News
کتاب "سناریونگاری در روابط عمومی" منتشر شد
۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| کتاب "سناریونگاری در روابط عمومی" (برنامه ریزی مبتنی بر سناریو) در 130 صفحه توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شد.

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومی انتشارات کارگزار روابط عمومی، در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: ناشناختگی آینده بسیار فراتر از آن است که بتوان با پیش بینی های علمی و پیشگویی های اجتماعی آن را کشف کرد. با وجود آنکه عدم قطعیت ها– و آن دسته از انتخابهای بشر که هنوز انجام نشده اند- توانایی ما در پیش بینی آینده را محدود می سازند اما سناریو می تواند به ما کمک کند تجسمی از چیستی آینده داشته باشیم.


برای مثال، سناریوهای جهانی، داستانهایی هستند که نشان می دهند ممکن است تاریخ در این قرن چگونه توسعه یابد. سناریوها که با روندهای معاصر و نیروهای محرکه آغاز می شوند، هر کدام در مورد نتایج عدم قطعیت و انتخابهای بشر، فرضیات مختلفی ارائه می دهند و آنها را از یکدیگر تفکیک می کنند- آزمایشهای فکری برای تحریک تخیل، هشداردهی در مورد خطرات و الهام بخشی برای اقدامات اصلاحی. کشف مرزهای احتمالات به ما کمک می کند به پیشروی کورکورانه تاریخ، روح، بینش و جهت ببخشیم.


سناریوها ما را با خود به آینده های ممکن(possible future) می برند. آنها جهان پیش رو را توصیف می کنند و در مورد محرکهای سازنده آن جهان، مجموعه سیستماتیکی از فرضیات را ارائه می دهند.


سناریوها می توانند مختصر و توصیفی باشند یا روایت داستان گونه ای داشته باشند که زاویه دید شخصیتها در آینده را ارائه می دهند.


آنها می توانند "تاریخ آینده" را در بر بگیرند- اینکه ما چطور از اینجا به آنجا می رویم.


سناریوها برای افزایش گزینه های استراتژیک ما اهمیت ویژه ای دارند. آنها می توانند یک تونل بادی فکری ایجاد کنند تا ما با کمک آن ببینیم استراتژیهای مان در شرایط مختلف تا چه حد "پرواز" می کنند. آنها همچنین به ما کمک می کنند تفکرات عادی خود را کنار بگذاریم، به سمت نوآوری حرکت کنیم و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشیم.


سناریوها در حوزه برنامه ریزی روابط عمومی، مجموعه ای از مفروضاتی هستند که شیوه هایی را که ممکن است در آینده تغییر و رشد کند، بررسی می کند. آنها ساختاری را برای پیش بینی نیازهای بالقوه و همچنین گزینه- های احتمالی سیاست های آینده ارائه می دهند.


با تجزیه و تحلیل تغییرات و پيچيدگيهاي فوق العاده و عدم قطعيت هاي متعدد و درک عميق پيامدهاي احتمالي آنها، ذینفعان می توانند بهتر درک کنند که چگونه این نیروها به طور بالقوه بر مقیاس کلی توسعه در روابط عمومی و تثبیت جایگاه حرفه ای آن در حوزه های مختلف سازمانی، اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد.


راههای بسیاری برای اجرای برنامه ریزی سناریو وجود دارد، اما چند عنصر کلیدی وجود دارد که باید در همه موارد در نظر گرفته شود:


• استفاده از سناریوها برای مقایسه و تحلیل تعاملات بین عوامل متعدد؛
• تجزیه و تحلیل نحوه استفاده از سناریوهای مختلف که می تواند بر آینده روابط عمومی تاثیر بگذارد.
• شناسایی استراتژیهای احتمالی که منجر به دستیابی عناصر مورد نظر در شرایط آینده می شود.
• مشارکت شاغلان روابط عمومی در طول فرایند.
 

