News
ثبت نشان افتخار و جایزه در سالنامه تخصصی روابط عمومی
۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸
 از این پس فهرست برترین های روابط عمومی ایران که همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران اهدا می شود سالانه در بخشی ویژه در سالنامه تخصصی روابط عمومی که توسط موسسه کارگزار روابط عمومی طراحی و منتشر می شود، ثبت و درمستندات مکتوب این حوزه ماندگار خواهد شد.
 
 این اقدام در جهت مستند سازی و ثبت عنوان و نام، افراد، موسسات، سازمان ها و نهادهایی صورت می گیرد که با اقدامات موثر و شایسته خود در میدان رقابتی و حرفه ای روابط عمومی و ارتباطات به شایستگی های لازم دست یافته و پس از بررسی و ارزیابی فعالیت های شاخص و کارآمد خود موفق به دریافت نشان افتخار یا جایزه شده اند.
 
 این اقدام در پی درخواست و پیشنهاد کارشناسان و مدیران روابط عمومی کشور در نطرخواهی های دوره ای موسسه کارگزار روابط عمومی صورت گرفته است و امید است پاسخ به این درخواست حرفه ای بتواند باعث تشویق و ترغیب مدیران و کارشناسان این حوزه در نقش آفرینی بیشتر در میدان رقابت در این زمینه شده و به ثبت افتخارات نقش آفرینان موثر در این حوزه کمک کند.