News
انتشار ویژه نامه یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳

 سی و سومین شماره فصلنامه «کارگزار روابط عمومی» ویژه یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران منتشر شد.

به گزارش ستاد خبری کنفرانس، سرمقاله این نشریه را دکتر محمدمهدی مظاهری رئیس یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در باره «روابط عمومی دیجیتال؛ تشدید کننده مسئولیت است نه رافع آن!» است. وی در این سرمقاله آورده است «در زمانه ای که ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه های گروهی، رشد و تغییر فرم و محتوای مشهود و غیرقابل تصوری را تجربه کرده و به هیچ وجه با شرایط یک دهه پیش خود قابل قیاسی نیستند، روابط عمومی ها به عنوان عناصر پیشتاز و سردمدار یک مجموعه نمی توانند از قافله پرشتاب این تغییر عقب بمانند چرا که کناره گیری به هر بهانه و به هر دلیل، بیش از همه منافع سازمان را هدف می گیرد.»

همچنین دکتر حسن بشیر دبیر کمیته علمی کنفرانس در یادداشتی دهه دوم تحول در حوزه روابط عمومی را بررسی می کند. وی در این یادداشت، روابط عمومی را به عنوان یک فلسفه و یک تفکر مبتنی بر «انسان محوری»، «اخلاق محوری» و «هویت محوری» معرفی می کند.

در بخش معرفی خلاصه سخنرانی، موضوعات و سخنرانان اصلی کنفرانس به تفصیل معرفی می شوند.

صفحات خلاصه سخنرانی هشت سخنران برجسته کنفرانس، مطلبی است که می توان در این ویژه نامه مطالعه کرد.

32 صفحه این نشریه به پرونده زندگی حرفه ای دکتر یونس شکرخواه بنیانگذار روزنامه نگاری آنلاین ایران در عرصه های داخلی و خارجی اختصاص دارد.

آثار و تالیفات، پژوهش ها، مقالات، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها، کاریکاتورها، تصاویر، گفتگوها و پیام ها از محتوای این پرونده می باشد. گفتگوی اختصاصی «شارا» با دکتر یونس شکرخواه دیگر مطلبی است که در این نشریه درج شده است. در بخشی از این مصاحبه می خوانیم:


روابط عمومی آنلاین، دیجیتال و هر آنچه که اسم آن را می گذارید، بزک نیست بلکه فلسفه است. شما می توانید من عامی و بی سواد را با آخرین تکنولوژی ها از ساعت مچی اپل که چند روز پیش رونمایی شد تا دوربین و عینک دیجیتال و لباس هوشمند مجهز کنید. اما من نمی توانم از آن ها استفاده کنم، زیرا شما آن ها را به صورت تزئینی به من دادید. اگر خاطرتان باشد گفتم که روابط عمومی آنلاین یا دیجیتال یک فلسفه است و اگر شما به این فلسفه مومن نباشید، کاری نمی توانید انجام دهید. ادارات را پر از کامپیوتر، کابل و داکت می کنید، اما هیچ اتفاقی نمی افتد. کسی باید نترسد و پا جلو بگذارد و کاری انجام دهد. من در ترم روابط عمومی حرف تلخی زدم که اکنون نکرار می کنم: روابط عمومی ها در ایران مشکل روابط عمومی دارند چرا که اگر مشکل روابط عمومی نداشتند ما اکنون 10 نهاد روابط عمومی نداشتیم. روابط عمومی فرقه اسماعیلیه نیست که فرقه خود را درست کند. روابط عمومی می توانست یک اتحادیه بزرگ داشته باشد. من حتی با خود کلمه روابط عمومی مشکل دارم. روابط عمومی فیلم، بازی و اجرا نیست بلکه چیزی است که باید به آن باور داشته باشید. در سینما بین نقش و تیپ تفاوت معنایی قایل می شویم. روابط عمومی زمانی شکل می گیرد که فرد روابط فردی، درون فردی و میان فردی را بداند و جوهره بین فردی خود درک عمیق داشته باشیم و با آن می توانیم به سراغ داستان روابط عمومی رفت. روابط عمومی حقیقیت واقعی بیرون زندگی است. روابط عمومی امروز یک راز بیشتر ندارد و آن هم شفافیت است.
علاوه بر آن در این پرونده، گفتگوهای اختصاصی و ویژه ای با استادان و صاحب نظران ارتباطات در خصوص زندگی حرفه ای دکتر یونس شکرخواه صورت گرفته است:
ـ دکتر حسام الدین آشنا: دکتر شکر خواه عین ارتباط است
ـ استاد فریدون صدیقی: دکتر شکرخواه، آقای سیب
ـ دکتر حسن نمک دوست: یونس شکرخواه، بهترین استاد خبر در ایران
ـ استاد سیدفرید قاسمی: دکتر شکرخواه، مدرن ترین سنتی

پیام هایی از مدیران عامل بانک تجارت، بانک قوامین و بانک دی را نیز می توان در این ویژه نامه مطالعه کرد. در این پیام ها، ماموریت روابط عمومی های بانک ها در این سازمان پیشرو مورد تحلیل و تاکید قرار گرفته و این که روابط عمومی نوین، بایستی به بازتعریف کارکردهای خود مبتنی بر بسترساز و کارهای الکترونیکی بپردازد.

در بقیه صفحات دکتر هادی کمرئی، حسن ربیعی، ابراهیم کاظم پور اقدم، دکتر حمید موفق، ابراهیم صفرلکی، یوسفعلی منیری، دکتر شهاب اکبریان، طاهر شاه نظر و حامد جمالی درباره نقش روابط عمومی دیجیتال در زندگی حرفه ای و سازمانی مطالبی ارایه کردند.

سی و سومین فصلنامه کارگزار روابط عمومی «به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مهدی باقریان و با سردبیری زهرا بابازاده گان» با بهای شش هزار تومان به دکه روزنامه فروشی ها قرار گرفت.