News
حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت از یازدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران
۱۷ / ۲ / ۱۳۹۳

حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت از یازدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- وزارت صنعت،معدن و تجارت، حمایت خود را از برگزاری یازدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران اعلام کرد، مهندس محمدرضا غفوری رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت کنفرانس و ارایه آثار و تجارب موفق این سازمان با ارسال نامه های جداگانه ای به روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی ، لزوم توجه و بهره برداری از یازدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران را خاطر نشان کرد.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران(شارا)، وزارت صنعت،معدن و تجارت، حمایت خود را از برگزاری یازدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران اعلام کرد.
 
مهندس محمدرضا غفوری رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت کنفرانس و ارایه آثار و تجارب موفق این سازمان با ارسال نامه های جداگانه ای به روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی خود، لزوم توجه و بهره برداری از یازدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران را خاطر نشان کرد.
 
 یازدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران با محوریت چشم انداز جهانی تحولات روابط عمومی در حوزه دیجیتال و با حضور اساتید و چهره های برتر روابط عمومی، علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود، به بحث و تبادل نظر و نمایش چالش ها، موفقیت ها، و مقابله با برخی از مسائل موجود و در حال ظهور پیش روی صنعت روابط عمومی می پردازد.
 
یازدهمین کنفرانس روابط عمومی به همت موسسه کارگزار روابط عمومی، دانشگاه ها و انجمن های شاخص روابط عمومی در تاریخ 9 مهرماه 1393 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

 منبع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)
www.irancpr.ir