News
دکتر کیا مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی رسانه ها با محتوای تولیدی روابط عمومی تقویت می شوند
۷ / ۸ / ۱۳۹۰

دکتر کیا مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

رسانه ها با محتوای تولیدی روابط عمومی تقویت می شوند

 

روابط عمومی خلاق با تولید محتوای مناسب علاوه بر تقویت رسانه ها، چرخه نظام اطلاع رسانی را عمق و غنا
می بخشد.

به گزارش ستاد خبری هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، علی اصغر کیا مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیته علمی کنفرانس ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برگزاری گردهمایی های مشترک میان اهالی
روابط عمومی و جامعه رسانه ای کشور، منجر به درک و شناخت عمیق تر این دو کانون نظام اطلاع رسانی از یکدیگر شده و در کنفرانس هفتم نیز محور قرار گرفتن مسیریابی رسانه ای و بررسی چالش های موجود منجر به تعامل بیشتر روابط عمومی ها و رسانه ها می شود.

دکتر کیا بر ضرورت بکارگیری ابزارهای جدید در فرآیند اطلاع رسانی توسط روابط عمومی ها تاکید و با اشاره به کارکردهای رسانه های جدید تصریح کرد: ارتقای سطح مهارت های علمی در عرصه اطلاع رسانی از سوی روابط عمومی ها امری لازم است تا با تکیه بر آموزش های جدید بتوانند در گسترش و ارتقای سطح روزنامه نگاری نیز به شکل موثری به ایفای نقش بپردازند.

مدیرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به این که کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، موضوع روابط رسانه ای را با توجه به خلاء ها و چالش های موجود انتخاب کرده است خاطرنشان کرد: مدیران و کارشناسان رسانه ای روابط عمومی با هم افزایی توانمندی های خود در کنار رسانه ها می توانند در خلق فضای جدید عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم حضور فعال تری یابند و با تفاهم و همدلی بیشتر به درک اشتراکات و کارکردهای همسان خود نایل شوند.

 

 

ستاد خبری کنفرانس