News
اتحادیه جهانی روابط عمومی به هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران پیام فرستاد
۷ / ۸ / ۱۳۹۰

اتحادیه جهانی روابط عمومی به هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران پیام فرستاد

اتحادیه جهانی مدیریت ارتباطات و روابط عمومی پیام خود را توسط "دانیل تیش" رییس اتحادیه، به هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران اعلام داشت.

به گزارش ستاد خبری هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، دانیل تیش رییس اتحادیه جهانی مدیریت ارتباطات و
روابط عمومی به نمایندگی از اتحادیه، در پیامی با اشاره به این که عصر حاضر، دوران فرصت های پیش بینی نشده است، نیاز به
روابط عمومی را در بهبود اوضاع اقتصادی، آزادی سیاسی، پیشرفت فنی و عدالت اجتماعی در بالاترین حد و اندازه خود دانست. در این پیام آمده است:

اینجانب به نمایندگی از اتحادیه جهانی مدیریت ارتباطات و روابط عمومی به برگزارکنندگان هفتمین کنفرانس بين المللی
روابط عمومی ایران و موسسه کارگزار روابط عمومی درود می فرستم.

به عنوان ارتباطگر، در دورانی مملو از تغییرات پیش بینی نشده به سر می بریم. ما شاهد افزایش چشمگیر در حجم و سرعت ارتباطات و تمرکززدایی در قدرت ارتباطات هستیم. ما با مخاطبانی روبرو هستیم که به دنبال شفافیت و دخالت بیشتر هستند.

دوران ما همچنین دوران فرصت های پیش بینی نشده است. برای رسیدن به بهبود اقتصادی، پیشرفت فنی و عدالت اجتماعی، تاکنون به این اندازه به روابط عمومی نیاز نبوده است.

این فضای چالش، تغییر و فرصت است که به سودمندی کنفرانس شما می افزاید. همکاری بین المللی میان ارتباط گران نه فقط برای برداشتن موانع میان مردم و ملت ها بلکه برای به اشتراک گذاردن شیوه های برتر که از ما ارتباط گران هوشمندتر می سازد، ضروری است.

اتحادیه جهانی بر این باور است ضمن این که هر کشور فرهنگ ارتباطات مخصوص به خود را داراست، اصول جهانی وجود دارد که ارتباطگران را در هر کجای دنیا که باشند به یکدیگر پیوند می دهد. افتخار می کنیم که بخشی از این گفتگوی حائز اهمیت جهانی هستیم و دست دوستی به سوی تمام متعهدان در این حوزه دراز می کنیم.

لطفا بهترین آرزوهای مرا برای داشتن کنفرانسی انگیزه بخش و به یادماندنی بپذیرید.

 

ارادتمند

دانیل تیش، ای پی آر، اف سی پی آر اس

رییس اتحادیه جهانی مدیریت ارتباطات و مدیریت ارتباطات و روابط عمومی

 

ستاد خبری