 

عنوان کتاب: سناریونگاری در روابط عمومی (برنامه ریزی مبتنی بر سناریو)
نوبت چاپ: اول/1398
شمارگان: 1000 جلد
تعداد صفحات: 130صفحه
قیمت: بیست هزار تومان
تلفن پخش: 09121938419- 88617577- 88617576
 

فهرست مطالب
پیشگفتار
گفتار اول/ برنامه ریزی استراتژیک

1. برنامه ریزی
1-1- برنامه ریزی استراتژیک چیست؟
1-2- مراحل برنامه ریزی استراتژیک
1-3- تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی
1-4- مهندسی مجدد فرآیند برنامه ریزی
1-5- فرایند جدید برنامه ریزی
مرحله اول: شناخت وضع موجود
مرحله دوم: تعیین مسائل کلیدی
مرحله سوم: آینده نگاری
مرحله چهارم: ترسیم چشم انداز و تعیین حوزه های هدف
مرحله پنجم: تهیه سبد سناریوها
مرحله ششم: گزینش سناریوی مطلوب
مرحله هفتم: هدفگذاری کیفی و کمی
مرحله هشتم: سیاستگذاری
مرحله نهم: تدوین پروگرامهای اجرایی
مرحله دهم: اجرا و پایش فرآیند
مرحله یازدهم: بازخورد
2. سناریو
هفت اصل تفکر سناریویی
2-1- بخشهاي مختلف سناريو
2-2- چرا از سناریوها استفاده می کنیم؟
2-2-1- برگردان قدم به قدم آینده های مطلوب به اقدام عملی واقعی
2-2-2- اما بهترین برنامه ها نیز می توانند نتایج نادرستی داشته باشند
2-2-3- ابزاری قدرتمند در تصمیم گیری
2-2-4- آنها به تنهایی پاسخ درست را ارائه نمی دهند
2-3- روشهای مورد استفاده سناریوها
الف) به عنوان ظروفی که حاوی نیروهای محرکه/ رشته های حوادث هستند.
ب) تست پیوستگی و انسجام
پ) چشم اندازهای مثبت
3. سناریو نگاری
3-1- موارد مورد توجه در سناریو نگاری
3-2- ویژگیهای برجسته سناریو نویسی
3-3- کاربردهای روش
3-4- روش سناریو نویسی
4. فرايند برنامه ريزي بر پايه سناريو
4-1- برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو در مقایسه با تکنیکهای دیگر
4-2- ترکیب دلفی و سناریوها
4-3- گامهاي برنامه ريزي بر پايه سناريو
گام اول: آشکار سازي تصميم
گام دوم: بدست آوردن و جمع آوري اطلاعات
گام سوم: شناسايي نيروهاي پيشران کليدي
گام چهارم: آشکار سازي عناصر نسبتا معين
گام پنجم: شناسایي عدم قطعيتهاي بحراني
گام ششم: تدوين سناريوها
گام هفتم: تحليل تصميم
گام هشتم: انتخاب شاخصهاي راهنما

گفتار دوم/ آینده پژوهی و سناریو نگاری

گفتار سوم/ کاربردهای برنامه ریزی بر پایه سناریو
1. برنامه های نظامی
2. سازمانهای دانشگاهی و تجاری
3. سازمانهای کسب و کار
3. مدیریت بحران

گفتار چهارم/ طراحی و ساخت سناریو
جعبه ابزار طراحی سناریو
1. روشهاي رسانه اي
2. روشهاي مصاحبه اي
3. روشهاي مبتنی بر خط زمان
4. روشهاي شهودي و زایشی
5. روشهاي بازیگر محور
6. روشهاي پیامد محور
7. روشهاي سیستمی
فرایند تولید و ساخت سناریو
مرحله 1- تصمیم گیری در مورد نیرو محرکه تغییر/ فرضیه ها
طوفان مغزی
مهم و غیر قطعی
مرحله 2- کنار هم قرار دادن نیروها در یک چارچوب قابل قبول
مرحله 3- مینی سناریوهای اولیه را ایجاد کنید
مرحله 4- کاهش سناریوها به دو یا سه مورد
سناریوهای مکمل
آزمایش کردن
مرحله 5- سناریوها را بنویسید
مرحله 6- شناسایی مسائل پدید آمده

گفتار پنجم/ ساخت سناریوی جدید برای روابط عمومی
سناریوهای قابل تصور برای آینده روابط عمومی

سرآغازی نو

پیوست
سناریو نویسی در تهیه تیزر تبلیغاتی
واژه‌های سناریو نویسی

منابع و ماخذ