News
گزارش برگزاری کارگاه تخصصی مسئولیت اجتماعی
۲۴ / ۵ / ۱۳۹۴

در آستانه برگزاری نخستین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری

گزارش برگزاری کارگاه تخصصی مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی دغدغه ای اساسی در محیط کسب و کار بانکی


شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- کارگاه تخصصی مسئولیت اجتماعی با محوریت حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری کشور در روز 24 مردادماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی پاس قوامین برگزار شد.


در این کارگاه که مسئولیت برگزاری آن را دکتر علیرضا امیدوار بر عهده داشت، مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک استراتژی تجاری و برنامه ارتباطی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص مسئولیت اجتماعی بنگاه ها که در سال های اخیر به دغدغه ای جهانی و رو به افزایش در میان دولت ها و مدیران بنگاه ها مبدل گشته است گفت و گو شد.


اهمیت مسئولیت اجتماعی بانک ها به عنوان تسهیل گر و محرک چرخ های اقتصاد و تجارت
درابتدای این کارگاه، دکتر امیدوار با اشاره به این موضوع که در مقایسه با سایر بنگاه ها، بانک ها نقشی کلیدی در نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در جوامع مختلف ایفا می کنند، گفت: نقش بانک ها به عنوان تسهیل گر و محرک چرخ های اقتصاد و تجارت، به عنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین به عنوان فراهم آورندگان خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و بین المللی بیانگر اهمیت این موسسات در به جریان اندازی حرکت فکری مسئولیت اجتماعی در کل جامعه است. اگر چه صنعت بانکداری برای مدت طولانی بخشی با تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی ناچیز و قابل چشم پوشی در نظر گرفته می شده است، اما در سال های اخیر موسسات مالی به وسعت دامنه فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی قابل اجرا در موسسات پی برده اند. چرا که موسسات مالی علاوه بر نقشی که از طریق مدیریت ارزیابی اثرات عملکرد خود بر جامعه دارند، نقشی حیاتی در تشویق و یا انگیزش مشتریان( حقیقی و شرکتی) خود به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های خود دارند.


سرمایه گذاری های اجتماعی بنگاه ها باید بازده اقتصادی به همراه داشته باشد
مدرس کارگاه تخصصی مسئولیت اجتماعی با اشاره به این موضوع که اگر چه فشارهای اجتماعی و تبلیغاتی آغازگر جنبش مسئولیت اجتماعی است، افزود: حتی با چنین تصوری باید گفت که با گذشت زمان و با ایجاد درک و شناخت بهتر نسبت به تاثیر متقابل عملکرد بنگاه و جامعه این رویکرد تغییر یافته و به یکی از خطوط استراتژیک فعالیت ها و تصمیمات مدیریتی مبدل گشت. یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده دراندیشه مسئولیت اجتماعی تغییر دیدگاه از اقدامات صرفا انسان دوستانه توسط بنگاه ها به سمت اقدامات انسان دوستانه و در عین حال استراتژیک بود. به این معنا که سرمایه گذاری های اجتماعی و زیست محیطی انجام شده توسط بنگاه ها باید بازده اقتصادی نیز برای بنگاه به همراه داشته باشد.


وی با اشاره به این موضوع که مسئولیت اجتماعی به معنای سهیم شدن بنگاه ها در توسعه پایدار و مستمر سازمان و جامعه خود و در نهایت جامعه بین المللی است، گفت: مسئولیت اجتماعی بنگاه تعاریف متعددی دارد ، اما وجه اشتراک تمامی این تعاریف آن است که چگونه بنگاه مسئولیت آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های خود رابه گونه ای بر عهده می گیرد که زیان های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فعالیت های خود را به حداقل رسانده و منافع حاصل برای بنگاه و جامعه را به طور هم زمان حداکثر نماید. درهمین ارتباط نقش مسئولیت اجتماعی در سودآوری بنگاه ها هم قابل تامل است و در طول سال های اخیر مطالعات متعددی در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی بنگاه و سودآوری انجام شده است که نشان داده است مسئولیت اجتماعی بنگاه از طریق تاثیر بر گروه های ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، دولت و رسانه ها بر سودآوری بنگاه تاثیر می گذارد.


نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری ایران
مدرس کارگاه تخصصی مسئولیت اجتماعی درادامه در زمینه مسائلی مانند: بانک ها و مسئولیت اجتماعی و بانکداری پایدار، نقش دولت در تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاه ها، نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری ایران، سرفصل اقدامات لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و محورهای اصلی مسئولیت های نیز مطالبی را برای حاضران دراین کارگاه بیان و براهمیت توجه به مفاهیم اساسی مطرح در این حوزه تاکید کرد.
دکتر امیدوار در ادامه با اشاره به تنوع و تکثر فعالیت های انجام شده در بانک های مختلف در سطح جهانی به مصادیقی از این اقدامات در زمینه اشاره کرد و افزود: علیرغم مشترک بودن عنوان مسئولیت های اجتماعی در این زمینه بانک ها و موسسات و بنگاه های مختلف در اقصی نقاط جهان فعالیتهای متنوع و متعددی را در دستور کار خود قرارداده اند تا بتوانند به مسئولیت های اجتماعی خود به همان گونه ای که مورد انتظار جامعه هدف آنان است عمل نمایند. درهمین زمینه می توان به اقدامات گسترده بانک اچ بی سی اشاره کرد که با اقداماتی مانند پروژه پخت و پز با گاز طبیعی توانسته است 7 عدد از بزرگترین رودخانه های چین را تحت برنامه مدیریت پایدار آب قرار دهد و صدها میلیون نفر انسان و حتی حیوانات و گیاهان از این پروژه بهره برداری خواهند کرد.
همچنین این بانک تلاش کرده است با اجرای پروژه هایی مانند پاکسازی رودخانه گنگ، پروژه مزرعه بادی بیچنگ، دواطلبی کارکنان و ث . او اس، روستای بچه ها به مسئولیت های اجتماعی خود بیش از پیش عمل کند.


پروژه دنیا واقعا چه جور جاییست!
این صاحب نظر در حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در ادامه افزود: در همین ارتباط بانک استاندارد چارترد با فعالیت های داوطلبانه، برنامه های اجتماعی، بانک سویس کردیت با برنامه های حمایت از ناتوانان جسمی، برنامه سرمایه گذاری موثر 10 سال فعالیت در زمینه اقتصاد خرد، تولید برق روی بام، مشکلات جوانان، آموزش، برنامه علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی، داوطلبی کارکنان، همکاری با گالری ملی، پروژه کرم شب تاب، حمایت از موسیقی و بنیاد راجر فدرر مسئولیت های اجتماعی خود را در حوزه عمل به نمایش گذاشته است.
دکتر امیدوار در ادامه با اشاره با اقدامات بانک لویدز در رابطه با عملکرد این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی هم گفت: این بانک هم با برنامه هایی مانند مبارزه با تغییرات آب و هوا، پروژه دنیا واقعا چه جور جاییست، پیوند روابط در چین، بیست در بیست، جایزه ویژه لویدز به وایت چپل میشن و پروژه امنیت انرژی پایدار اقدامات موثری را در حوزه مسئولیت های اجتماعی به عرصه عمل در آورده اند. یا در مثالی دیگر بانک توسعه صنایع کوچک هندوستان توانسته است با اقداماتی مانند: ابتکار وام اعتبار خرد بانک توسعه صنایع کوچک از طریق باندان( موسسهاقتصاد خرد همکاربانک)، حضور ویدئویی، کمک به راننده تاکسی های بمبئی و کتابچه های مصرف سوخت اقدامات موثری در این خصوص انجام دهد.


حمایت از خانواده های کم درآمد در کشورهای در حال توسعه
وی افزود: امروزه این دست از اقدامات برای پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی گستره وسیعی را در بر می گیرد و بانکی مثل سیتی بانک چین نیز در پروژه ها و برنامه هایی مانند: ارزیابی عملکرد کارکنان، دواطلبی کارکنان، برنامه های مهارت زندگی و مهارت های حرفه ای و برنامه سیچوان: توسعه بتگاه های پایدار بامبو را در دستور کار خود قرار داده است و بانک سیتی بانک آمریکا هم با برنامه هایی مانند: استفاده از انرژی خورشیدی در محوطه دانشگاه های کالیفرنیا، حمایت از خانواده های کم درآمد در کشورهای در حال توسعه، آموزش و معیشت جوانان در خارج از آمریکا، سرمایه گذاری روی کارآفرینان جوان در آفریقا، و شنیدن صدای کارمندان گام هایی بزرگی را در مسیر توجه به مسئولیت های اجتماعی خود برداشته است. ضمنا بانک هایی مثل کرامین در بنگلادش، بانک توکیو در ژاپن، رویال بانک اسکاتلند و بانک ژاپنی همکاری بین المللی از دیگر نمونه هایی هستند که می توان در زمینه توجه به مسئولیت های اجتماعی به فعالیت های موثر آنان اشاره کرد.


گفتنی است که این کارگاه هم که در راستای برگزاری نخستین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری برگزار شده است، توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی مدیریت و با همراهی و مشارکت رابط عمومی شبکه بانکی به اجرا در آمده است.