4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

 

هفدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران


(دومین رویداد تجربه محور روابط عمومی ایران)

 

 

استفاده از تجارب و ایده ها برای بهینه سازی استراتژی های ارتباطات بحران؛

 

کشف روش های جدید و تجدید نظر در روش های مورد علاقه قدیمی


  

IPRC- IRANCPR

 

مهر 1396

 

  


مقررات عمومی/ شرایط اصلی ثبت نام

 


1. تکميل و ارایه کاربرگ تقاضاي ثبت‌ نام، به منزله عقد یک موافقتنامه قانونی می‌باشد. به منظور اطمينان از حضور خود در این کنفرانس، لطفا شهریه ثبت‌نام را به طور کامل پرداخت نماييد.


2. هر گونه تقاضا براي کنسل کردن ثبت‌نام باید به صورت کتبی تا یک ماه قبل از برگزاری کنفرانس صورت گیرد. شهریه شما پس از کسر 50 هزار تومان به عنوان هزینه های اداري از شرکت‌کنندگان داخلی، مسترد خواهد شد.

 

 بديهی است در صورت عدم حضور بدون هماهنگی قبلی در موعد مقرر، شهريه به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199