News
روابط عمومی های برتر بخش خلاقیت و نوآوری معرفی شدند
۹ / ۸ / ۱۳۹۰

روابط عمومی های برتر بخش خلاقیت و نوآوری معرفی شدند

جشنواره روابط عمومی های برتر کشور که همزمان با هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار شد، جایزه بخش خلاقیت و نوآوری را به روابط عمومی های برگزیده اعطا کرد.

به گزارش ستاد خبری هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، این جایزه برای نوآوری ها و ابتکارات روابط عمومی ها در اجرای برنامه ها و فنون هدفمند و همچنین بکارگیری هنرمندانه و خلاقانه از عناصر هنری، فناوری های اطلاعاتی و تاکتیک ها و روش های ابداعی در نظر گرفته شد که به روابط عمومی پست بانک ایران به پاس ابتکار عمل در فرهگ سازی در جوامع روستایی برای استفاده از دفاتر خدمات ارتباطی، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان برای خلاقیت های به کارگرفته شده در مدیریت رویداد، روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری صالحین برای مدیریت رسانه ای بحران، روابط عمومی سازمان فنی و حرفه ای کشور برای ایجاد بستری خلاقانه در مدیریت بازدید و رویداد، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی برای تهیه و تولید مبتکرانه سرود روابط عمومی، روابط عمومی مهدیه تهران برای ایجاد شبکه تلویزیونی اینترنتی ویژه پخش جهانی مراسم ها و مناسبت های خاص و روابط عمومی گروه پژوهشی و صنعتی زر، روابط عمومی شرکت سایپا، روابط عمومی موسسه فرهنگی آسمانه، روابط عمومی بانک رفاه  و روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز اعطا شد.