News
انتشار کتاب «روابط عمومی یکپارچه» در دهمین کنفرانس روابط عمومی
۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۲
کتاب «روابط عمومی یکپارچه» اثری از حسن ربیعی همزمان با دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران منتشر و درمیان شرکت‌کنندگان توزیع شد. این کتاب دربردارنده راهکارهایی برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ارتباطی سازمانِ متمرکز است.
 
 
 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، شیوه‌های کارآمدتر ساختن پیام‌رسانی و ایجاد هماهنگی میان پیام‌ها و اقدامات سازمان‌ها که موجب تقویت حرفه روابط عمومی می‌شود، در این کتاب بررسی شده است.
 
 کتاب حاضر در هشت فصل تهیه و تنظیم شده است و موضوع‌هایی مانند ارتباطات یکپارچه، روابط عمومی و بازاریابی، استفاده از ابزار تبلیغات، ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی، پیام‌رسانی یکپارچه و برنامه‌ریزی ارتباطات یکپارچه را شامل می‌شود.
 
 در نخستین فصل این کتاب که «ارتباطات یکپارچه» نام دارد، نویسنده پس از ارایه تعریف این حوزه به منشاء ارتباطات یکپارچه (IMC)، مباحث فرار از یکپارچگی، هماهنگی عناصر کارزارها، هماهنگی ابزار، هماهنگی در زمان‌بندی پیام و هماهنگی در محتوای پیام را مطرح کرده است.
 
 در فصل دوم نیز با عنوان «دیدگاهی یکپارچه به روابط عمومی» نویسنده عنوان می‌کند که بهترین راه تحقق آرمان‌ها و اهداف یک سازمان، اتحاذ روشی منسجم و یکپارچه است و سپس به کتاب ارتباطات بازاریابی یکپارچه اثری از دان شولتز، استنلی تنن باوم و رابرت لاوتربرن اشاره و نظریه آن‌ها را بیان می‌کند.
 
 «روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی» عنوان سومین فصل کتاب است. در این فصل می‌خوانیم که روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی دو حوزه مجزا ولی دارای همپوشانی است و سپس اظهارنظرهای جامعه دانشگاهی و محققان در این حوزه نقد و بررسی می‌شود.
 
 چهارمین فصل این کتاب، «تبلیغات به عنوان ابزاری برای ارتباطات یکپارچه» نام دارد که در آن از تبلیغات به عنوان ابزاری مشترک در اختیار روابط عمومی‌ها نام برده شده است.
 
 در پنجمین فصل کتاب نیز در یک مطالعه موردی از وزارت دفاع آمریکا برای مبحث ارتباطات یکپارچه جایگزین ارتباطات راهبردی مطرح شده است. در این بخش می‌خوانیم: «هدف ارتباطات استراتژیک، همزمان ساختن و ایجاد هماهنگی میان پیام‌های ارتش و اقدامات آن بود ولی در واقع این طرح باعث ایجاد ادارات و کارمندانی شد که فعالیت‌های ادارات روابط عمومی سنتی ارتش آمریکا را تکرار می‌کردند.»
 
 در مبحث «ارتباطات یکپارچه مبتنی بر تکنولوژی» نیز که ششمین فصل کتاب به شمار می‌آید، موضوع‌هایی مانند ارتباطات یکپارچه، موارد کادر ارتباطات یکپارچه، تاریخچه، تکنولوژی ارتباطات یکپارچه، اجزای متشکل و ارتباطات یکپارچه کاربر و بازرگانی بررسی شده‌اند.
 
 همچنین در دو فصل پایانی کتاب که پیام‌رسانی یکپارچه و برنامه‌ریزی ارتباطات یکپارچه نام دارد، به تعاریف مبهم موجود در حوزه پیام‌رسانی و ایجاد کمپین روابط عمومی، برتری کمپین، تعریف برتری و ارزیابی برتری طرح شده است.
 
 کتاب «روابط عمومی یکپارچه» در 86 صفحه، شمارگان سه هزار نسخه و بهای 6 هزار تومان توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شده است.