News
 ثبت نشان های افتخار حوزه روابط عمومی و ارتباطات در "سالنامه تخصصی روابط عمومی"
۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۱

به گزارش شارا به نقل از ستاد خبری کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، از این پس فهرست برترین های روابط عمومی ایران که همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران اهدا می شود سالانه در بخشی ویژه در سالنامه تخصصی روابط عمومی که توسط موسسه کارگزار روابط عمومی طراحی و منتشر می شود، ثبت و درمستندات مکتوب این حوزه ماندگار خواهد شد.

این اقدام درجهت مستند سازی و ثبت عنوان و نام، افراد، موسسات، سازمان ها و نهادهایی صورت می گیرد که با اقدامات موثر و شایسته خود در میدان رقابتی  و حرفه ای روابط عمومی و ارتباطات  به شایستگی های لازم دست یافته و پس از بررسی و ارزیابی فعالیت های شاخص و کارآمد خود موفق به دریافت نشان افتخار شده اند.

این اقدام در پی درخواست و پیشنهاد کارشناسان و مدیران روابط عمومی کشور در نطرخواهی های دوره ای موسسه کارگزار روابط عمومی صورت گرفته است و امید است پاسخ به این درخواست صنفی و حرفه ای بتواند باعث تشویق و ترغیب مدیران و کارشناسان این حوزه در نقش آفرینی بیشتر در میدان رقابت در این زمینه شده و به ثبت افتخارات نقش آفرینان موثر در این حوزه کمک کند.

گفتنی است امسال سومین سالنامه تخصصی روابط عمومی کشور منتشر می شود.
بر اساس این گزارش، مهدی باقریان در نشست سپاس از همکاران دبیرخانه در برگزاری دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی و کنفرانس نهم و استقبال کم نظیر مدیران و کارشناسان روابط عمومی، ضمن تشریح تغییرات و ابعاد مختلف برگزاری این کنفرانس در سال 1392، خبر انتشار این سالنامه تخصصی را اعلام نمود.