Article
آخرین مقالات   گروه های مقالات
گروه مقاله : PersianPolaris@Gmail.com
فعالیت ها، اقدامات و افتخارات روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲

مختصری در خصوص ویژگی ها، فعالیت ها، اقدامات و افتخارات

سید کمال میرشمسی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در حوزۀ فعالیت های مربوط به روابط عمومی با نگاهی ویژه به روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

چکیده

     همانطور که می دانیم روابط عمومی که از آن به عنوان مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجرای، چشم بینا وزبان گویای دستگاهها یاد می شود، نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت سازمان ها وایجاد تعامل بین مجموعه درون وبرون سازمانی دارد.

 

دراین میان انتخاب کارشناسان ومدیران عاشق، دلسوز وتوانا درحوزه روابط عمومی می تواند پویایی وشکوفایی هر مجموعه ای را به دنبال داشته باشد.

 

سیدکمال میرشمسی که در عین جوانی حدود 20سال در حوزه های فرهنگی وعلی الخصوص روابط عمومی به فعالیت مشغول است توانسته ضمن ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی وشرکت در کارگاههای آموزشی وهمایش ها وکنفرانس های مختلف روابط عمومی ، رسانه و... وتهیه وانتشار چندین کتاب از جمله کتاب ((نقش روابط عمومی ها در جنگ نرم)) ،((روابط عمومی و اقتصاد مقاومتی)) ، ((طرحهای ابتکاری در روابط عمومی ها)) وچاپ بیش از 100مقاله در نشریات مختلف، در دورۀ فعالیت جدید خود در روابط عمومی که از مهرماه 1386در   روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان آغاز گردیده، با فعالیتهای ویژه، کاربردی، خلاقانه ونوآورانه، ضمن همگرایی در مجموعه دانشگاه، ايجاد ارتباط مستقیم ومؤثر با ریاست، کارکنان، دانشجویان واعضای هیات علمی، موفق به کسب 28 مقام وعنوان مختلف در جشنواره ها وکنفرانس های روابط عمومی برگزار شده توسط انجمن متخصصان روابط عمومی، مؤسسه کارگزار روابط عمومی، وزارت علوم تحقيقات وفناوري و...گردد.

 

      آنچه که درپی می آید گوشه ای است از فعالیتها واقدامات ایشان که توانسته ضمن تبیین جایگاه روابط عمومی در دانشگاه، در سطح استان به عنوان روابط عمومی ویژه وکارآمد مطرح شده و در سطح کشور نیز با حضور مؤثر ومستمر در سطح اول برنامه های روابط عمومی خوش بدرخشد.

 

      باشد که به امید وتوفیق حق وبا کمک اساتید ومحققان فرهیخته حوزه روابط عمومی بتوانیم در ترفیع جایگاه   روابط عمومی قدمهای کوچک اما عاشقانه ای را برداریم.

 

 مقدمه

    روابط عمومی به عنوان بخشی از مدیریت سازمان است که در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجراء، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا، و زبان گویای آن سازمان را ایفاء می کند. بطوری که روابط عمومی در حقیقت هسته متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با  افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام است.

 

    با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، می توان گفت که مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال  می شود و همانطور که می دانیم، روابط عمومی، نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت سازمان ها و ایجاد تعامل بین مجموعه درون و برون سازمانی دارد.

 

مسوول روابط عمومي در هر دستگاه وسازمانی ، بايستي واجد يك سري خصوصيات و روش هاي كارآمد دراداره امور و انجام وظایف شغلي باشد تا بتواند ، مایۀ پيشرفت كاري را فراهم کند .

 

 اگر بخواهيم روابط عمومي درحد مطلوب ومتناسب با شرایط قرن۲۱ نقش آفريني كند، بايستي به گونه اي برنامه ريزي شود كه در درجۀ نخست در هر سازماني، نسبت به تثبيت و تقويت جايگاه روابط عمومي اقدام گردد و در مراتب بعدي ، تدوين ساختار و اساسنامه روابط عمومي ، درنظر گرفتن نيروهاي كافي براي انجام وظایف مربوطه ومجهز شدن به ابزارهاي نوين ارتباطي مورد توجه قرار گيرد تا روابط عمومي بتواند از عهدۀ مسائل گسترده دنياي معاصر برآيد و راهنماي خوبي براي مجموعه كاري و مخاطبان  گردد.

 

مدیر روابط عمومي بايد به گونه اي انتخاب شود كه داراي ويژگي هايي باشد تا براساس آنها بتواند موفقيت لازم را در پيشبرد اهداف سازماني محقق نمايد واعتماد مخاطبان اداره وسازمان را نيز به خود جلب نمايد .

