News
دکتر تونی جیکس استاد دانشگاه سوئین برن استرالیا روابط عمومی ها در رسانه ها اعتماد سازی می کنند
۷ / ۸ / ۱۳۹۰


دکتر تونی جیکس استاد دانشگاه سوئین برن استرالیا

روابط عمومی ها در رسانه ها اعتماد سازی می کنند

 

عضو موسسه روابط عمومی استرالیا از سخنرانان هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران معتقد است: روابط عمومی ها در رسانه ها می توانند دیدگاه های خود را مطرح کنند و اعتماد مردم را حفظ کنند.

به گزارش ستاد خبری هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، دکتر تونی جیکس ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، ما چگونگی استفاده از رسانه ها را در ابعاد مختلف به ویژه برای جلوگیری از بحران مورد نظر قرار داده ایم.

وی افزود: روابط عمومی ها در روابط رسانه ای خود ملاحظاتی را باید مورد نظر قرار دهند تا مسایل به ظاهر عادی به بحران تبدیل نشوند و شدت و اعتماد مردم به خود را حفظ کنند.

دکتر تونی جیکس با بیان این که رسانه های جمعی همواره بحران را رویدادی مخرب و غیرقابل پیش بینی دانسته اند تصریح کرد: با وجود چنین دیدگاهی پژوهش های اخیر نشان داده است که این دیدگاه ها بسیار محدود و تنگ نظرانه است.

استاد دانشگاه سوئین برن استرالیا با تاکید بر تمرکز روابط عمومی ها بر مرحله پیش از بروز بحران خاطر نشان کرد: رویکرهای جدیدی مطرح شده است که در حال فراگیری است و آن این که دو مرحله پیش و بعد از بروز بحران برای مدیریت بحران تعریف شده است.

عضو موسسه روابط عمومی استرالیا گفت: پیش از بروز بحران، سازان ها فرصت دارند تا به مسایلی بپردازند که در صورت عدم رسیدگی، به بحران تبدیل می شوند و روابط عمومی ها با تکیه بر رسانه ها می توانند برای جلوگیری از بحران وارد عمل شوند و برنامه های خود را به اطلاع مردم برسانند.

ستاد خبری کنفرانس