News
کتاب راهنمای ارتباطات دامپزشکی منتشر شد
۹ / ۹ / ۱۳۹۹

  کتاب "راهنمای ارتباطات دامپزشکی" تألیف سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) و با همکاری سازمان بهداشت جهانی (WHO) ترجمه محسن داوری به همت نشر کارگزار روابط عمومی منتشر شد.

کتاب "راهنمای ارتباطات دامپزشکی" تألیف سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) و با همکاری سازمان بهداشت جهانی (WHO) ترجمه محسن داوری به همت نشر کارگزار روابط عمومی منتشر شد.

به گزارش شارا، در عصر جهانی سازی و جا‌به‌جایی پرشتاب افراد، کالاها، حیوانات زنده و فرآورده‌های با منشأ دامی، توسعه ارتباطات موثر حتی اهمیت بیشتری هم یافته است. تحولات شگرف روی‌داده در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و دگرگونی شیوه های دسترسی مردم به این اطلاعات، نیاز به وجود کارشناسان و مقاماتی رسمی را دوچندان ساخته است که مخاطرات متوجه حیوانات و انسان‌ها را به گونه‌ای واضح، معتبر و سریع، اطلاع‌رسانی ‌کنند.

سازمان جهانی بهداشت دام بر این باور است که ارتباطات دامپزشکی به طرز قابل توجهی در صیانت از بهداشت و سلامت جامعه بشری سهیم است. 75 درصد بیماری‌های نوپدید که در جوامع انسانی گزارش می‌شود، از دنیای حیوانات نشأت می‌گیرند؛ بنابراین، ارتباط دوجانبه بین بخش سلامت انسانی و بهداشت و سلامت حیوانات، ضروری است.

این دو بخش باید ارتباطات موثری در خصوص مخاطرات و رخداد شیوع این قبیل بیماری ها برقرار کنند. تشریک مساعی این دو بخش به همان اندازه که در حوزه آموزش بهداشت و نیز آموزش‌های ترویجی الزامی است، درباره دیگر فعالیت‌های ارتباطات ریسک هم ضرورت دارد. در موارد شیوع بیماری‌ها و بروز همه‌گیری، این دو بخش باید فعالیت‌های ارتباطی خود را در مورد مخاطرات، ماهیت و ابعاد آن و میزان آسیب‌پذیری‌ها هماهنگ کنند؛ همچنین باید واکنش‌هایی را که لازم است برای مهار بحران پی گرفته شود، با یکدیگر هماهنگ سازند؛ نیز در روندی پرشتاب، باید ادراکات جمعی، باورها، شایعات و اطلاعات نادرست را شناسایی و پاسخ‌های متناسب ارائه کنند. ارائه اطلاعات و توصیه‌های به‌هنگام، معتبر، همه‌فهم و موثق، میزان تلفات بیماری و خسارت‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن را به حداقل می‌رساند.

در سال 2011 میلادی، کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت دام، معیارهایی بین‌المللی در خصوص ارتباطات دامپزشکی اتخاذ کردند. این معیارها شامل خدمات دامپزشکی مرتبط با حیوانات خشک‌زی و بهداشت آبزیان است که مقررات مربوط به آن‌ها در بخش سوم کتاب آورده شده است. پس از آن بود که نمایندگان کشورهای عضو این سازمان ترغیب شدند پایگاه‌های کانونی را برای این گونه از ارتباطات تعیین کنند. سازمان OIE همایش‌های منطقه‌ای را برای این مراکز کانونی ملی هدایت می‌کند تا با تقویت هر چه بیشتر ظرفیت و مهارت‌های این نوع ارتباطات، فرصتی برای شبکه‌سازی مهیا شود.

این کتاب بخش دیگری از برنامه OIE برای بهبود ظرفیت‌های ارتباطی دامپزشکی در کشورهای عضو به شمار می‌آید.

OIE و WHO با توجه به رویکرد «سلامت واحد»، که سلامت انسان، حیوانات و محیط زیست را در قالب شیوه نامه‌ای جامع و به هم پیوسته مدنظر دارد، در بسیاری موارد همکاری تنگاتنگی با یکدیگر دارند. یکی از جنبه‌های همکاری این دو سازمان جهانی، در خصوص ارتباطات ریسک است.

این کتاب راهنما یکی از چند ابتکار عمل مشترک دو سازمان برای ارتقای ظرفیت ارتباطات ریسک نزد کارکنان خود و همتایان‌شان در سازمان‌های ملی و فراملی به شمار می‌آید. این کتاب برگرفته از کتاب راهنمای سازمان جهانی بهداشت در خصوص ارتباطات موثر است که در برنامه‌های آموزشی برخط(آنلاین) و یا چهره به چهره WHO مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کتاب حاضر به شما امکان می‌دهد به دانش و مهارت‌های ارتباطی خود رنگ و روح دیگری ببخشید و دانسته‌های‌تان را با همتایان ملی و بین‌المللی‌تان به اشتراک بگذارید.

این‌کتاب با 106 صفحه و قیمت 30 هزار تومان منتشر شده است.