 مهارت فني، دانش ومهارت تخصصي،سوابق تجربي موفق، توانمندي هاي فردي نظير پژوهش افكار عمومي، سخنوري قدرت بيان، قلم توانا ،توانمند درتجزيه وتحليل مسائل و داراي سعه صدر  كه در پرتو آنها بتواند تعامل مطلوب ومؤثري را در روابط سازماني برقرار كند .

 

اخلاق و منش متناسب با حرفه روابط عمومي، احساس تعهد نسبت به سازمان وجامعه برخي از ويژگي هاي  لازم براي انتصاب مسوول روابط عمومي است.

 

در مجموعه دانشگاه ها نیز که دنیایی از حرکت و پویایی اند و در دهه چهارم انقلاب که نوک تیز جنگ نرم دشمن آنها را نشانه گرفته است، روابط عمومی ها می توانند در زمینه های جنبش نرم افزاری ، نهضت تولید علم و ایجاد شور و نشاط و امید در دل جوانان آینده ساز مملکت بواسطه انعکاس مطلوب و شایسته فعالیت ها، اقدامات مؤثری را انجام داده و در گام اساسی تر جهت حرکت ها و اقدامات را مشخص نمایند.

 

 آغاز فعالیت های سیدکمال میرشمسی در روابط عمومی دانشگاه

در چهاردهم مهر ماه 1386 با پیشنهاد و عنایت ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مهندس سیدکمال میرشمسی به عنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه منصوب و مشغول بکار شد .

با نظر مساعد ریاست دانشگاه و درک این موضوع که پویایی و توانایی مجموعه روابط عمومی می تواند به شکوفایی کل مجموعه و دانشگاه منجر شود ، تغییراتی درروابط عمومی دانشگاه حاصل و با پیگیری های مدیریت جدید روابط عمومی، تغییرات مناسبی جهت تبيین جایگاه و رسیدن به مرتبه مطلوب روابط عمومی رقم خورد که به گوشه های از آن و برخی از ویژه گیهای مدیری که با خلاقیت و همت خود باعث این تغییرات شد ، اشاره خواهیم کرد .

ویژ گی های فردی مهندس سیدکمال میرشمسی ، بعنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

الف – ایشان خود از دانشجویان و فارغ التحصیلان همین دانشگاه می باشند که آشنایی و اشراف کامل به محیط دانشگاه ، می تواند در اجرا و برنامه ریزی فعالیت ها  نقشی عمده ای داشته باشد .

 

ب – سابقه فعالیت 18 ساله در نشریات و روزنامه های استانی و کشوری به عنوان خبرنگار و نماینده خبری و چاپ صدها مقاله ، گزارش ، خبر ...

 

ج – فعالیت به عنوان مدیر مسوول و سردبیر نشریات موفق دانشجویی با عناوین : پردیس ( مدیرمسوول و سردبیر ) ، نیماد ( سردبیر ) ، نیمرخ ( سردبیر ) و پیک خاک ( مدیر مسوول )

 

د – کسب 8 عنوان کشوری و منطقه ای در جشنواره های نشریات دانشجویی سراسر کشور و جشنواره هاي منطقه ای

 

هـ - دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعي واحد علوم وتحقيقات تهران

 

و – آشنایی نسبی با هنر های عکاسی ، تصویربرداری ، خوشنویسی ، طراحی صحنه، فیلمنامه نویسی و ...

ز – انتخاب به عنوان یکی از جوانان نمونه شهر گرگان درحوزه فعالیتهای فرهنگی و روابط عمومی درسال 1382

و ...

 

 فعالیت ها و اقدامات ایشان در طول دوران 6ساله تصدی مدیریت روابط عمومی دانشگاه:

 1 – تلاش در جهت تغییر ساختمان روابط عمومی به عنوان مکانی در خور شأن ، قابل دسترسی و متناسب با کارکردها و نیاز های روابط عمومی و اختصاص دو ساختمان از بهترین ساختمانهای دانشگاه با توجه به کاربری مورد نیاز روابط عمومی دانشگاه(داشتن اتاقهای اختصاصی بخشهای مستندسازی، تبلیغات و انتشارات، ارتباط با رسانه و سالن ارتباط با کارکنان و دانشجویان و...)

 

2 – کسب مجوز در خصوص انتخاب نیروهای متخصص مورد نیاز در بخشهای مستند سازی ، سمعی و بصری، گرافیک، ارتباط با رسانه و ... از خارج از مجموعه دانشگاه ( با توجه به عدم وجود نیروهای تخصصی در درون دانشگاه )شاید بتوان یکی از وظایف اصلی مدیران روابط عمومی را شناسایی نیروهای متخصص و متعهد به اهداف روابط عمومی و زمینه سازی جذب آنان از واحدهای مختلف سازمان ( درصورت وجود) و یا جذب نیروهای خارج دستگاه و آموزش آنان عنوان کرد.

