News
نگاهی به مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
۷ / ۸ / ۱۳۹۰

نگاهی به مقالات

هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

 

در هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران مقالات متعددی با موضوع مسیریابی رسانه ای و روابط رسانه ای در روابط عمومی به دبیرخانه رسید که از سوی کمیته علمی کنفرانس مورد بررسی قرر گرفت. آنچه از نظر می گذرد نگاهی است گذرا به مقالات برگزیده که توسط صاحب نظران و اندیشمندان حوزه روابط عمومی در سطح دانشگاه و همچنین سطوح مدیریتی و کارشناسی روابط عمومی های کشور نگاشته شده است.

روزنامه نگاري  شهروندي برای روابط عمومی الکترونیک عنوان مقاله ای است که توسط دكتر علي اصغر كيا دانشيار و مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و محسن سلسله دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف شده است.

نویسندگان این مقاله با اشاره به روزنگاري شهروندي كه با عناويني چون روزنامه نگاري خياباني، گوريلا، روزنامه نگاري مشاركتي و روزنامه نگاري همگاني نيز شناخته مي شود در مقاله خود آورده اند که: روزنگاري شهروندي، يكي از حوزه هاي نوظهور روزنامه نگاري است كه مي كوشد اصول شهروندي را توسعه داده و ارتقا بخشد .چارچوب اين شيوه از روزنامه نگاري علاوه بر تاكيد بر موفقيت فردي بر مبناي نياز براي مهرباني و مراقبت از جامعه بوده و اهميت حل مصلحانه چالش هاي اجتماعي و ارتقاي فهم، بردباري و در برگيري است.

به اعتقاد مولفان این مقاله، روزنامه نگاري شهروندي اهميت فوق العاده اي براي صداقت، راستگويي، پيوستگي، احترام متقابل و پاسخگويي قائل است. روزنامه نگاري شهروندي با تاكيد بر روزنامه نگاري اخلاقي نه تنها ياد مي دهد كه چطور سواد شهروندي در چارچوب ارزش هاي شهروندي ساخته مي شود بلكه شهروندان را به ابزارهايي براي ارزيابي انتقادي محصولات رسانه اي در يك سطح فني و در يك زمينه اخلاقي  مجهز مي کند. اين شيوه از روزنامه نگاري به شهروندان مي آموزد كه محصولات رسانه اي را هم به طور فني و هم به طور اخلاقي بسازند. در این مقاله مخاطبان با يكي از مهمترين دلايل رشد سريع ظهور اينترنت و رسانه هايی نظير وب سايت و بلاگ ها، پاد كست ها و تلفن هاي همراه آشنا می شوند که زمينه گسترش اين نوع روزنامه نگاري را فرهم كرده اند.روزنامه نگاراني كه به اين شيوه مطلب تهيه مي كنند عموما همان افرادي هستند كه به عنوان شهروند شناخته شده اند.