News
سخنرانی دکتر مظاهری در کنفرانس روابط عمومی
۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲

سخنرانی دکتر مظاهری در کنفرانس روابط عمومی

 

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- «محمد مهدی مظاهری»، رئیس دهمین کنفرانس روابط عمومی با اشاره به عنوان دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، روابط عمومی یکپارچه گفت: شعار روابط عمومی یکپارچه از اهمیت نقش روابط عمومی در ضرورت ایجاد انسجام، هماهنگی و تفاهم در یک نهاد، سازمان و سطح کلان در جامعه حکایت دارد. نقش انسانی، اخلاقی، اجتماعی و کم نظیر روابط عمومی به عنوان حلقه واسط عرصه نهاد یا جامعه هدف ضرورت ناپذیر است. روابط عمومی یکپارچه نهادی است که با خلاقیت و مجهز به فن و هنر ارتباطی در راستای مطبوعیت سازمان خود تلاش می کند و در عین حال آمادگی و برنامه ریزی لازم را برای انواع بحران های سازمانی و رسانه ای با خود همراه دارد تا بتواند با اطلاع رسانی شفاف پاسخ گوی افکار عمومی باشد. این کنفرانس به عنوان یکی از رویدادها در زمینه روابط عمومی تحولی است که نیازمند تلاش های همه مسئولین و کارگزاران روابط عمومی باشد.

 

رئیس دهمین کنفراس بین المللی روابط عمومی افزود: روابط عمومی یکپارچه یک نقشه راه برای موفقیت های سازمانی است که از طریق اعتماد سازی می تواند معقولیت ارتباط محیط با سازمان را افزایش دهد و به ایجاد ارتباط کمک کند. مراد از ارتباط آفرینی ارتباط چهاروجهی اصیل، راسخ، فراگیر و پایدار است و نبودن یکی از اضلاع چهارگانه اعتماد را از بین می برد. موفقیت آرمانی همگانی است که میل آن در چهار سطح شغلی، سازمانی، حیات ملی و فرهنگ مسئولیت پذیری در روابط عمومی متجلی می شود. 

 

«مظاهری» عنوان کرد: بی گمان وجود این کنفرانس برای تعیین ماهیت گفتگو، تعامل افکار  و تامل ضروری است. گرچه محدودیت ها مانع حصول نتیجه کامل می شود. نشست تخصصی جشنواره، انتشار نخستین کتاب روابط عمومی و ویژه نامه دهمین کنفرانس، نکات بدیعی است که مطرح می شود و روابط عمومی را در سطح ملی و جهانی به وجود می آورد که امری الزامی است.