعیین شده باشند.

- اثر و اجزاء به کار رفته درآن نباید مغایر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ و ارزش‌های ملّی و دینی و امنیت ملّی‌‌جمهوری اسلامی‌ایران باشد.

- حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و بسته‌های نرم‌افزاری به کار رفته در ایجاد اثر، طبق قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران می باید رعایت شود.

- صحت اطلاعات ارسالی )فرم شرکت و برچسب‌های مربوطه، و...) برعهده شرکت‌کننده است.

- آثار اقتباسی باید با ذکر منبع ارائه گردند.

- ارسال آثار می باید از طریق آدرس پستی جشنواره به نشانی دبیرخانه صورت گیرد.

- لازم است فرم اطلاعات فردی توسط شرکت کننده، تکمیل و به همراه آثار، ارسال گردد.

در تمامی بخش های جشنواره روابط عمومی های برتر تکمیل فرم کاربرگ (موجود در سایت کنفرانس به آدرس www.irancpr.ir) و ارسال آن الزامی است.

-لازم است آثار ارسالی به تفکیک هر بخش و  مجزا  به همراه کاربرگ تکمیل شده همان بخش ارسال گردد

- شرکت کلیه روابط عمومی های بخش های دولتی و غیردولتی در این جشنواره، آزاد  می باشد

- آثار رسیده به دبیرخانه، مسترد نخواهد شد.

- آثار رسیده به دبیرخانه، توسط داوران هر بخش، داوری و نفرات برگزیده، معرفی خواهند شد.

- از برگزیدگان بخش ‏های مختلف، جهت شرکت در مراسم اهدای جوایز، دعوت به عمل خواهد آمد.

- هر روابط عمومی می‏تواند همزمان در تمامی بخش‏های جشنواره شرکت نماید.

- اسامی هیئت داوران متعاقبا درسایت جشنواره اعلام خواهد شد.

- استفاده از آثار رسیده به دبیرخانه برای چاپ در کتاب و سایر اقلام انتشاراتی، تبلیغاتی، کتاب الکترونیکی، بانک اطلاعاتی و برگزاری نمایشگاه با ذکر نام صاحب اثر برای برگزارکنندگان مجاز است.

- جشنواره از پذیرفتن آثار زیر ذیل معذور است:

- آثار فاقد اطلاعات خواسته شده

- آثار آسیب دیده

- آثار رسیده پس از مهلت مقرر

- مغایرت اثر با اطلاعات فرم ارسالی و یا شناسنامه اثر

- آثار تولید شده در سال 90 و قبل از آن

-  ارسال اثر به منزله قبول مقررات است و تصمیم‌گیری در خصوص موارد پیش‌بینی ‌نشده بر عهده دبیرخانه جشنواره است.