News
کتاب نام آوران روابط عمومی ایران
۲۳ / ۱ / ۱۳۹۳

 

دانلود بروشور

 

موسسه کارگزار روابط عمومی و دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران با هدف معرفی و ثبت برگزیدگان، آشنايي با چرایی انتخاب روابط عمومی های برتر، ارائه آثار و تجارب موفق و معرفی الگوي مناسب در حوزه روابط عمومی، برای نخستین بار کتاب "نام آوران روابط عمومی ایران" را همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی منتشر می‌نماید. این کتاب شامل موارد زیر است:


• معرفی دهمین کنفرانس‌ بین المللی روابط عمومی ایران، سخنرانی ها به صورت کامل و تصاویر برگزیده
• معرفی یازدهمین جشنواره روابط عمومی های برتر ایران، سخنرانی ها، برگزیدگان و تصاویر
• فهرست اطلاعات ‌برگزیدگان در جشنواره
• ارائه سه دی وی دی از سخنرانی های کنفرانس، مراسم اهداء جوایز و 700 عکس

روابط عمومی ها در سه قالب زیر می توانند در این کتاب مشارکت نمایند:
• صفحه معرفی روابط عمومی برگزیده و دلایل آن در قالب متن و تصویر
• معرفی روابط عمومی برگزیده در قالب گفتگو
• معرفی روابط عمومی برگزیده در قالب آگهی

هزینه مشارکت در کتاب نام آوران روابط عمومی ایران در جدول زیر آمده است:
 

تلفن: 77- 88617576 (021)
وبسايت:www.shara.ir
www.irancpr.ir

پست الکترونيک: kargozar80@yahoo.com –info@iranpr.org