News
بيانيـه نهايي يازدهمين کنفرانـس بين المللي روابط عمومي ايران
۲۸ / ۷ / ۱۳۹۳

بيانيـه نهايي يازدهمين کنفرانـس بين المللي روابط عمومي ايران
تهران- 27 مهر ماه 1393حمد و سپاس بيکران به پيشگاه خالق مهربان که توفيقات روز افزون او باعث گرديد که وارد دومين دهه از برگزاري کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با موفقيت هاي فراوان و دستاوردهاي روز افزون شويم و درود بي پايان بر پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمد (ص) که پيامبر رحمت، عزت، راستي و درستي است که يازدهمين کنفرانس در روز مباهلة آن بزرگوار و اهل بيت وي با کفار برگزار مي گردد که نشانة پيروزي حق بر باطل و تاکيدي بر راه راستين اسلام مي باشد و سلام بر آخرين بازمانده امامت، امام عصر و حجت خداوند بر زمين، حضرت حجت بن الحسن(عجل ا... تعالي فرجه الشريف) و درود به روان پاک همة شهيدان به ويژه شهيدان انقلاب اسلامي و در سرلوحه آنان امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران.


يازدهمين کنفرانس روابط عمومي ايران، در شرايطي برگزار مي شود که در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» هستيم و ايران اسلامي با ورود دولت تدبير و اميد به دومين سال خود، در تلاش است که با تاکيد و استقامت بر پايه هاي ايمان راستين به اصول انقلاب اسلامي، عزت و سربلندي، مقاومت اسلامي و پيشرفت هاي اسلامي ـ ايراني، کشور و جامعه اسلامي را در جايگاه رفيع خود در سطح منطقه و جهان، در زير سايه رهبري معظم انقلاب، تثبيت نمايد.


ورود به دومين دهه از برگزاري کنفرانس روابط عمومي ايران، بيانگر توانمندي، استقامت، بصيرت، هوشمندي و تعهد همه دست اندرکاران، استادان، محققان، مديران، کارگزاران و همه حاميان و شرکت کنندگان به ضرورت حمايت از اين حوزه مهم ارتباطي براي تحقق عملي اخلاق حرفه اي و تخصص خدمت محور براي ايجاد روابط عمومي متکي بر اعتدال، شفافيت، پاسخگويي، خدمت، صداقت و دينداري است.


کنفرانس بين المللي روابط عمومي با گذشت يک دهه از عمر خود، گام هاي بلندي براي تحقق اهداف مربوط به بالندگي، رشد و تعالي سازمان هاي روابط عمومي در کشور برداشته و اين حوزه مهم از ارتباطات سازماني و انساني را در همه ابعاد آن نهادينه ساخته است. عليرغم آن، هيچگاه به آنچه که به آن دست يافته است، اکتفا نکرده و با توکل بر خداوند متعال دهة دوم عمر خود را با جهش هاي فراتر، براي تحقق کامل فلسفه روابط عمومي و اخلاق بلند اسلامي براي طراحي نظري و عملي «نظريه روابط عمومي اسلامي ـ ايراني» آغاز مي نمايد.


يازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، با شعار «رسانه هاي ديجيتال: آرمانگرايي واقع گرا و واقع گرايي آرمانگرا» و با مشارکت و همکاري دانشگاه هاي مختلف، سازمان ها و نهادهاي مرتبط، استادان، پژوهشگران، مديران، کارگزاران و علاقه مندان به اين حوزه مهم ارتباطي، با تاکيد بر رويکرد «روابط عمومي ديجيتال» در صدد است همگام با تحقق الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني در دهه چهارم و دهه هاي بعد انقلاب اسلامي، نگاهي گسترده تر و فراتر به تحولات جهاني در اين حوزه مهم ارتباطي انداخته و چشم انداز جايگاه ايران اسلامي را در اين زمينه مورد ارزيابي قرار دهد.


اميد اينکه اين کنفرانس توانسته باشد در راستاي اين آرمان بزرگ، با بصيرت و تدبير کامل در ايجاد شرايط فرهنگي، اخلاقي، انساني و در حقيقت همة آنچه که در اصول اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته است، در ايجاد محيط أمن، فرهنگ ساز، هويت محور، دين پرور و اخلاق مدار در بکارگيري حوزه هاي مختلف مربوط به رسانه هاي ديجيتالي گام بردارد و در فرايند تعالي جامعه اسلامي ايران سهيم باشد.


ما شرکت کنندگان در يازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، ضمن قدرشناسي از زحمات دست اندرکاران برگزاري اين کنفرانس و تاکيد بر ضرورت ادامه کنفرانس هاي علمي و تخصصي با معيارهاي جهاني، اجراي کامل مفاد اين بيانيه که زمينه ساز ارتقاء و اعتلاي روابط عمومي ايران مي باشد را خواستاريم.


(1) تحقق روابط عمومي اسلامي ـ ايراني، در راستاي تاکيد بر رويکردهاي «اقتصاد و فرهنگ»، تقويت «عزم ملي» و بکارگيري «مديريت جهادي» در محقق سازي عملياتي الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني.


(2) ترسيم نقشه راه براي چگونگي بکارگيري روابط عمومي ديجيتال با کلية امکانات وسيع آن، با تبيين و بکارگيري رهيافت هاي اسلامي ـ    ايراني و متناسب با اخلاق و فرهنگ جامعه مسلمان ايران.


(3) معرفي هر چه عميق تر و گسترده تر جايگاه روابط عمومي در سطح کشور و تبديل آن به يک ضرورت سازماني براي کلية مسئولان، مديران، کارگزاران، کارشناسان و دست اندرکاران روابط عمومي.


(4) التزام به معيارهاي اخلاق اسلامي براي برقراري و گسترش ارتباطات مبتني بر ايمان، اعتماد، صداقت و برابري در کليه سطوح مديريتي و تشکيلاتي سازمان هاي روابط عمومي در سطح کشور.


(5) توجه جدي به آموزش هاي نظري و عملي مطلوب و مناسب روابط عمومي در حوزه هاي دانشگاهي، مراکز آموزشي، سازمان ها دولتي و غيردولتي و کليه نهادها و شرکت ها در سطح کشور براي تحقق «روابط عمومي دانش محور و نوين».


(6) تلاش براي تبديل رويکرد روابط عمومي به يک جريان مؤثر در تقويت هويت اجتماعي ـ   فرهنگي بر اساس اسلام اصيل و مبارزة مؤثر بر پاية روشنگري و حقيقت محوري با جريان هاي مخالف اسلام ناب در سطح منطقه و جهان.


(7) تلاش در شفاف سازي و گسترش صداقت و واقع گرايي در تبليغات روابط عمومي در سطوح مختلف رسانه اي و ايجاد زمينه هاي مناسب و مؤثر براي تعامل صميمانه ميان راديو و تلويزيون، خبرگزاري ها، مطبوعات و کليه وسائل ارتباطي با واحدهاي هاي روابط عمومي.


(8) بيداري اسلامي، مقاومت اسلامي و اقتصاد مقاومتي همچنان مورد توجه کليه سازمان هاي روابط عمومي کشور اعم از مديران، کارگزاران، کارکنان و همة دست اندرکاران اين حوزه ارتباطي بوده و اين رويکرد مهم در تثبيت نظام اسلامي و گسترش فرهنگ و ادبيات اسلامي در منطقه و جهان را مورد توجه جدي در برنامه ريزي هاي خود قرار مي دهند.