 

با استفاده از کارشناسان متخصص علاوه بر انجام کارهای اجرایی در حوزه های خود اعم از ارتباط با رسانه ها، انتشارات و تبلیغات، سمعی و بصری، افکارسنجی و... درخصوص تشکیل اتاقهای فکر و استفاده از نظرات و افکار آنها نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد که سعی کرده ایم در روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، چنین فضایی را فراهم کنیم که برگزاری نشست های داخلی و اتاق فکر کارکنان روابط عمومی و تدوین کتابچه اهداف و شرح وظایف کارکنان روابط عمومی و اعزام کارشناسان روابط عمومی به کلاسهای آموزشی مرتبط: آموزش خبرنگاری و روزنامه نگاری، مستندسازی در روابط عمومی، تصویر برداری، پژوهش و افکارسنجی، نقش روابط عمومی در مدیریت بحران و... از جمله این اقدامات است.

 

3 –تدوین کتابچه « اهداف و شرح وظایف کارکنان روابط عمومی » جهت آگاهی بیشتر کارکنان با اهداف روابط عمومی، شرح وظایف خود و ارایه بهتر خدمات مورد نظر

 

4 – تلاش در جهت نفوذ بیشتر و مؤثرتر در مجموعه های دانشجویی ، کارمندی و هیأت علمی با برگزاری برنامه های ویژه و مختص هر گروه

 

5 – برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت ارتباطی خانواده ها و نقش همسران و فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی در خصوص پایداری ارتباطات بوجود آمده و بهره برداری از آن جهت پیشبرد اهداف سازمانی( با برنامه هایی نظیر جشن فرزندان ممتاز کارکنان ، مراسم افطاري کارکنان و خانواده ها، مراسمات گلگشت خانوادگی و ...)

 

6 – کسب اعتماد و مجوز ریاست دانشگاه در خصوص اختصاص بودجه مناسب برای روابط عمومی با توجه به تنوع و حجم  برنامه های انجام شده.

 

7 – انتخاب وی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در کلیه امور ، حضور ایشان در جلسات هیئت رئیسه و ... بطوریکه حداقل 3 الی 5 ساعت از زمان روزانه ایشان در دفتر ریاست دانشگاه و در جلسات هم اندیشی و اتاق فکر برنامه ها و فعالیت ها سپری می شود، که گاهاً و یا صحیح تر اغلب این نشست ها تا پاسی از شب ادامه دارد.

 

8 – تجهیز و بهسازی امکانات و اقلام مورد نیاز روابط عمومی به طوریکه سیستم کامپیوتر از دو سیستم به 6 سیستم، پرینتر از یک دستگاه به سه دستگاه سیاه و سفید و رنگی، فاکس از یک دستگاه به دو دستگاه ، فضای کار از 110 متر به 200 متر افزایش یافته و اقلام و امکانات جدیدی نیز شامل سامانه اطلاع رسانی پیامک، بلوتوث سندر،تلویزیون  65 اینچ LED ، دوربین عکاسی وتصویربرداری پیشرفته با تکنولوژی روز ، امکانات تدوین غیرخطی ( کامپیوتری ) ، اسكنر حرفه اي دستگاه انتشارات و ... به مجموعه روابط عمومی اضافه شده است.

 

9 – برگزاری و میزبانی سه نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه 8 کشور در دانشگاه.

 

10 – برگزاری کارگاههای آموزش روزنامه نگاری و نقش روابط عمومی ها در مدیریت بحران ویژه روزنامه نگاران استان و مدیران روابط عمومی با عنایت به مقوله آگاهی بخشی آنان .

 

11 – سیاستگزاری و برنامه ریزی طرح ها و ایده های نو در حوزه روابط عمومی برای ارتباط بیشتر کارکنان ، اساتید و دانشجویان وتعامل آنان با مجموعه دانشگاه در قالب  برنامه های گفتگو محور عصرانه، برنامه ارتباط محور قطب نما سلسله برنامه های فرهنگی تفریحی با محوریت ارتباط بیشتر دانشجویان با ریاست دانشگاه و ...

 

12 –اجرای برنامه های نوآورانه « هوای تازه »، « عصرانه »، « قطب نما »، « جشن ستاره ها »،  « دیدار در بهار »، « یاد ها و خاطره ها» و ...

 

13 اقدام در جهت تهیه و ساخت سرود ویژه دانشگاه با صدای هنرمند محبوب كشور، آقای امیر تاجیک.

 

14– انجام نظرسنجی ، ارزیابی ، تحلیل نظرات دریافتی و ارایه راهکارها به مدیریت دانشگاه در پایان هر برنامه.

 

15 – ارتباط مؤثر و مستمر با دانشجویان ، کارکنان و اساتید در قالب طرح ارتباط نو پیامک.

