News
شماره جدید فصلنامه کارگزار روابط عمومی منتشر شد
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| پنجاه و يكمين شماره فصلنامه كارگزار روابط عمومي  (ويژه بهار 13986) با موضوع "روابط عمومي و هوش مصنوعي" و با سرمقاله مهدي باقريان تحت عنوان «روابط عمومي در عصر هوش مصنوعي» منتشر شد.

 

به گزارش شارا در اين شماره، يادداشت هايي از سعيد معادي با عنوان "روابط عمومي سفيران اجتماعي"، افشين سبزواري با عنوان "درك درست از مسيرهاي ارتباطي"، صادق سكري با عنوان "روابط عمومي و رويت پذيري"، نرگس صداقت با عنوان "نگاهي به دشواري ها و شيريني هاي يك شغل حساس در مكاني حساس"، محمدحسين ايازي با عنوان "اهميت روابط عمومي در برقراري ارتباط سازنده با مخاطب" و مسعود مير محمدي با عنوان "انجام مسئوليت هاي اجتماعي همگام با رونق توليد" به چاپ رسيده است.

خلاصه اي از فرايند كسب جايزه ملي تعالي و پيشرفت توسط بنياد مستضعفان، خلاصه اي از فعاليت هاي شركت فولاد مباركه در حوزه مسئوليت اجتماعي، خلاصه اي از فعاليت هاي روابط عمومي بيمه مركزي، خلاصه اي از فعاليت هاي شركت مبين وان كيش، خلاصه اي از فعاليت هاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان هرمزگان و معرفي طرح "شهر دوستدار كودك" شهرداري سمنان از ديگر مطالب منتشر شده در شماره پنجاه و يكمين فصلنامه كارگزار روابط عمومي است.

 

همچنين در اين شماره، شش مقاله علمي بشرح زير منتشر شده است:

هوش مصنوعي چگونه روي نيروي انساني تاثير خواهد گذاشت؟
اگر تا به حال يك فيلم علمي- تخيلي در مورد روبات ها نگاه كرده باشيد، به احتمال زياد صحنه هاي عجيب و غريب فراواني پيرامون تلاش روبات هاي هوشمند براي نابودي انسان ها ديده ايد. اگر ديدگاه شما پيرامون تكنولوژي هوش مصنوعي مطابق با فيلم هاي علمي- تخيلي است، شايد اكنون زمان بازنگري در اين ديدگاه باشد. در اين مقاله يكي از اهداف من ايجاد تمايز ميان واقعيت هاي فناوري هوش مصنوعي و شايعات بي پايه و اساس است.

چگونه هوش مصنوعي، روابط عمومي را تغيير خواهد داد؟
مدينه پورمحمد پورناكي  كارشناس ارشد علوم ارتباطات
محمدعلي ترابي گودرزي دانشجوي كارشناس ارشد مديريت آموزشي

هوش مصنوعي و يا هوش ايمني را بايد در زمينه بسياري از دانشها، علوم، فناوري هاي قديم و جديد دانست. در اين پديده شگفت انگيز و هيجان آور توانايي هاي انسان در زمينه هاي يادگيري، سازگاري، درك خود آگاهي، احساس، تعامل و الگوبرداري مي شود. ظهور هوش مصنوعي و بالاخص ماشيني سازي نه تنها منجر به ترس از دست رفتن مشاغل شده است بلكه منجر به ترس در رابطه با موضوعات اخلاقي و آينده احتمالي كه در آن انسان ها توسط تكنولوژي باهوش تر از خودشان كنترل مي شوند شده است. چنين اضطراب هايي بايد تسكين داده شوند. سناريو واقعي تر اين است كه "ماشيني سازي مشاغل خيلي كمي را در دهه آينده از بين خواهد برد" و در عوض "بر روي تمامي كارها تاثيرات كم يا زيادي بسته به نوع آن كار خواهد گذاشت" (چوي ات ال، 2016).

 

امروزه بشر در زمينه هوش مصنوعي به انعطاف بالايي دست يافته است. روابط عمومي هر سازمان يا دستگاهي به طور روزافزوني از هوش مصنوعي براي بهبود توانايي هايش استفاده مي نمايد. در مقاله حاضر سعي بر آن بوده است رابطه روزافزون هوش مصنوعي و روابط عمومي مورد بررسي قرار گيرد. موضوعي كه نسبتاً جديد بوده و از لحاظ علمي چندان به آن پرداخته نشده است.
 

