News
برگزاری کنفرانس بین المللی روابط عمومی پشتوانه ای علمی برای کار در زمینه روابط عمومی است
۹ / ۱۰ / ۱۳۹۲

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- عضو هیات علمی دانشگاه تهران: برگزاری کنفرانس بین المللی روابط عمومی پشتوانه ای علمی برای کار در زمینه روابط عمومی است

به گزارش خبرنگارشبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، "مسعود کوثری" عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی اظهار داشت:" یکی از اهداف این کنفرانس طرح این موضوع است که کار روابط عمومی وقتی به خوبی پیش می رود که با پشتوانه تحقیقات صورت بگیرد، در غیر این صورت کارهای بنیانی نخواهد داشت. البته، این مساله به این معنا نیست که همه کارهای تحقیقاتی را باید خود روابط عمومی ها انجام دهند؛ خیر روابط عمومی باید با برون سپاری تحقیقات بر آنها نظارت کنند و از نتیجه آنها استفاده کنند."

این استاد دانشگاه دو حوزه تکنولوژی های نوین و روش های کیفی را برای روابط عمومی جدید حایز اهمیت دانست و تشریح کرد:" بنده حدود 11 سال است که در حوزه ارتباطات مشغول به تحقیق و تدریس هستم. کار من در حوزه ارتباطات بیشتر بر تکنولوژی های نوین و روش های کیفی پژوهش بوده است. و از این منظر هم به دیگر حوزه های ارتباطات نگاه کرده ام. بنابراین، نگاه من بیشتر به روابط عمومی از منظر این دو حوزه بوده است. و به نظرم این دو حوزه برای روابط عمومی جدید بسیار حایز اهمیت است."

"کوثری" با اشاره به وضعیت روابط عمومی کشور گفت:" روابط عمومی ایران هنوز به مفهوم سنتی خودش دارد کار می کند. بخشی از آن به دلیل آموزش های قدیمی است و بخشی دیگر به دلیل عدم درکی که مدیران اجرایی ما از روابط عمومی دارند. یعنی گاهی دانش ما در این حوزه پیشرفت می کند ولی هنوز مدیر اجرایی متوجه این نیست که چگونه باید از کارشناس یا مدیر روابط عمومی خودش استفاده کند. بنابراین، یک مشکل نظری داریم و یک مشکل عملی. برخی از مدیران روابط عمومی دانش خوبی دارند ولی وقتی با مدیرانی که درک درستی از روابط عمومی ندارند، مواجه میشوند کاملاً ناامید می شوند."

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه روابط عمومی همزمان دانش و هنر است،تصریح کرد:" روابط عمومی همزمان دانش و هنر است؛ بنابراین یک روابط عمومی خوب باید بتواند در هر دو جنبه پیشرو باشد. دانش روابط عمومی به تنهایی کافی نیست؛ فرد باید مهارت های لازم برای اجرای چنین کاری را نیز داشته باشد. منظورم از مهارت های لازم مهارت های ارتباطی و مهارت های نوشتاری و چیزهایی مثل آن است. دیگر آن که برداشت نوینی هم از روابط عمومی داشته باشد. تصور جاری روابط عمومی بیشتر به عنوان کسی است که دستیار مدیر است و فقط باید اشتباهات او را توجیه کند و یا برایش تبلیغ کند. این دور از وظیفه امروزی روابط عمومی است. یک روابط خوب باید به فکر منافع سازمان و مردم باشد و بتواند این دو را بخوبی به هم پیوند دهد."

مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشاوره خوب را یکی از کارهای یک مدیر اجرایی دانست و عنوان کرد:" مهم ترین وظیفه یک مدیر روابط عمومی خوب آن است که با افق آینده سازمانش آشنا باشد. یعنی بداند که سازمان کجاست و قرار است کجا برود. اگر این دید از آینده نباشد، مدیر روابط عمومی نه تنها گرفتار کارهای روزمره می شود، بلکه نمی تواند خلاق باشد و برای مدیران اجرایی مشاور خوبی باشد. مشاوره خوب یکی از کارهایی است که یک مدیر اجرایی خوب باید بتواند به مدیر اجرایی بدهد و این در صورتی امکان پذیر می شود که مدیر روابط عمومی دارای افق وسیع و خلاق باشد. در غیر این صورت از مدیر اجرایی هم عقب تر خواهد بود."

پژوهشگر حوزه ارتباطات، فرهنگ، موسیقی و توسعه با اشاره به عنوان دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی با شعار روابط عمومی یکپارچه گفت:" روابط عمومی یکپارچه ایده ای است که امروزه در روابط عمومی دنیا مطرح است و دیدگاهی مطرح در کتاب های امروزی در باره روابط عمومی است. این ایده بر آن است که روابط عمومی بتواند با دیدی جامع و یکپارچه در خدمت ارتباط صحیح سازمان و مردم یا مشتریان باشد."

عضو هیات علمی دانشگاه تهراندرپایان با ابراز امیدواری از رضایت شرکت کنندگان در همین کنفرانس بین المللی روابط عمومی از تلاش در اطلاع رسانی به موقع برگزاری این کنفرانس تشکر کرد.