News
کتاب ارتباطات غیرکلامی به چاپ دوم رسید
۱۶ / ۸ / ۱۳۹۴

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- کتاب ارتباطات غیرکلامی تالیف علی محمد بیدارمغز برای دومین بار در تیراژ هزار جلد از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شد.

به گزارش شارا، این کتاب در دو بخش ارتباطات غیرکلامی و تماس های اجتماعی تدوین شده است. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: آشنایی با ارتباطات غیر کلامی و از جمله زبان بدن، نه یک امر تفننی که برای کسانی که کار اصلی آنها ملاقات، مذاکره، تدریس و گفتگو و چانه زنی حضوری است، درک و فهم مقاصد دیگران یک ضرورت انکارناپذیر است. مهارت در این رشته، به آنها کمک خواهد کرد تا از سیل اطلاعاتی که با اشارات و حرکات صورت و بدن دریافت می ‏کنند، مقصود طرف مخاطب یا متکلم را بهتر دریابند، بفهمند دیگران موقع شنیدن و حرف زدن چه احساسی دارند و حتی با کمک اشارات و حرکات آنها، صحت و سقم پیام شفاهی آنان را محک زنند و مهمتر از همه، خود چگونه کلام شان را در لفافه احساسات بپیچند و با بهترین یا مطلوبترین اشارات چهره و حرکات بدن ارسال نمایند.


ارتباطات غیرکلامی/ مولف: علی محمد بیدارمغز/ ناشر: کارگزار روابط عمومی؛ چاپ دوم پاییز 1394/قطع وزیری/قیمت:220000 تومان /249 صفحه

 

علاقمندان برای تهیه این کتاب با شماره تلفن 88216277 تماس حاصل فرمایند.

 

فهرست مطالب
بخش اول: ارتباطات غیرکلامی
تعاریف، کاربردها و آداب آنها
علوم غیرکلامی
"علم التقریب" PROXEMICS و حریم ‏های اجتماعی انسان
1- انواع حریم ‏ها
2- آداب و قواعد حریم در مراودات اجتماعی
3- حریم در اسلام