اين مقاله در ابتدا اطلاعاتي در خصوص مفهوم هوش مصنوعي و ويژگيهاي آن ارائه مي نمايد و بعد از آن موضوعاتي مانند كاركاردهاي هوش مصنوعي در زندگي بشر، حال و آينده هوش مصنوعي، كاربردهاي آن در صنعت ارتباطات و روابط عمومي را بررسي مي كند و در بخش نتيجه، تمامي يافته ها جمع بندي شده و پيشنهاداتي ارایه مي شود.

روابط عمومي و هوش مصنوعي: فقط راجع به ماشين ها نيست
نويسنده:
كريس گالووي و لوكاس سوياتك
دانشگاه ماسي، نيوزيلند

ترجمه:
علي قنبرزاده – معاون روابط عمومي راه آهن
الهام گودرزي – كارشناس اطلاع رساني روابط عمومي راه آهن

هر گونه سازماني، از جمله روابط عمومي و ديگر بخش هاي داخلي اش، به طور روزافزوني هوش مصنوعي (AI) را براي بهبود توانايي هايش به كار مي گيرد. اين مقاله موضوع نسبتا جديدي را بررسي مي كند كه از لحاظ علمي چندان به آن پرداخته نشده است: رابطه فزاينده ميان هوش مصنوعي و روابط عمومي. اين مقاله چندين نقش كليدي را كه در آينده ممكن است توسط هوش مصنوعي ايفا شود، با توجه به گرايش موجود در صنايع گوناگون مطرح ميكند و پيامد آن براي كارفرمايان، كارورزان و ارباب رجوعان را مورد توجه قرار مي دهد.

 

اين موضوع بحث هايي را در رابطه با گوناگوني و گستردگي استفاده از هوش مصنوعي در روابط عمومي را بوجود مي آورد. اين مقاله عنوان مي دارد كه تا به امروز، مفسران تاكيد بيش از حدي بر روي پتانسيل هوش مصنوعي در اتوماسيون اداري داشته اند؛ پيامدهاي تكنولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي هوش مصنوعي براي روابط عمومي، توجه نقادانه بيشتري را ايجاب مي كند. اين بدان معني نيست كه كارورزان بايد متخصص تكنولوژي بشوند بلكه بايد به فهم بهتري از حضور و پتانسيل هوش مصنوعي برسند تا قادر شوند مشاوره سازنده اي ارائه دهند.

تفكر مبتني بر سناريو و كاربرد هوش مصنوعي در صنعت روابط عمومي
سارا علياري دانشجوي دكتراي مديريت رسانه، دانشكده مديريت، دانشگاه آزاداسلامي، واحد دماوند، تهران
صادق سكري كارشناس ارشد علوم ارتباطات،دانشكده ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دماوند، تهران

رشد سريع تكنولوژي و سرعت بالاي فعاليتها در فضاي مجازي و ماهواره اي در دهه هاي اخير به حدي بوده كه متوليان صنايع مختلف از جمله صنعت ارتباطات را بر آن داشته تا به منظور ماندگاري و استواري بيشتر، تلاش كنند تا همراستا با اين تكنولوژي گام برداشته و به نوعي عمل كنند تا در هر يك از اين عرصه هاي نوين حرفي براي گفته باشند.

 

حال اين عرصه طي دو سه سال اخير پا را فراتر از حوزه هاي آي تي و تكنولوژيهاي اينترنتي گذاشته و با بهره گيري از رباتهاي هوشمند اقدام به انجام فعاليت ها در اين حوزه كرده كه تا پيش از اين، بخش اعظم آن توسط نيروي انساني اجرا مي شد.
 

بررسي اين مساله كه رويارويي با پديده اي به نام "هوش مصنوعي" در كنار تمام مزيت هايي كه اين روزها از آن ياد مي شود تا چه اندازه آينده مشاغلي مانند روابط عمومي ها را با بحران مواجه مي كند و از سوي ديگر روابط عمومي ها چگونه مي توانند با استفاده از خلاقيت و نوآوريهاي خود از نقاط ضعف اين سيستم بهره گرفته و تهديد ايجاد شده را به فرصتي بي بديل تبديل كنند از جمله مواردي است كه مورد بررسي قرار گرفته است.

هوش مصنوعي و برنامه‌ريزي سناريو در روابط عمومي
عليرضا بابايي دانشجوي كارشناسي ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع).

