ماموریت کنفرانس
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران به عنوان یک محصول علمی و فرهنگی، بقاء‌ خود را بر نوآوری و تغییر بنا نموده است. بدین منظور ساختار، محتوا و نوع اجرای کنفرانس با هدف افزایش اثر بخشی و کارایی نسبت به محیط انعطاف نشان می دهد.

 

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران مرکز تبادل و تعامل اندیشه و مجمعی برای هم افزائی فکری بوده و به دنبال ایجاد فرصتی برای ارائه راه کارهای عملی است. هدف کنفرانس، گردآوری استادان، محققان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان روابط عمومی برای توسعه دانش علمی و عملی هنرهشتم و درک واقعی تحولات جهانی و ملی برای توسعه روابط عمومی در سازمان های دولتی و خصوصی است و تلاش دارد فرصتی را فراهم آورد تا تبادل اندیشه و تولید فکر میان صدها نفر از صاحبنظران روابط عمومی با کارشناسان و مدیران این حوزه صورت پذیرد.
 

کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران معتقد است این حوزه از ظرفیت های بسیاری برای ارتقاء کیفیت فعالیت های روابط عمومی با استفاده از اصول "خلاقیت، نوآوری و تمایز" برخوردار است.

 

 

تغییر و نوآوری

تغییر، يك مقدار ثابت، و مترادف با نوآوری است و در هر كجا و هر زماني اتفاق می افتد، به ویژه در روابط عمومی. بر همین اساس شيوه جمع آوری و تجزيه و تحليل داده ها، مدل سنتی روابط عمومی را داده است.

 

به عنوان یک کارگزار روابط عمومی، هيچ چيزي هرگز مهم تر از اين مسئله نبوده است که نسبت به تغییر و ظهور روندها و فرصت ها، فكري باز داشته باشيم و نسبت به شيوه هاي ارتباطي اخلاقي، صادقانه و محترمانه، که براي روابط عمومي ها به منظور رسيدن به درك متقابل، تحقق اهداف سازماني و خدمت به منافع عمومي، بسيار مهم هستند حساس و مسئولیت پذیر باشیم.

 

ما با استفاده از روابط عمومی اخلاقی و شیوه های تکنیکی پیشرفته، می توانیم این برهه از تغيير را هدايت نماییم.

 


روش های برگزاری
هم افزایی
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با همکاری مستقیم دانشگاه ها، سازمان ها و مشارکت فعال تشکل های غیردولتی انجام می شود.


جشنواره روابط عمومی های برتر ایران
مطابق سنت، موسسه کارگزار روابط عمومی، جوایز ارزشمند خود را به برندگان اعطا می کند. در این جشنواره سازمان ها، شرکت ها و افراد بایستی برای دریافت جایزه نامزد شده و فعالیت های برجسته خودشان را در چارچوب مقررات اعلام شده به دبیرخانه ارسال نمایند.


سمینارهای تخصصی
برای اثربخشی بیشتر دستاوردهای کنفرانس، همایش های جانبی تخصصی نیز با تمرکز بر نیازهای روابط عمومی ها در قالب سمینار، کارگاه  و میزگرد تخصصی برگزار می شود.

برگزاری همایش های استانی
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در نظر دارد در ادامه این کنفرانس، با برگزاری یک سلسله سمینارهای تخصصی در استان ها و شهرهای مختلف، امکان استفاده از دستاوردهای نوین علمی با هزینه کمتر را برای مخاطبین فراهم نماید.