بخش دوم: تماس ‎های اجتماعی
1- علم َال- لمس/ دانش تماس
2- سطوح تماس در مراودات اجتماعی
3- نگاه شناسی/علم الابصار
4- زمان شناسی /علم الوقت– کرونمیکز
5- زمان و نمایش قدرت در ارتباطات غیر کلامی
6- علایم شناسی - سمیوتیکز
7- لباس و پوشش به عنوان پیام غیر کلامی
8- علم اشارات و حرکات و حالات صورت و بدن- زبان بدن کینه سیکز
9-1 زبان بدن؛ فطری، وراثتی یا اکتسابی و فرهنگی
9-2 اهمیت اجتماعی اشارات
9-3 مطالعات مربوط به اشارات
9-4 انواع اشارات، حالات و حرکات مفهوم
9-5 اشارات چشمی، انواع نگاه و تعابیر آنها
9-5-1 طول مدت نگاه و مفاهیم آنها در فرهنگ‏ های مختلف
9-5-2 گفتگو با چشمان بسته و نگاه سر بالا
9-5-3 مزیت و مضار نگاه مستقیم
9-6 حالات صورت
9-7 حالات سر
9-8 اشارات دستی
9-8-1 اشارات کف دست و انواع دست دادن
9-8-2 دست دادن از دید فیزیولوژی و روانشناسی
9-8-3 استفاده از دست دیگر و معانی حالات متفاوت آن
9-9 حالات و اشارات دو دست و دست و بازو و حرکات انگشتان
9-9-1 مالش دو دست به یکدیگر
9-9-2 مالش شست به انگشتان
9-9-3 قفل کردن انگشتان در یکدیگر (برج‏های انگشتی)
9-9-4 گرفتن دست، مچ و بازو با دست دیگر
9-9-5 نمایش ‏های شست دست و سایر انگشتان
9-9-6 نمایش ‏های دست در کنار یا همراه صورت
9-9-7 مالش چشم و گوش با دست یا انگشت
9-9-8 خاراندن گردن و کشیدن یقه با دست
9-9-9 انگشت در دهان بردن
9-10-1 حفاظ یا "گارد" دستی
9-10-2 حفاظ یا گارد پایی
9-10-3 سایر حرکات و حالات عامه پسند
9-10-4 وارونه روی صندلی نشستن
9-10-5 پرزگیری خیالی
9-10-6 حالت دست پشت سر و پا روی پا
9-10-7 حالات تهاجمی و شروع به اقدام
9-10-8 حرکات افراد عینکی
9-10-9 حالات نمایش مالکیت و محدوده آن
9-10-10 نمایش قدرت با اسباب کار هنگام مراجعه ارباب رجوع
9-10-11 قرینه سازی رفتاری
9-11 توافق و تضاد حالات و حرکات با کلمات
9-12 انتخاب جای بهتر سر میز مذاکرات
9-13 حالات مختلف ایستادن، نشستن و بهترین آنها
9-13-1 مزایا و ضوابط ایستادن صحیح در مراودات بین ‏المللی
9-14 تعبیر و تفسیر حالات، حرکات، اشارات و اتخاذ حالات عمدی
9-15 فرضیه فریب در زبان بدن
9-16 آداب کسب دانش و کاربرد زبان بدن و اشارات صورت
10- حرکات معنی‏دار بدن (ادا/ اطوار و شکلک)- ژست
10-1 مقدمه
10-2 تاریخچه و دامنه اداها و ژست‏ ها
10-3 ادا یا ژست چیست؟
10-4 علم الاطوار
10-5 اشکال گوناگون ژست ‏ها
10-6 رمزگشایی از ژست ‏ها
10-7 انواع حرکات معنی دار بدن- ادا و اطوار، شکلک – ژست
10-7-1 ژست‏ های ورود، خوشامد و بدرود در میان ملل و اقوام دنیا
10-7-2 کیفیات و آداب دست دادن در آیین بین ‏المللی‏ کاربردی
10-7-3 استثنائات بر قاعده کلی آیین بین ‏المللی‏ دست دادن
10-7-4 ژست ‏های تعظیم در نمایش احترام و عبادت
10-7-5 حالات و ژست‏ های شدید نمایش احترام، بخشش، درخواست و عبودیت
10-7-6 ژست‏ های سلام با اسلحه سرد و گرم انفرادی
10-7-7 ژست سلام موجودات فضایی و خیالی
10-7-8 ژست‏ های سلام نظامی با ادوات، هواپیما و آب
10-8 تعابیر ژست‏ ها بر اساس کاربرد اندام و بدن
10-8-1 اداهایی که با کمک یک دست و انگشتان انجام می‏ شود
10-8-2 ژست‏ هایی که با کمک دو دست و انگشتان انجام می‏ شود
10-8-3 علایمی که با ترکیب دست و بدن انجام می‏شود
10-8-4 ژست‏ های باز و اداهای بسته
10-8-5 جمع‏بندی مفاهیم کلی ژست‏ های مختلف از منظری دیگر
10-8-6 ژست اصلی و برتر
10-8-7 بررسی تطبیقی ژست ‏ها در شرق و غرب عالم
10-8-8 ژست ‏های خوب، بد و زشت
10-8-9 ژست و اداهای قابل درک در میان همه ملت ‏ها
11- تعامل ارتباطات کلامی و غیر کلامی
12- علم الالحان، علم الاصوات و احساسات
12-1مقدمه
12-2 کلمات و زبان
12-2-1 کلام در قرآن کریم
12-2-2 سخن در کلام و در سیره رسول اکرم (ص)
12-2-3 کلام در سخن و سیره امیر سخن حضرت علی علیه السلام
12-3- علم الالحان
12-3-1 تکیه
12-4 طنین صدا و کاربرد احساسات در سخن
12-5 لحن و آهنگ صدا، کاربردها و مشکلات آن
12-5-1 کیفیات صداهای مطلوب
12-6 سخن و کاربرد زبان بدن و ژست: موافق یا مخالف؟
12-7 صدا و احساسات
12-8 جامعه شناسی احساسات و نقش نیروی احساسی
12-9 موسیقی و احساسات
12-10 کاربرد صورتک‏ های احساساتی در ارتباطات غیر کلامی
12-11 توصیه ‏هایی برای تقویت ارتباطات غیر کلامی استادان
12-12 صدا و صوت در قرآن کریم و در فرمایشات رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار (س)
12-13 آداب کاربرد صدا و احساسات در پیام و سخن، در سخنرانی و مذاکره
13- توانایی بین المعارفی
13-1 نیازهای درک فرهنگی
13-2 انواع تفاوت‏ های فرهنگی
13-3 ارزیابی توانایی فرهنگی
13-4 قدرت فائقه در ارتباط با مردم و در مذاکرات بین ‏المللی
14- ارتباطات غیر ارادی (ناخودآگاه)
15- کاربرد اختصارات در ارتباطات