همزمان با شكل‌گيري و گسترش شبكه‌هاي ارتباطي گسترده در اقصي نقاط كره زمين، ورود همراه با تأخير ابزار و فنون ارتباطي و اطلاعاتي به كشور و همچنين رشد فزاينده نيازها و انتظارات مخاطبان سازمان‌ها از كارگزاران خود در دستگاه‌هاي اجرايي، شاهد نقش‌آفريني مؤثرتر روابط عمومي‌ها از يك‌سو و توجه بيشتر مديران به واحدهاي روابط عمومي از سوي ديگر هستيم. در عصر ارتباطات و اطلاعات، روابط عمومي بايد در كنار توليد، پردازش و انتشار اطلاعات، به توليد پردازش و انتشار انديشه و دانش نيز بپردازند.

 

در پژوهش حاضر به صورت ويژه به تأثيرات هوش مصنوعي در آينده روابط عمومي پرداخته شده است. روابط عمومي اتوماتيك به واسطه هوش مصنوعي يكي از مختصات روابط عمومي خواهد بود و در روندهاي آينده و چشم اندازهاي پيش رو بايد به آن توجه ويژه‌اي داشت و برنامه ريزي سناريوهاي متناسب را بايد براي هر روند لحاظ نمود.

سناريو نگاري در جامعه امروز نياز اصلي روابط عمومي ها و نخبگان اين عرصه و مديران مي باشد تا با كمك فناوري هاي نوين به خصوص هوش مصنوعي بتوانند آينده سرشار از اميد را برنامه ريزي كنند و از ظرفيت چالش هاي پيش رو بهره ببرند.

هوش مصنوعي و ارتباطات تصويري
مريم سليمي  دكتراي علوم ارتباطات اجتماعي

هوش مصنوعي بسياري از حوزه ها را دچار تحول مي كند و از اين جمله، حوزه ارتباطات تصويري است. پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه تعامل انسان و هوش مصنوعي، امور را تسريع بخشيده و فرصت بيشتري به انسان براي خلاقيت و نوآوري خواهد بخشيد. در عين حال كه انجام امور بسياري سهلتر شده و تسريع مي يابد، امكان بروز برخي سوء استفاده ها، تخلفات و... افزايش مي يابد. از اين جمله، امكان ويرايش راحت تر تصاوير، همگام سازي تصوير و حركات چهره و... و توليد آثار بصري و ويدئويي اساساً جعلي مبتني بر «جعل عميق» است.


شايد آينده اي كه بتوان براي ارتباطات تصويري متصور بود، توأم با ويژگيهايي از اين قبيل باشد: سرعت، سهولت، تنوع، تعدد، همگرايي تكنولوژيكي، شخصي سازي، خلاقيت و ابتكار و نوآوري (در جريان تعامل انسان و ماشين) از يك سو، خلق آثار پر ريسك (از جنبه هاي مختلف از جمله اخلاقي) و سختي تشخيص جعل از واقعيت از سوي ديگر. حتي مي توان منتظر قالبهاي نوين و تركيبي محتواي بصري (به مدد واقعيت افزوده، واقعيت مجازي، هوش مصنوعي و...) و خلق و شكل گيري سبكهاي جديد هنري در آثار بصري آتي بود.


هر چند هوش مصنوعي خود همچون زهر و پادزهري مي تواند امكان توليد آثار جعلي و در نقطه مقابل امكان تشخيص آن را فراهم كند ولي وضعيت مذكور، حضور و عملكرد آگاهانه و هوشمندانه تري را طلب مي كند.


در مجموع، انتظار مي رود تا رسانه ها و روابط عمومي ها، ضمن بهره گيري از فرصتها و درك تحولات در حيطه تخصصي خود، به تغييرات حوزه هاي مرتبط همچون حوزه طراحي نيز توجه داشته باشند؛ چراكه اين تغييرات در نوع، شكل و سطح همكاري آنها با طراحان، نحوه انتخاب بهترين آثار بصري در حوزه هاي مختلف تبليغاتي، اطلاع رساني، آموزشي و... موثر است.


همچنين يافتن راهكارهايي در مواجهه با چالشها و تهديدهاي پيش رو، آشنايي با هوش مصنوعي و توانايي هاي رو به پيشرفت آن، بهره گيري از افراد مسلط به اين حوزه و نيز تلاش براي بهره مندي از انواع سوادهاي نوين (همچون سواد تكنولوژيكي، سواد رسانه اي، سواد خبري، سواد داده اي و بصري) از ديگر بايدها در اين زمينه است.
 

گفتني است اين نشريه چهار رنگ و با كيفيت عالي در 72 صفحه منتشر شده است.