 

16- مدیر مسئول و سردبیر خبرنامه دانشگاه از سال 1386 تا کنون و تهیه، تنظیم و انتشار 36 شماره از نشریه

 

17- مدیر مسئول نشریه هوای تازه از سال 1389 تا کنون و تهیه، تنظیم و انتشار 17 شماره از نشریه

 

18 –تهیه ، تنظیم و چاپ منظم خبرنامه دانشگاه ، راه اندازی و چاپ نشریه فرهنگی هوای تازه با محوریت فعالیت های دانشجویان، تهیه آرشیو مستندات سمعی و بصری، نشریات و اخبار دانشگاه در قالبهای مولتی مدیا ، طراحی و چاپ لیبل اختصاصی هر مراسم ، چاپ و توزیع تقویم اختصاصی دانشگاه، طراحی ، چاپ دسته بندی و آرشیو مناسب بنرهای مناسبتی دانشگاه، طراحی و ساخت سازه های ویژه نصب بنر با هدف زیبا سازی محیط و کاهش هزینه ها و برنامه های متعدد دیگر

 

19-شرکت در بیش از 45 مورد کارگاه آموزشی و کنفرانس های مربوط به روابط عمومی و دریافت گواهینامه شرکت

 

20-کسب 28 مقام و عنوان بین المللی، کشوری و استانی در قالب مديريت روابط عمومی دانشگاه 

 

شرکت در کارگاه های آموزشی مرتبط با روابط عمومی 

مدت برگزاری

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کارگاه

ردیف

6 ساعت

15/6/1390

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت بحران در روابط عمومی

1

16 ساعت

5/8/1389 لغایت 6/8/1389

دانشگاه صنعتی شاهرود

روابط عمومی الکترونیک

2

10 ساعت

26/10/1388

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

مدیریت ارتباطات وافکارسنجی در روابط عمومی

3

16 ساعت

7/4/1389

دانشگاه مازندران

پژوهش وافکارسنجی

4

20 ساعت

5/2/1387 لغایت 6/2/1387

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

کارگاه آموزشی روزنامه نگاری

5

8 ساعت

26/10/1389

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

ارزیابی عملکرد

6

16 ساعت

4/10/1390 لغایت5/10/1390

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مدیریت تبلیغات در روابط عمومی

7

16 ساعت

5/10/1381

دفتر تحقیقات وامور فرهنگی

رسانه های ورزشی وفرهنگ سازی

8

12 ساعت

28/2/1388

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

مستندسازی

9

12 ساعت

28/2/1388

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

مدیریت روابط عمومی

10

20 ساعت

8/8/1390 لغایت9/8/1390

سالن همایش های صداوسیما

روابط عمومی ورسانه

11

16 ساعت

20/4/1391 لغایت21/4/1391

دانشگاه تبریز

ارتباط با رسانه ها

12

16 ساعت

17/12/1390

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

مستندسازی

13

15 ساعت

10/8/1390 لغایت 11/8/1390

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در قزوین

مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی وارتباطی در روابط عمومی

14

 

 شرکت در کارگاه های آموزشی مرتبط با روابط عمومی

مدت برگزاری

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کارگاه

ردیف

16 ساعت

30/7/1391لغايت 1/8/1391

دانشگاه گيلان

شاخص هاي عملكرد روابط عمومي ها

15

16 ساعت

8/8/1390 لغايت 9/8/1390

-

هفتمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

16

10 ساعت

19/7/1391

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

امنيت ملي (1)

17

16 ساعت

23/10/1392 لغايت 24/10/1392

سازمان ايراني مجامع بين المللي وزارت خارجه

دهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي

18

16 ساعت

29/11/1391

دانشگاه صنعتي شاهرود

آشنايي با ابزارهاي جديد سمعي و بصري

19

8 ساعت

22/12/1391

دانشگاه پیام نور

پژوهش و افکارسنجی در روابط عمومی

20

8 ساعت

29/11/1391

استان گلستان

دوره آموزشي تربيت مدرس

(مهارت های عمومی)

21

8 ساعت

14/5/1391

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

راهکارهای کاربردی موفقیت در جشنواره

22

6 ساعت

4/5/1390

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

تکنولوژی آموزشی

23

16 ساعت

24/2/1392 لغايت 25/2/1392

دانشگاه گلستان

آشنايي با شاخص هاي عملكردي روابط عمومي ها

24

20 ساعت

8/8/1390 لغایت 9/8/1390

سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور )ITC(

آموزش ارتقاء مهارت حرفه اي

(پودمان روابط عمومي ورسانه)

25

16 ساعت

18/9/1391 لغایت 19/9/1391

تالار وحدت

دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي

(با موضوع روابط عمومي وارتباطات اسلامي)

26

16 ساعت

22/9/1391

دانشگاه گلستان

مديريت ارتباطات در روابط عمومي

27