News
انتشار ویژه نامه پانزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران
۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- همزمان با برگزاری پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در تاریخ 30 مهر 1397، ویژه نامه این کنفرانس با موضوع "سناریونگاری" منتشر شد.

 

به گزارش شارا این ویژه نامه 72 صفحه ای، به پرونده زندگی حرفه ای دکتر حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع) اختصاص دارد.

 

پنجاهمین شماره فصلنامه کارگزار روابط عمومی «به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مهدی باقریان و با سردبیری زهرا بابازاده گان» با بهای 25 هزار تومان منتشر شد.