News
گزارش برگزاری نشست علمی،تخصصی روابط عمومی یکپارچه
۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۲

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- همزمان با برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در ایران نشست علمی،تخصصی با عنوان روابط عمومی یکپارچه با حضور ، «هادی خانیکی» رییس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، «سید رضا نقیب السادات» عضو هیات علمی داشگاه علامه طباطبایی، «امید علی مسعودی» عضو هیات علمی دانشگاه سوره «هادی کمرئی»رییس انجمن متخصصان روابط عمومی،«رحمان سعیدی» رییس گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی عصر روز 23 دی ماه سال جاری در سالن البرز سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.


در این نشست «هادی خانیکی» رییس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات اظهار داشت: روابط عمومی یکپارچه به معنای ارتباط بین روابط عمومی، تبلیغات، بازاریابی و شبکه های اجتماعی در روابط عمومی ارتباطات و نوعی ارتباط دو طرفه و تعاملی است که مخاطبان را فعال و مشارکت کنندگان را در نظر می گیرد و با آنها ارتباط برقرار می کند.


رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات افزود: روابط عمومی یکپارچه فرآیند یا روندی است که زبان چند وجهی دارد و متکی بر مفاهمه و به زبان آوردن طرف مقابل می باشد که به لحاظ تکنولوژی بیشتر مصور می باشد و هر چه از نهادها بیشتر استفاده شود، سازمان ها موفق تر خواهند بود.


در ادامه این نشست «رحمان سعیدی» رییس گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: روابط عمومی در خدمت سازمان است. اگر بتوانیم بین افراد و ابزارهای موجود در یک سازمان هماهنگی بوجود آورد،می توانیم از پتانسیل های موجود به بهترین شکل برای رسیدن به هدف استفاده کنیم. ارزش روابط عمومی احترام گذاشتن به منزلت انسانی است و ارزش گذاری یکی از روش های بالا بردن بهره وری است.


رییس گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی افزود: هدف از تشکیل چنین کنفرانس هایی رسیدن به دستاوردهای علمی و به روز شدن با جهان است. البته باید به خاطر سپرد که پیش رفتن با جهان به منزله فراموش کردن هویت نیست. همانطور که نسبت به دستاوردهای جهان آشنا می شویم، باید نسبت به فرهنگ و هویت خود نیز آگاهی و شناخت داشته باشیم در غیر این صورت نمی توان از دست آوردهای علمی خود به درستی استفاده کنیم.


«هادی کمرئی» رییس انجمن متخصصان روابط عمومی نیز عنوان کرد: علم دانستن و هنر توانستن است و هیچ تعارضی میان اجزاء و مباحث تئوریک نیست. البته این مسئله درست است که نمی توان از تمام مباحث تئوریک در روابط عمومی یکپارچه استفاده کنیم واین راه دشواری است. با این وجود اگر بخواهیم در روابط عمومی و افکار عمومی تاثیرگذار باشیم، باید تمام ظرفیت ها، پیام ها و بودجه ها را مشخص کنیم. در حوزه تبلیغات و برندسازی نیز همگی یک ماهیت کلی دارند و ماهیت آن ارتباطات است و برای آن باید از تکنیک های روابط عمومی استفاده کرد.


رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی افزود: در بحث روابط عمومی یکپارچه که معنای آن ارتباط هماهنگ بین فعالیت هاست، مساله ای که وجود دارد، حضور رسانه ها در شبکه های مجازی و ابزارهای مختلف است. روابط عمومی ها باید در این زمینه یک بازنگری داشته باشند و کارها را به صورت عملی بررسی کنند. اگر روابط عمومی کار خود را دقیق، علمی و کارشناسی شده به صورت یکپارچه مدیریت کند، دیگر هیچ شبکه مجازی قادر به مقابله با این نوع مدیریت نخواهد بود. بنابراین باید با تغییرات و تحولات جهان پیش رفت و مواظب بود که دچار روزمرگی نشویم.


در ادامه «سید رضا نقیب السادات» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: ویژگی یک تبلیغ خوب الزاماتی را به وجود می آورد که تبلیغات را چند بعدی می کند. محتوا و مضمون شکل مرئی تبلیغات است و ما در تبلیغات نیاز سنجی داریم. در فرآیند طراحی تبلیغ یک بعد، مدیریت و سازماندهی تبلیغ است و بعد دیگر، مدیریت چارچوب های درون سازمانی یا برون سازمانی و وجه دوم آن وجه محتواست. وجه دیگر تبلیغات، نگاه مخاطب و ویژگی های آن است. بعد بعدی پیامدهایی و آثاری است که متعاقباً ایجاد می شوند که طراحی یک تبلیغ خوب با همه این ابعاد سر و کار دارد.


«امید علی مسعودی» عضو هیات علمی دانشگاه سوره نیز گفت: روابط عمومی یکپارچه، هماهنگی بین تمامی کارها از قبیل عوامل، پدیده ها و محتواهای مختلف برای رسیدن به یک هدف است. برای مثال اگر بخواهیم یک شهر اسلامی داشته باشیم، باید از معماری اسلامی استفاده کنیم. بنابراین یکپارچه سازی روابط عمومی و خروجی آن در ارتباطات اتفاق می افتد. هویت در یک محل فرهنگی ایجاد می شود.
وی افزود: خروجی ها با هدف گذاری تعیین می شود و به همان میزان که هدف گذاری دقیق باشد و یکپارچه سازی انجام شود به همان میزان باز خورد خواهیم داشت بنابراین در کشور ما هدف گذاری در هویت اسلامی و ایرانی اتفاق می افتد.


«حسن بشیر» دبیر کمیته علمی در پایان تصریح کرد: ما باید خودشناسی داشته باشیم تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت خود را لیست کنیم و جایگاه خود را بررسی نماییم. باید در سازمان های مطبوع خود تعریفی از اخلاق روابط عمومی ارائه بدهیم و محاسبه نفس کنیم. این مهمترین پیام عملیاتی است. فرد ایرانی هوشمند است و توجه و تعمق دارد بنابراین باید دقت کنیم که چه مقدار می توانیم هویت سازی کنیم.